رو در رو

سیدنظام موسوی: تکیه جمهوری اسلامی بر دفاع از منافع، منجر به آزادی نفتکش شد

کارشناس مسائل سیاسی اقدامات فنی و حقوقی جمهوری اسلامی در آزادی "آدریان دریا" را مناسب خواند و گفت: دنیا فهمید که جمهوری اسلامی از منافع خود کوتاه نمی آید و همین مسئله منجر به آزادی نفتکش شد.
شنبه 2 شهریور 1398 ادامه...