ششمین جشنواره جهانی هنر مقاومت موضوع بحث تجسمی «شب های هنر»/ سیدمسعود شجاعی طباطبائی مهمان «میز تجسمی» در شب های هنر

در برنامه امشب «شب های هنر»، با حضور دکتر محمدرضا چراغعلی و سیدمسعود شجاعی طباطبائی ، به موسیقی پاپ و جشنواره جهانی هنر مقاومت پرداخته می شود.

یک شنبه 26 بهمن 1399 - 16:59:32ادامه...
ششمین جشنواره جهانی هنر مقاومت موضوع بحث تجسمی «شب های هنر»/ سیدمسعود شجاعی طباطبائی مهمان «میز تجسمی» در شب های هنر
>> > 1 2 3 4 5  ... < <<