علم و فناوری

چرخ - 8 خرداد 1402

در قسمت 58 از فصل نهم: آشنایی فناوری تصفیه آب بیمارستانی؛ باکتریهای مفید؛ فناوری نانو
دو شنبه 8 خرداد 1402 ادامه...

چرخ - 2 خرداد 1402

قسمت 56 از فصل نهم: چالش های نوآوری و تولید فن آوری بیشتر؛ آشنایی با علم شیمی؛ تولید آجریهای محفظه احتراق توربین های گازی توسط یک شرکت دانش بنیان
سه شنبه 2 خرداد 1402 ادامه...