چشم انداز

بررسی مسائل مهم اقتصادی کشور با حضور کارشناسان و مسئولین اقتصادی کشور از یکشنبه تا چهارشنبه ساعت 16 به مدت یکساعت به میزبانی فرشاد پرویزیان
تعداد بازدید 1425

برنامه چشم انداز روزهای یکشنبه تا چهارشنبه ساعت 16 به روی آنتن شبکه چهار می رود و معمولا هر هفته یک موضوع مهم اقتصادی کشور را با حضور کارشناسان و مسئولان ذیربط موضوع مورد بررسی قرار می دهد. این برنامه هر روز یک سوال چهار گزینه ای برای جلب نظرات مردم و مشارکت ایشان در بحث ها در برنامه مطرح می کند که بییندگان برنامه می توانند پاسخ خود را به شماره پیامک 3000047 ارسال کنند.

برنامه چشم انداز در روزهای دهه فجر 1401 در همان زمان پخش همیشگی به بررسی دست‌آوردهای اقتصادی انقلاب در گفتگو با کارشناسان صاحب‌نظر می پردازد.

دانلود قسمت های چشم انداز (آرشیو خودکار بی وقفه)

نام برنامه تاریخ پخش دانلود
چشم انداز- بازپخش
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 9:3:51
چشم انداز- بازپخش
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 3:5:0
چشم انداز- بازپخش
چهار شنبه 24 اسفند 1401 - 9:2:58
چشم انداز- بازپخش
چهار شنبه 24 اسفند 1401 - 3:0:15
چشم انداز-زنده
سه شنبه 23 اسفند 1401 - 16:0:11
چشم انداز- بازپخش
سه شنبه 23 اسفند 1401 - 9:3:50
چشم انداز- بازپخش
سه شنبه 23 اسفند 1401 - 3:2:27
چشم انداز-زنده
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 16:0:2
چشم انداز- بازپخش
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 2:50:31
چشم انداز-زنده
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 15:59:13
چشم انداز- بازپخش
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 9:0:12
چشم انداز- بازپخش
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 3:1:9
چشم انداز-زنده
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 15:59:47
چشم انداز- بازپخش
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 9:0:41
چشم انداز- بازپخش
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 3:0:34
چشم انداز-زنده
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 16:10:4
چشم انداز- بازپخش
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 9:5:4
چشم انداز- بازپخش
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 2:59:42
چشم انداز-زنده
دو شنبه 15 اسفند 1401 - 16:0:0
چشم انداز- بازپخش
دو شنبه 15 اسفند 1401 - 2:54:17
چشم انداز-زنده
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 15:59:41
چشم انداز- بازپخش
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 9:8:59
چشم انداز- بازپخش
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 3:14:14
چشم انداز-زنده
چهار شنبه 10 اسفند 1401 - 16:0:3
چشم انداز- بازپخش
چهار شنبه 10 اسفند 1401 - 9:2:5
چشم انداز- بازپخش
چهار شنبه 10 اسفند 1401 - 3:13:57
چشم انداز-زنده
سه شنبه 9 اسفند 1401 - 15:59:47
چشم انداز- بازپخش
سه شنبه 9 اسفند 1401 - 8:59:57
چشم انداز- بازپخش
سه شنبه 9 اسفند 1401 - 2:54:22
چشم انداز-زنده
دو شنبه 8 اسفند 1401 - 16:0:11
چشم انداز- بازپخش
دو شنبه 8 اسفند 1401 - 2:55:14
چشم انداز- بازپخش
