پیشران

تشریح " اقتصاد مسکن و کسب و کارهای مرتبط" در برنامه پیشران شبکه چهار سیما

تبریزی در پیشران گفت:ما با سیاستهای مالیاتی نباید اجازه دهیم که منابع در زمین دفن شود!/ملک پور عنوان کرد: مسکن در ایران به کالای سرمایه ای تبدیل شده است و بیشتر بحث های سوداگری مطرح شده است.
چهار شنبه 19 دی 1397 ادامه...