تعداد بازدید:

سوره - برنامه 9 آذر : نواندیشی دینی، دفاعیه‌ها و اعتراض‌ها؛

در این قسمت سوره به موضوع «نواندیشی دینی، دفاعیه‌ها و اعتراض‌ها» اختصاص دارد. سید صادق حقیقت استاد دانشگاه و رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه مفید مهمان این قسمت از سوره خواهد بود.
سه شنبه 9 آذر 1400
تعداد بازدید 416 دریافت فیلم

بخشی از سرمقاله:
با شکست ایران از روس و آشنایی ایرانیان با جهان جدید در دوره قاجاریه، نخبگان ایرانی در مواجهه با جهان جدید سه رویکرد در پیش گرفتند. گروه اول ایده حفظ سنت و تقابل با غرب را در پیش گرفت. گروه دوم درصدد شناخت غرب و یافتن راهی برای مساله عقب‌ماندگی ایران بودند و مسیر حل مشکلات را راه رفته‌ی غرب می‌دانستند که در گونه‌های افراطی آن به تقلید از غرب منجر می‌شد. گروه سوم در پی یافتن راه سوم بودند آنها غرب و سنت را نفی و تجدد و مذهب را اثبات می‌کردند، این جریان معتقد بود مذهب با سنت و تجدد با غرب فرق دارد، راه سوم تجدد مذهبی را دنبال می‌کرد. از نگاه برخی تحلیل‌گران راه سوم به تدریج به دو شاخه تبدیل شد: جریان نواندیشی و جریان احیاگری.


دسته بندی :

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها

سایر قسمت ها