رو در رو

قسمت اول /پخش شده در 4 دی ماه 96

موضوع «موانع اجرایی شدن طرح فضای مجازی سالم» میهمانان:دکتر رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی و دکتر مرتضی موسویان ﺭﯾﯿﺲ مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال
شنبه 9 دی 1396 ادامه...