چراغ مطالعه

چراغ مطالعه (فصل جدید)

پخش فصل جدید چراغ مطالعه روزهای سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت 21 از روز سه شنبه 23 شهریور از شبکه چهار آغاز می شود.
سه شنبه 23 شهریور 1400 ادامه...

چراغ مطالعه - 20 مهر 1400

موضوع برنامه : زبان فارسی و کتاب ها مهمان: دکتر شیخ سعد بوسو ، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی از کشور سنگال
چهار شنبه 21 مهر 1400 ادامه...

چراغ مطالعه 24 شهریور

در بخشهای این برنامه در نقدکتاب به کتاب «فیلسوفی در تعمیرگاه»، و بخش تفکر انتقادی به تمرکز بیشتر در مطالعه پرداخته می شود.
جمعه 26 شهریور 1400 ادامه...