مستند داخلی

مستند ماراتن در لاهه

مستند ماراتن در لاهه به تهیه کنندگی امیر فکری، مجموعه مستندی است که به دعاوی حقوقی بین المللی و به ویژ شکایات کشور ها از یکدیگر در موضوع های حقوقی می پردازد.
شنبه 1 آبان 1400 ادامه...

مستند ترازو

فعالیت نیروی انتظامی در هفته نیروی انتظامی، پخش شده در 20 مهر 1400
چهار شنبه 21 مهر 1400 ادامه...

او هنوز زنده است

او هنوز زنده است، با موضوع زندگی و کارنامه هنری علی فریدونی عکاس خبرگزاری جمهوری اسلامی.
شنبه 3 مهر 1400 ادامه...

مستند عکاسی زیر آتش

مستند «عکاسی زیر آتش» با موضوع روایتی از شرایط عکاسی و ثبت لحظات جنگ عکاسان در دوران دفاع مقدس.
شنبه 3 مهر 1400 ادامه...