در مواجهه با آکادمی نباید رویکرد امنیتی داشته باشیم.

سیدجواد میری، در برنامه زاویه گفت: ما در مواجهه با آکادمی نباید رویکرد امنیتی داشته باشیم.
تعداد بازدید: 65 دریافت فیلم

سیدجواد میری، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در برنامه زاویه گفت: ما در مواجهه با آکادمی نباید رویکرد امنیتی داشته باشیم. آیا باید با اندیشمندی که در سطح ملی در حال اندیشیدن است باید ابتدا به ساکن با رویکرد امنیتی مواجه شد؟ مشکل مدیران نظام دانایی ما این است که به جای تقویت سازمان علم به محتوای علم ورود کرده اند.
 


دسته بندی :

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها