در برنامه «رو در رو» مطرح شد: رسانه های بیگانه هم به بیانیه واقع بینانه رهبر انقلاب اذعان داشتند

تاریخ انتشار: چهار شنبه 1 اسفند 1397
تعداد بازدید: 35

 

 

بیانیه رهبری یک بیانیه واقع‌بینانه است در رسانه‌رسانه های بیگانه هم که آن را تحلیل می کردند همگی بر این اتفاق نظر داشتند که بر اساس واقعیت ها نوشته شده بسیاری از سوالاتی که وجود داشته به خوبی پاسخ داده شده است.

محمد صادق خرازی کارشناس ارشد مسائل سیاسی و سیدمحمد حسینی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجله سیاسی اجتماعی رو در رو سه شنبه شب به بایسته های گام دوم انقلاب پرداختند.

محمد صادق خرازی کارشناس ارشد مسائل سیاسی و نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد در ابتدا با اشاره به بیانیه گام دوم رهبر انقلاب اظهار کرد: آنچه که دغدغه های رهبر معظم انقلاب است بسیار ستودنی است.

وی خاطر نشان کرد: رهبری تحولات تاریخی را مبنا دانستند که مسائل مهمی را برای آینده طرح کنند، در واقع ایشان از گذشته به آینده یک پل ساختند.

این کارشناس ارشد مسائل سیاسی عنوان کرد: طرح مطالب فارغ از واژه ها و ترمینولوژی هایی که در ادبیات سیاسی هر کشور و یا هر انقلابی وجود دارد، ایشان به مسائل پرداختند و آسیب‌شناسی کردند.

خرازی همچنین گفت: آنچه که در این آسیب شناسی مهم است بر تحولات ۴۰سال گذشته است توصیه هایی است که می‌تواند چراغ راه آینده مردم باشد.

وی افزود: در این آسیب شناسی ها شما می‌بینید که صحبت از ریزش ها و رویش ها میکنند و در بحث رویش های انقلاب رویش ها را ایستا نمی‌دانند.

کارشناس ارشد مسائل سیاسی تصریح کرد: ایشان رویش ها را متحول می دانند و معتقدند در زمانی این رویش ها بیشتر می شود.

 

خرازی یادآور شد: در بحث عدالت خواهی ایشان عدالت و انصاف را در کنار هم قرار دادند و در بحث نقدهایی که به عدالت اجتماعی توسعه و پیشرفت کشور می‌شود سخاوتمندانه از پیشرفت ها و توفیق های بزرگ در دولتهای مختلف سخن گفتند.

وی با بیان اینکه همانگونه که ایشان  به بحث های مهم اقتصادی پرداختند به عدالت اجتماعی هم پرداختند، افزود: به همان اندازه به عدم تحقق بعضی از وعده هایی که در انقلاب داده شده بود هم پرداختند.

کارشناس ارشد مسائل سیاسی با طرح این موضوع که رهبران سیاسی اکراه دارند این مسائل را بیان نمی‌کنند و معمولا خود را سانسور میکنند، گفت: رهبر انقلاب به بیان واقعیت ها پرداختند.

خرازی با تاکید بر اینکه رهبری دقیق به مفاهیم پرداختند ، افزود: در واقع رهبر معظم انقلاب اسلامی در برخی از موارد مفهوم سازی کردند و در بعضی از جنبه ها به ویژه وجوه انقلاب کبیر اسلامی در ایران و پیشرفت های مردم همچنین دستاوردهای بزرگی انقلاب داشته مفاهیمی را آوردند که این مفاهیم در ادبیات سیاسی ایران به تدریج جا پیدا کرده است.

وی بیان کرد: وقتی که انقلاب شد در بعد داخلی یک پیام داشت استقلال آزادی و در نهایت جمهوری اسلامی و برای اینکه این شعار جا بیفتد می شود گفت که بحث‌های بسیار کلانی در اتاق‌های فکر جمهوری اسلامی صورت گرفت.

کارشناس ارشد مسائل سیاسی یادآور شد: در اتاق‌های فکر جمهوری اسلامی برخی استقلال را مقدم می دانستند و بعضی آزادی را، ایشان استقلال و آزادی را مکمل هم می دانستند.

