تعداد بازدید:

چهار سوی علم؛ سفرهای کاوشگرانه به آتشفشان ها - 10 مرداد 1400

سفر به  مکزیک و بررسی دو آتشفشان خطرناک آمریکای شمالی در مکزیک
دو شنبه 11 مرداد 1400
تعداد بازدید 200 دریافت فیلم

بیش از 500 آتشفشان فعال در زمین وجود دارد . این مجموعه سفریست به سوی جهانی که همیشه تحت تاثیر آتشفشانها قرار میگیرد . در این قسمت سفر به  مکزیک و بررسی دو آتشفشان خطرناک در مکزیک


ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها