معرفی کتاب

از چیزی نمی ترسیدم

معرفی کتاب و مسابقه کتاب خوانی «از چیزی نمی ترسیدم» زندگینامه خودنوشت سردار شهید سلیمانی
دو شنبه 27 دی 1400 ادامه...

خوابگرد ها

رمان مهمی از ادبیات آلمان اثر هرمان بروخ ترجمه علی اصغر حداد. این رمان را با اولیس جیمز جویس مقایسه کرده اند.
چهار شنبه 22 دی 1400 ادامه...