خرازی ادامه داد: برای تکامل اصول انقلاب استقلال بدون آزادی را بی معنا می دانستند و آزادی بدون پشتوانه استقلال را هم نفی می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: در حقیقت عیشان وارد مرحله‌ای از گفتمان سازی هستند که انقلاب زمانی فراتر از گذشته خود و به تمدن سازی می پردازد.

کارشناس ارشد مسائل سیاسی گفت: در دوران معاصر تحولاتی که این تمدن اسلامی جدید ایجاد کرده است ببینید  که در قامت منطقه‌ای خود تبدیل به فرهنگ مقاومت شده است.

 

خرازی ادامه داد: این تمدن اسلامی در مسائل داخلی تبدیل به مبانی و اصول و ترمینولوژی هایی شده که اینها در شعارهای نخست روزهای انقلاب نبود بلکه اینها زایش های تدریجی است که در مسیر شکل گیری انقلاب محقق شد.

سیدمحمد حسینی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه برنامه به موضوع مهم تمدن سازی و مسئله جوانان در بیانیه راهبردی رهبر انقلاب پرداخت و اظهار کرد: این بیانیه یک راهنمای عمل هست برای گام دوم انقلاب با ارزیابی مسیر طی شده در این چهار دهه که چگونه حرکت کرده ایم.

وی افزود: این بیانیه نگاه به آینده است و یک کار بی بدیل است و تاکنون چنین راهبردی نداشتیم.

وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: بهین جامعیت موضوعی مطرح نشده است هرچند که مسائل مختلفی بیان شده بود.

حسینی با بیان اینکه توجه به جوانان در سخنان راهبردی این بیانیه مسئله بسیار مهمی است افزود، جوانان در پیروزی انقلاب و دوران دفاع مقدس دست داشتند نقش بسیار مهمی ایفا کردند همچنین در بحث علم و فناوری جوانهای متخصص ما گام‌های بلندی برداشتند.

وی خاطر نشان کرد: از انواع در گام دوم انقلاب همه جوان ها اعتماد کرد و به آنها میدان داد و با سرعت تحولاتی که در دنیا هست جوان‌ها سریع‌تر می توانند خود را با تحولات دنیا تطبیق دهند.

سیدمحمد حسینی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: جوان ها با انگیزه پشتکار و خلاقیت می تواند کارها را پیش ببرند البته باید همواره از تجربه پیشکسوتان هم استفاده کرد و تردیدی در این مسئله وجود ندارد.

وی گفت: اینکه ما یک حرکت را آغاز کردیم و انقلابی به پیروزی رسیده و یک نظام شکل گرفته همه با تکیه بر رای مردم بوده است.

وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: نکاتی هم که رهبری قبلا فرموده بودند و موارد پنج گانه باید تحقق پیدا کند تا تمدن اسلامی شکل گیرد آرمان بلند که همه ما به دنبال آن هستیم و آن زمینه‌سازی برای ظهور است محقق شود.

 

حسینی با اشاره به اینکه تعبیر رهبر انقلاب در آغاز راه انقلاب الگو و مدل نداشتیم، خاطر نشان کرد: مبانی اصول و ارزش‌های انقلاب مشخص بود اما اینکه چگونه عمل کنیم چندان مشخص نبود و تجربه قبلی نبود.

وی ادامه داد: در حال حاضر تجربه ارزشمندی داریم و می شود در این مرحله خیلی بهتر حرکت کرد و مسیر انقلاب را تکمیل کرد رهبری هم از جوان‌ها خواستند این بار مسئولیت را بر دوش بگیرند و خودشان را برای کار مهیا کنند.

سیدمحمد حسینی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: طبق بیانیه رهبری جوان ها باید به تدریج آماده شوند که کارها به آنها سپرده شود.

کارشناس ارشد مسائل سیاسی نیز در رابطه مرزبندی در روابط خارجی و عزت ملی با توجه به تکرار واژه قدرت، امنیت و اقتدار که ۱۸بار در این بیانیه استفاده شده،  عنوان کرد: آن زمان که انقلاب شد شعاع پیام انقلاب از مرزها عبور کرد و تاثیرات بسیار شگرفی را انقلاب در میان ملل و نحل گذاشت.

خرازی ادامه داد: پشتوانه فکری این موج فکری عظیم برخوردار از مفاهیم نبود انقلاب بیشتر جنبه داخلی داشت و پیام داخلی آن نفی استبداد بود همچنین استقرار جمهوری اسلامی پیام انقلاب بود.

وی گفت: پیام انقلاب در داخل استقرار خوبی ها و فضیلت ها بود همچنین نفع رذیلت ها بود استقرار یک آزادی بود و استقلال کشور که آسیب دیده بود در پیام انقلاب بود.

کارشناس ارشد مسائل سیاسی با بیان اینکه انقلاب در خارج از کشور آن پیام گسترده و وسیع خود را نداشت ادامه داد:  یک بار متوجه می شویم که انقلاب پایگاه و جایگاه عظیمی در بین ملت ها پیدا می کند شعاع نورانی آن روز به روز گسترده‌تر می‌شود.

خرازی گفت: اگر به دوردست ها سفر کنید می بینید که در ابعاد مختلف انقلاب مخاطب خودش را دارد لذا لازم و ضروری بود که برای بیرون از مرزها هم پیامی و آن ترمینولوژی و آن در واقع کنه اعتقاد دینی و ملی ما وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: یک بعد از این پیام مخاطب بیرون مرزها را دارد می‌بینید که ما در اول انقلاب در شعارهای خود هیچگاه گفتیم که می رویم و به داد ملت ها می رسیم از فلسطین نام می بردیم ولی آن مفاهیمی که در ادبیات سیاسی خود استفاده می‌کردیم این چیزها نبود.

 

کارشناس ارشد مسائل سیاسی ادامه داد: به یکباره دیدیم که در هر جایی که یک مقاومتی بوده و یک امت اسلامی وجود داشت و مشکلی داشت انقلاب اسلامی کنار آن ملت قرار گرفت و در نهایت شما ببینید امروز دغدغه نظام سلطه مفهوم مقاومت است.

خرازی تاکید کرد: شما هم این مفهوم مقاومت را در نظر بگیرید، مقاومتی که در خاورمیانه شکل می گیرد دست استعمار و دست استکبار و نظام سلطه را هم با هم و پشت سر هم قطع میکند و این چیزی نیست که خواسته نظام سلطه باشد.

وی تاکید کرد: مفهوم مقاومت آن چیزی است که برای آن هزینه بسیار داده شده است ما در حقیقت فرای مرزهایمان آمده ایم و کار کردیم یک روز می گفتند تحقق امنیت را در مرزهای خودمان جستجو کنیم.

خرازی گفت: ماهیت فاشیزم و تروریسم در دنیای معاصر به گونه ای شده است که برای تحقق امنیت چاره ای ندارید و باید بیرون از مرزها فعال باشید.

وی اظهار کرد: نُرم های جهانی به هم ریخته است یکی از این آرم ها ۱۱سپتامبر بود چه کسی باور میکرد چهار دهه پیش نظام جهانی به قدری آسیب‌پذیر می‌شود که تروریزم ای که خودشان ساخته بودند می تواند به خودشان آسیب بزند در ساختمان‌های تجارت جهانی را پایین بیاورد.

خرازی افزود: چه کسی فکر می‌کرد که تروریسم بتوانند در خانه آنها به خودشان آسیب بزند؟ ما چاره‌ای نداشتیم که در ساختار سازی برای امنیت به مفهوم سازی که رهبری برای امنیت داشتند به این مفاهیم گسترده برسیم که برای تحقق آن باید در مدیترانه حضور داشته باشیم به برای امنیت باید در باب المندب حضور داشت برای امنیت باید در شبه‌قاره حضور داشت.

خرازی تصریح کرد: این واقعیت است که امروز تحقق امنیت برای مردم ما در مرزهای ما به وجود نمی‌آید لذا خون میدهیم و شهید می‌دهیم و استقبال می‌کنیم از اینکه بتوانیم امنیت مردم خودمان را با ساختار جدید و نوین پیوند بزنیم.

وی گفت: این ها تجربه های به دست آمده است و درس‌های یک انقلاب است که اگر بخواهیم در حقیقت یک مقدار فارغ از جدول بندی های سیاسی یک مقدار اعتقادی به اینها نگاه کنیم می‌بینیم که اینها درس های انقلاب است.