پنج شنبه 4 اسفند 1401 - 8:59:34
چشم انداز- بازپخش
پنج شنبه 4 اسفند 1401 - 3:5:24
چشم انداز- بازپخش
چهار شنبه 3 اسفند 1401 - 9:1:54
چشم انداز- بازپخش
چهار شنبه 3 اسفند 1401 - 3:4:33
چشم انداز- بازپخش
سه شنبه 2 اسفند 1401 - 9:1:3
چشم انداز- بازپخش
سه شنبه 2 اسفند 1401 - 2:54:23
چشم انداز- بازپخش
دو شنبه 1 اسفند 1401 - 2:53:6
چشم انداز- بازپخش
پنج شنبه 27 بهمن 1401 - 2:50:52
چشم انداز- بازپخش
چهار شنبه 26 بهمن 1401 - 9:2:27
چشم انداز- بازپخش
چهار شنبه 26 بهمن 1401 - 3:0:12
چشم انداز- بازپخش
سه شنبه 25 بهمن 1401 - 9:1:53
چشم انداز- بازپخش
سه شنبه 25 بهمن 1401 - 3:2:32
چشم انداز- بازپخش
پنج شنبه 20 بهمن 1401 - 9:4:11
چشم انداز- بازپخش
پنج شنبه 20 بهمن 1401 - 3:1:26
چشم انداز- بازپخش
چهار شنبه 19 بهمن 1401 - 9:0:26
چشم انداز- بازپخش
چهار شنبه 19 بهمن 1401 - 8:59:53
چشم انداز- بازپخش
چهار شنبه 19 بهمن 1401 - 2:55:38
چشم انداز- بازپخش
سه شنبه 18 بهمن 1401 - 9:7:43
چشم انداز- بازپخش
سه شنبه 18 بهمن 1401 - 2:59:19
چشم انداز- بازپخش
سه شنبه 18 بهمن 1401 - 2:59:6
چشم انداز- بازپخش
دو شنبه 17 بهمن 1401 - 8:59:46
چشم انداز- بازپخش
دو شنبه 17 بهمن 1401 - 3:1:41
چشم انداز- بازپخش
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 9:14:48
چشم انداز- بازپخش
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 3:31:42
چشم انداز- بازپخش
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 8:46:48
چشم انداز- بازپخش
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 3:6:33
چشم انداز- بازپخش
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 9:10:57
چشم انداز- بازپخش
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 3:14:58
چشم انداز- بازپخش
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 9:3:34
چشم انداز- بازپخش
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 3:0:49
چشم انداز- بازپخش
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 9:4:59
چشم انداز- بازپخش
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 3:7:19
چشم انداز-زنده
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 15:59:58
چشم انداز- بازپخش
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 9:14:1
چشم انداز- بازپخش
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 3:15:34
چشم انداز- بازپخش
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 3:3:31
چشم انداز-زنده
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 15:59:59
چشم انداز- بازپخش
پنج شنبه 29 دی 1401 - 9:8:6
چشم انداز- بازپخش
پنج شنبه 29 دی 1401 - 3:15:40
چشم انداز-زنده
چهار شنبه 28 دی 1401 - 15:59:55
چشم انداز- بازپخش
چهار شنبه 28 دی 1401 - 9:1:23
چشم انداز- بازپخش
چهار شنبه 28 دی 1401 - 3:2:40
چشم انداز-زنده
سه شنبه 27 دی 1401 - 15:59:56
چشم انداز- بازپخش
سه شنبه 27 دی 1401 - 8:59:45
چشم انداز- بازپخش
سه شنبه 27 دی 1401 - 3:15:43
چشم انداز-زنده
دو شنبه 26 دی 1401 - 15:59:35
چشم انداز- بازپخش
دو شنبه 26 دی 1401 - 3:8:1
چشم انداز-زنده
یک شنبه 25 دی 1401 - 16:0:20
چشم انداز-زنده
