جستجو
img18

طلوع / 11 اسفند

مشاهده
img18

یادگیری آسان / 11 اسفند

مشاهده
img18

اتاق شیشه ای -- سری دوم / 11 اسفند

مشاهده
img18

چرخ / 11 اسفند

مشاهده
img18

اتاق شیشه ای -- سری دوم / 11 اسفند

مشاهده
img18

چهار سوی علم -- سری دهم / 11 اسفند

مشاهده
img18

ادامه شب های هنر / شب ادبیات و شعر -- روایت / 11 و 12 اسفند

مشاهده
img18

شب های هنر / شب ادبیات و شعر / 11 اسفند

مشاهده
img18

درس فیزیک ٢ - فصل ٢ پایه یازدهم "دو قسمت با هم" رشته ریاضی فیزیک ساعت ١٢:۴۰ چهارشنبه ۶ اسفند ٩٩

مشاهده
img18

درس ریاضیات_گسسته - گراف و مدلسازی پایه دوازدهم "دو قسمت با هم" رشته ریاضی فیزیک ساعت ١١:۴۰ چهارشنبه ۶ اسفند ٩٩

مشاهده
img18

درس دین_و_زندگی ٣ - زیان های شراب و قمار پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت ١١:١٠ چهارشنبه ۶ اسفند ٩٩

مشاهده
img18

درس اقتصاد - درس ١٠ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت ١٠:۴۰ چهارشنبه ۶ اسفند ٩٩

مشاهده
img18

درس ریاضی_و_آمار ٢ - فصل ٣ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت ١٠:١٠ چهارشنبه ۶ اسفند ٩٩

مشاهده
img18

درس تاریخ ١ - سپاه و جنگ افزارها پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت ٨:٣٠ چهارشنبه ۶ اسفند ٩٩

مشاهده
img18

درس جغرافیا ٣ - فصل ٣ پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت ٨ چهارشنبه ۶ اسفند ٩٩

مشاهده
img18

درس فلسفه ١ - درس ٨ (جلسه چهارم) پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت ٧:٣٠ چهارشنبه ۶ اسفند ٩٩

مشاهده