سینمایی

سفر به مریخ با مسافری ناخوانده

فیلم سینمایی جدید «مسافر ناخوانده - Stowaway» تولید سال ۲۰۲۱ کشورهای آلمان، انگلستان و آمریکا، پنجشنبه، ۱۸ آذر، ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما پخش می شود.
چهار شنبه 17 آذر 1400 ادامه...