یک شنبه 25 دی 1401 - 16:0:17
چشم انداز- بازپخش
پنج شنبه 22 دی 1401 - 9:7:57
چشم انداز- بازپخش
پنج شنبه 22 دی 1401 - 3:7:18
چشم انداز-زنده
چهار شنبه 21 دی 1401 - 16:0:0
چشم انداز- بازپخش
چهار شنبه 21 دی 1401 - 9:3:56
چشم انداز- بازپخش
چهار شنبه 21 دی 1401 - 3:6:26
چشم انداز-زنده
سه شنبه 20 دی 1401 - 15:59:44
چشم انداز- بازپخش
سه شنبه 20 دی 1401 - 8:58:26
چشم انداز- بازپخش
سه شنبه 20 دی 1401 - 8:58:7
چشم انداز- بازپخش
سه شنبه 20 دی 1401 - 3:0:21
چشم انداز- بازپخش
سه شنبه 20 دی 1401 - 2:58:53
چشم انداز-زنده
دو شنبه 19 دی 1401 - 16:0:44
چشم انداز- بازپخش
دو شنبه 19 دی 1401 - 3:10:45
چشم انداز-زنده
یک شنبه 18 دی 1401 - 15:59:40
چشم انداز- بازپخش
پنج شنبه 15 دی 1401 - 8:52:45
چشم انداز- بازپخش
پنج شنبه 15 دی 1401 - 8:52:45
چشم انداز- بازپخش
پنج شنبه 15 دی 1401 - 3:15:54
چشم انداز- بازپخش
پنج شنبه 15 دی 1401 - 3:15:54
چشم انداز-زنده
چهار شنبه 14 دی 1401 - 16:0:0
چشم انداز-زنده
چهار شنبه 14 دی 1401 - 16:0:0
چشم انداز- بازپخش
چهار شنبه 14 دی 1401 - 9:4:11
چشم انداز- بازپخش
چهار شنبه 14 دی 1401 - 9:4:11
چشم انداز- بازپخش
چهار شنبه 14 دی 1401 - 2:56:8
چشم انداز- بازپخش
چهار شنبه 14 دی 1401 - 2:56:8
چشم انداز-زنده
سه شنبه 13 دی 1401 - 16:0:38
چشم انداز- بازپخش
سه شنبه 13 دی 1401 - 9:24:33
چشم انداز- بازپخش
سه شنبه 13 دی 1401 - 9:23:59
چشم انداز- بازپخش
سه شنبه 13 دی 1401 - 3:9:29
چشم انداز-زنده
دو شنبه 12 دی 1401 - 16:0:1
چشم انداز- بازپخش
دو شنبه 12 دی 1401 - 3:9:58
چشم انداز-زنده
یک شنبه 11 دی 1401 - 16:0:0
چشم انداز- بازپخش
پنج شنبه 8 دی 1401 - 9:8:30
چشم انداز- بازپخش
پنج شنبه 8 دی 1401 - 3:15:5
چشم انداز-زنده
چهار شنبه 7 دی 1401 - 16:0:39
چشم انداز- بازپخش
چهار شنبه 7 دی 1401 - 9:2:27
چشم انداز- بازپخش
چهار شنبه 7 دی 1401 - 2:56:50
چشم انداز- بازپخش
سه شنبه 6 دی 1401 - 9:18:48
چشم انداز- بازپخش
سه شنبه 6 دی 1401 - 3:18:44
چشم انداز-زنده
دو شنبه 5 دی 1401 - 16:0:26
چشم انداز- بازپخش
دو شنبه 5 دی 1401 - 2:56:9
چشم انداز-زنده
یک شنبه 4 دی 1401 - 15:59:48
چشم انداز- بازپخش
پنج شنبه 1 دی 1401 - 9:0:56
چشم انداز- بازپخش
پنج شنبه 1 دی 1401 - 3:5:12
چشم انداز-زنده
چهار شنبه 30 آذر 1401 - 16:0:2
چشم انداز- بازپخش
چهار شنبه 30 آذر 1401 - 9:2:36
چشم انداز- بازپخش
چهار شنبه 30 آذر 1401 - 2:59:19
چشم انداز-زنده
سه شنبه 29 آذر 1401 - 16:0:30
چشم انداز-زنده
سه شنبه 29 آذر 1401 - 16:0:13
چشم انداز- بازپخش
سه شنبه 29 آذر 1401 - 9:13:31
چشم انداز- بازپخش
سه شنبه 29 آذر 1401 - 3:1:40
چشم انداز-زنده
دو شنبه 28 آذر 1401 - 15:59:51
چشم انداز- بازپخش
دو شنبه 28 آذر 1401 - 2:53:58
چشم انداز-زنده
یک شنبه 27 آذر 1401 - 16:0:0
چشم انداز-زنده
چهار شنبه 23 آذر 1401 - 16:0:9
چشم انداز- بازپخش
چهار شنبه 23 آذر 1401 - 9:1:39
چشم انداز- بازپخش
چهار شنبه 23 آذر 1401 - 3:1:11
چشم انداز-زنده
سه شنبه 22 آذر 1401 - 16:0:5
چشم انداز - بازپخش
سه شنبه 22 آذر 1401 - 9:8:48
چشم انداز - بازپخش
سه شنبه 22 آذر 1401 - 3:11:7

قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها