گفتگو و مناظره

زاویه؛ نظریه عدالت در حکمرانی - 21 مهر 1400

در این قسمت امیرمهدی حکیمی ، مدیر موسسه الحیاة و وصی مرحوم علامه حکیمی و دکتر پرویز امینی عضو هیئت‌علمی گروه علوم‌سیاسی دانشگاه شاهد درباره «علامه حکیمی و نظریه عدالت در حکمرانی» گفت‌وگو خواهند کرد.
پنج شنبه 22 مهر 1400 ادامه...

سوره، فصل حسن ابن علی علیهما السلام: تحریف اموی

موضوع امشب: تحریف اموی برنامه تلویزیونی سوره در اولین قسمت از «فصل حسن بن علی-علیهماالسلام» به موضوع «تحریف اموی» می‌پردازد. دکتر محمدعلی مهدوی راد، قرآن‌پژوه و دانشیار دانشگاه تهران مهمان امشب سوره خواهد بود.
یک شنبه 4 مهر 1400 ادامه...