 

خرازی تاکید کرد: انقلاب درس های خود را به فرزندان خود می دهد فرزندان انقلاب می‌توانند روزبه‌روز ابعاد جذاب‌تری را برای خودشان دریافت کنند و کار کنند.

وی تصریح کرد: انقلاب در پیام خودش استقلال و آزادی را داشت پیشرفت توسعه را آرزو می کرد اما مفهوم سازی نکرده بود شما در بعد اقتصادی می بینید که دسترسی کلان اقتصادی پیوندهای عمیق بین اقتصاد صنعتی و اقتصاد تکنولوژی دسترسی به اهداف بلند مدتی که دولت ها آن را جستجو می کنند، اینها همه امروز در متن همین تجربه تاریخی است که انقلاب به وجود آورده است.

خرازی بیان کرد: انقلاب می‌خواهد از امنیت بگوید و ابتدا ساختار قدرت را میسازد از آن سو مقاومت را مفهوم‌سازی می‌کند و پیشرفت اقتصاد را تعیین میکند.

وی گفت: انقلاب یک مجموعه ای است مانند کشکولی از همه تجارب به همه آرمان ها و ایده ها که در یک جا مطرح شده است.

سیدمحمد حسینی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی در رابطه با بیانی رهبری که به ظرفیت‌های کشور اشاره شده است به مواردی چون ذخایر و نیروی انسانی اشاره و عنوان کرد: باید در وهله اول این ظرفیت را خوب بشناسیم و آن را باور کنیم و به این توانمندی داخلی متکی باشیم.

وی افزود: اینکه صرفاً نگاه به بیرون از مرزها داشته باشیم از آن ره به جایی نمی بریم و تجربه هم نشان داده که دیگران دست ما را نخواهند گرفت و کمک نخواهند کرد نظام ظرفیت‌های خودمان استفاده می کنیم و مهمترین سرمایه کشور همین نیروی متخصص و و جوانان کارآمد و با انگیزه است.

وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطر نشان کرد: این که رهبری فرمودند ماه ۱۴میلیون تحصیل کرده در مقاطع عالی داریم و اینکه در دنیا رتبه دوم را از جهت دانش آموختگان علوم مهندسی داریم این جهشی است در کار ما توانستیم آموزش را در کل کشور توسعه دهیم.

حسینی بیان کرد: در هر شهری که بروید می‌بینید یک مرکز دانشگاهی در آنجا هست و نیروهایی که تربیت شدند اول انقلاب نبودند و واقعا دست ما خالی بود و این همه آدم متخصص نداشتیم و الان از این جهت توانمندی بالایی داریم و بعد هم اینها کارهای بزرگ انجام دادن در این مدت.

 

وی ادامه داد: یک خودباوری و اعتماد به نفس ایجاد شده و در مرحله اول باید نیروهای متخصص را مورد استفاده قرار داد و باید ذخایر و منابع را که در بیان رهبری بود که یک درصد جمعیت داریم و هفت درصد ذخایر دنیا را در اختیار داریم با استفاده از تخصص به کار بگیریم چرا که ظرفیت های استفاده نشده ما فراوان است و باید فکر کرد و اندیشید را از این ظرفیت ها استفاده کرد.

سیدمحمد حسینی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: در گذشته ما نفس را به راحتی می فروختیم و دیگر به دنبال منابع درآمدی نبودیم در حالی که خیلی از کشورهای دنیا چنین منابعی ندارند و با تلاش و زحمت و مجاهدت با تولید نیاز خود را تامین می کنند.

وی ادامه داد: در همین مدت تحریم ها می بینید که صادرات غیر نفتی ما چه افزایش چشمگیری داشته است من هفته گذشته در بصره بودم و آنجا می گفتند که همه چیز وارداتی است.

وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: قطر کشوری است که ما با آنها دوستی داریم و اگر اوایل انقلاب بود صدام علیه ما بود و الان اینها با ما کاملاً همراه هستند من باید با کم کاری و ضعف این بازارها را از دست بدهیم.

