نیم فاصله

نیم فاصله

گفتگو با اندیشمندان و دانشمندان کشور های مختلف در موضوعات مذهبی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی
سه شنبه 6 دی 1401 ادامه...

نیم فاصله - 5 تیر 1402

قسمت دوم گفتگو با دیوید کلاین در مورد اهمیت تاریخ نگاری شفاهی حضور پررنگ سیاهپوستان آفریقایی تبار آمریکا در جنگ کره
دو شنبه 5 تیر 1402 ادامه...

نیم فاصله - 4 تیر 1402

گفتگو با دیوید کلاین استاد تاریخ دانشگاه سن دیه گو با موضوع اهمیت تاریخ نگاری شفاهی و همینطور زمینه ها و دلالت ها و پیامدهای حضور پر رنگ سیاه پوستان آمریکا در جنگ کره
یک شنبه 4 تیر 1402 ادامه...

نیم فاصله - 3 تیر 1402

بوجود آمدن مسائل نوظهور اخلاقی به واسطه اشاعه سلاح خودگردان در جنگ های مدرن - قسمت دوم و پایانی
شنبه 3 تیر 1402 ادامه...

نیم فاصله

گفتگوی حسین شاهمرادی با الکس لورینگهاوس، استاد نظریه سیاسی با موضوع اخلاقیات جنگ افزارهای خودگردان
چهار شنبه 31 خرداد 1402 ادامه...