آلبوم صوت

سوره: الهیات سایبر؛ - 28 دی

آیا فضای سایبر قلمرو حضور خدا و ایمان است یا منطقه‌ی ورود ممنوع دین؟ علیرضا قائمی نیا متولد ۱۳۴۳، پژوهشگر علوم دینی و فلسفه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مهمان برنامه است.
سه شنبه 28 دی 1400 ادامه...

معرفت - 24 دی

پاسخ به سوالات مخاطبان برنامه در زمینه عرفان، فلسفه حکمت و ادبیات
شنبه 25 دی 1400 ادامه...

معرفت - 17 دی 1400

موضوع برنامه: مثنوی طلب الهدایه و التوفیق بالعمل الصالح از رساله طریق التحقیق حکیم سنایی غزنوی
یک شنبه 19 دی 1400 ادامه...