حسینی افزود: ما ۱۵همسایه داریم حداقل با ۱۰تا از این همسایه ها میتوانیم رابطه خوب برقرار کنیم ببینید که کشور قطر و یا ترکیه در یک مقاطعی با ما همراهی چندانی نداشتند وقتی که غائله داعش به وجود آمد در اوایل کار رابطه خیلی گرمی با ما نداشتند اما الان کاملا با ما هماهنگ هستند.

وی گفت: رهبری به واگذاری‌ها به بخش خصوصی اشاره کردند باید مسیرهای که در حال حاضر وجود دارد را به یک فرصت تبدیل کنیم و کشور را از این مرحله عبور دهیم.

خرازی کارشناس ارشد مسائل سیاسی همچنین در تحقق عدالت گفت: پیام رهبری پیام جامع است و در بخش عدالت و انصاف گفتند که به بسیاری از اهداف خود نرسیده ایم و عملکرد دولت ها و اشخاص را به چالش می کشند حکمرانی خوب توجه می کنند.

خرازی ادامه داد: امروز وقتی از خودمانی خوب صحبت می‌شود از دولتمردان است سخن به میان می آید که اولویت ها را تشخیص می دهند منابع را به گونه ای تشخیص می‌دهند که بسیاری از ویژگی های برجسته در آنها لحاظ شود.

 

وی افزود: وقتی سخن از عدالت می کنیم باید نقش جوان ها زنان و اقلیت ها را مطرح کنید و در نظر بگیریم و وقتی سخن از عدالت اقتصادی می کنیم مفهوم عدالت اقتصادی توسعه فقر نیست اما باید آن مفهومی که در قرآن آمده نسبت به تجلی اقتصاد شایسته که در آن تولید ملاک است مورد توجه قرار دهیم.

کارشناس ارشد مسائل سیاسی در بخشی از سخنانش گفت: توزیع عدالت اسلامی بر اساس ویژگیهای افراد است و مرحوم مطهری به طور مستقیم اقتصاد اسلامی اشاره دارد و می گوید که به هیچ وجه نمی توانید سخن از پیشرفت اقتصادی کنید و به عدالت اقتصادی توجه نکنید.

خرازی ادامه داد: یکی از پیام های متغیر رهبری مربوط به اصل ۴۴قانون اساسی است که متاسفانه دولت های پیشین و همین دولت ها آن را جدی نگرفتند به‌جای آن‌که خصوصی‌سازی به معنای واقعی باشد در بعضی مواقع می‌بینیم که کارسازی شده است.

وی خاطر نشان کرد: دولت تاجر خوبی نیست و نمی تواند تولید را به جلو پیش ببرد اما می‌بینید که بخش خصوصی یک ساختمان را در استانداردهای جهانی می سازد در حالی که دولت گاهی در ساختن یک ساختمان هم ناتوان است.

خرازی ادامه داد: یکی از معضلات بزرگی که در مصاف جدید رو در رویی با عدالت اجتماعی است نحوه توجه ما نسبت به بخش خصوصی است و بخش خصوصی ما و کارفرمایان امروز آسیب های بسیاری دیده اند.

وی گفت: بیایید واقع بینانه تر فکر کنیم چرا در کشور ما که اینقدر منابع وجود دارد و یک درصد جمعیت جهان را داریم در دهه ۱۹۴۰میلادی به لحاظ کشاورزی خودکفا بودیم حتی یک عظیمی را صادر می‌کردیم.

خرازی ادامه داد: بعد از تحولاتی که با اصلاحات ارضی دوران شاه اتفاق افتاد کمربند اقتصاد ملی ایران پاره شد همانند همان اتفاقی افتاد که در اصلاحات فرهنگی رخ داد و ضربه به دین زد و کمربند دینی مردم ایران را شل و پاره و دریده کرد.

 

وی افزود: امروز ما کشوری هستیم که محتاج قوت خود هستیم اما در مورد ایجاد اشتغال نتوانستیم به عدالت نسبی برسیم رهبری خیلی سریع به این مسائل اشاره کردند و جزوه آرمانهای آینده انقلاب اسلامی برای چهل سال آینده رفع این مساله را مطرح کردن و نمی‌توان این ها را پنهان کاری کرد.

سیدمحمد حسینی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: در آغاز انقلاب حرکت های خوبی انجام دادیم برای اینکه فاصله طبقاتی کمتر شود و بخش عمده ای از مردم ما در روستاها بودند و از همه امکانات محروم بودند.

