تعداد بازدید:

چراغ مطالعه: قحطی بزرگ - 5 فروردین

گفتگو با محمد کریمی مترجم کتاب «قحطی بزرگ»
شنبه 7 فروردین 1400
تعداد بازدید 107 دریافت فیلم

قحطی بزرگ در ایران

فیلم کامل گفتگو با محمد کریمی مترجم کتاب «قحطی بزرگ»

این برنامه با توضیح جامع و کامل آقای کریمی بسیار جذاب و اندوهگین! بود...چه ستمها که ما از بیگانه و خودی نکشیدیم!!...دسته بندی :

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها

سایر قسمتها