به من اعتماد کن

به من اعتماد کن قسمت چهارم

الیسون متوجه می شود بریجیت الکیست و تمام مدت در بیمارستان مشروب می نوشد اما به اجبار در زمان تحقیقات درباره اشتباه پزشکی که رخ داده گناه را به گردن می گیرد...
چهار شنبه 21 اردیبهشت 1401 ادامه...

به من اعتماد کن - قسمت دوم

در بیمارستان جدید کت به سختی بر ترس های خود غلبه می کند و کار خود را بعنوان پزشک آغاز می کند کادر درمان به او علاقه دارند.
دو شنبه 19 اردیبهشت 1401 ادامه...

سریال به من اعتماد کن - قسمت اول

کت هارداکر پرستار سخت کوش و ماهریست که از همسرش جدا شده و یک دختر کوچک دارد. او از اوضاع نابسامان بیمارستان بسیار ناراحت است اقداماتی می کند که باعث اخراج او می شود...
یک شنبه 18 اردیبهشت 1401 ادامه...

به من اعتماد کن

سریال خارجی به من اعتماد کن در ژانر درام و با موضوع پزشکی در 8 قسمت در دو مینی سریال 4 قسمتی ، هر کدام با داستانی جداگانه .
شنبه 17 اردیبهشت 1401 ادامه...