وی افزود: گام هایی برای محرومیت‌زدایی برداشته شده اما کافی نیست و باید این آرمان که آرمان بلند بشری است باید محقق شود.

وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با ساختارهای درست با فرصت و امکانات و قوانین درست که در اختیار افراد قرار می‌گیرد می توان عدالت را محقق کرد و در مسیر آن حرکت کرد.

حسینی خاطر نشان کرد: باید دست اندرکاران امور به تحقق عدالت اعتقاد داشته باشند و اگر این انجام شود امید شادابی و نشاط در جامعه به وجود می آید همانطور که اوایل انقلاب مردم با وجود همه کمبودها شور و نشاط داشتند و با جان و دل شرایط را می‌پذیرفتند.

وی افزود: اینکه رهبری بر ساده زیستی تأکید دارند به این دلیل است که از مردم فاصله گرفتن شود مرفه بی درد در پی عدالت نخواهند بود.

خرازی کارشناس ارشد مسائل سیاسی خاطر نشان کرد: من معتقدم تمام کسانی که مدعی طلب فکر هستند و تمام کسانی که مدعی حرف جدید هستند بیانیه رهبری را با دقت بخوانند و ببینند که آیا حرف جدیدی دست آنها می آید یا نه و برداشت من این است که این بیانیه سه عنصر اساسی در آن نهفته است و تجربه چهل سال رهبری مدیریت و حضور رهبری در سطح های مختلف را در خود دارد.

خرازی افزود: ایشان تجربه ۸سال ریاست جمهوری را دارند و ۲۹سال رهبری را دارند و از همان ابتدای پیروزی انقلاب هم جزء سران انقلاب بودند و مسائل را خیلی خوب درک شجاعت هم داشتند و این یک عنصر بسیار مهم است.

 

وی تاکید کرد: بیانیه رهبری نشان می‌دهد که ایشان روحیه انقلابی که داشتند بلاتشبیه امیرمومنان هر روز انقلابی تر از دیروز بوده اند.

کارشناس ارشد مسائل سیاسی در همین رابطه گفت: آنچه مهم تاریخی را به ما نشان می دهد درس هایی است که نشان می دهد که امیر مومنان در تمام مدتی که مسئولیت تاریخی داشتند اهل مدارا بودند و از روزی که حضرت به مسئولیت رسید انقلاب عملکرد و سازش ناپذیر بود رهبری هم گویی الگوی آن بزرگوار را در برابر خود قرار دادند.

خرازی تاکید کرد: رهبر یکجا از ۳۰سال رهبری خود اسم نبرده است خداوند از خواسته خود ساخته ای مانند ایشان بینشی می‌دهد که می‌توانند بسیاری از چیزها را تمیز قرار دهند و نظر دهند.

وی افزود: اقتدار، قدرت عظمت پیشرفت واژه‌هایی است که به صورت حماسی و مثبت در کنه ذات مردم ایران مورد توجه رهبری در بیانیه اخیر شان بوده است.

خرازی گفت: اگر شاهنامه فردوسی را بخوانید می بینید که در این اثر ادبی حتی از ضعف هم با بیان قدرت سخن گفته میشود فردوسی هیچگاه نمی گوید که من نمی توانم راه بروم او می گوید ضعف در بازوهایم نیرو گرفت رهبری هم مفهوم سازی کردند.

سیدمحمد حسینی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان عنوان کرد: برخی فکر می‌کردند که بعد از انقلاب اسلامی ایستایی و رفت پیش می آید در حالی که ما هرگز لازم بود موارد را اصلاح کردیم مانند قانون اساسی که مورد بازنگری قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: بیانیه رهبری یک بیانیه واقع‌بینانه است در رسانه‌های بیگانه هم که آن را تحلیل می کردند همگی بر این اتفاق نظر داشتند که بر اساس واقعیت ها نوشته شده بسیاری از سوالاتی که وجود داشته به خوبی پاسخ داده شده است.

«رو در رو»  به تهیه کنندگی سید مهدی حسینی، کاری از گروه سیاسی شبکه چهار سیما است و سه شنبه ها ساعت 19:00 به صورت زنده به روی آنتن شبکه چهار سیما می رود.

دسته بندی :

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها