بنی امیه

سوره؛ فصل بنی امیه - ویژه برنامه تاسوعا؛ مهمان برنامه: یعقوب توکلی

در بخش اول این ویژه برنامه‌ مسعود دیانی با یعقوب توکلی در مورد سرمایه‌داری اموی و وجوه سرمایه‌دارانه حکمرانی و زندگی بنی امیه گفتگو می‌کند و در بخش دوم حجت الاسلام حمید مشهدی آقایی و استاد محمد ناصرزاده مهمان سوره خواهند بود و ناظر به شب تاسوعا گفتگو خواهند داشت.
چهار شنبه 27 مرداد 1400 ادامه...