علم و فناوری

چرخ - 27 مهر 1400

گفتگوی برنامه با محمد اقبال چودری دبیر کل کامستک (کمیته دائمی همکاری های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی)
چهار شنبه 28 مهر 1400 ادامه...

چرخ - 6 مهر 1400

تازه‌ترین خبرهای دنیای زیست‌شناسی، پهپادهای نظامی ایران، گزارش از دانشگاه هوایی شهید ستاری
چهار شنبه 7 مهر 1400 ادامه...