چراغ مطالعه

چراغ مطالعه (فصل جدید)

پخش فصل جدید چراغ مطالعه روزهای سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت 21 از روز سه شنبه 23 شهریور از شبکه چهار آغاز می شود.
سه شنبه 23 شهریور 1400 ادامه...

چراغ مطالعه - 31 خرداد 1401

موضوع گفتگو: ساده صحبت کردن و ساده نوشتن ؛ مهمان برنامه: دکتر اسماعیل امینی، شاعرطنزپرداز، نویسنده، پژوهشگر ادبی.
سه شنبه 31 خرداد 1401 ادامه...

خاطرات سربازی

موشن گرافی معرفی کتاب سیزده خاطره شیرین از سربازی نوشته رضا باباخانلو
سه شنبه 24 خرداد 1401 ادامه...

ما کتاب های هزار سال پیش را می خوانیم و می فهمیم

آقای سید علی میرفتاح (نویسنده) در برنامه چراغ مطالعه در مورد این ویژگی زبان فارسی که کتب نوشته شده به این زبان هر چقدر هم که قدیمی باشند باز قابل خواندن و فهمیدن هستند به عنوان یک ویژگی متمایز این زبان توضیح می دهد.
دو شنبه 23 خرداد 1401 ادامه...