سینمایی

سینمایی های «درخشش» و «در دوران جنگ»

برنامه تلویزیونی «ساعت سینما» پنجشنبه 25 دی ماه ساعت ۲۰:۳۰ با نقد و تحلیل فیلم سینمایی «درخشش»و برنامه «فیلمخانه» شبکه چهار جمعه 26 دی ماه ساعت ۲۰:۲۰ فیلم سینمایی  «در دوران جنگ» را روی آنتن می برند.
چهار شنبه 24 دی 1399 ادامه...