سینمایی

سینمایی های آخر هفته شبکه چهار

فیلم خارجی «دیوید یک هزارتو ساخت» و فیلم ایرانی «در دنیای تو ساعت چند است؟» در روزهای پنجشنبه 11 و جمعه 12 آذر ساعت 20:30 از شبکه چهار پخش می شود.
دو شنبه 8 آذر 1400 ادامه...