فرهنگی هنری

حکایت دل - 30 مرداد 1401

استاد عباس عبدی متولد 1330در شهر نطنز اصفهان است وی در هنر کاشی پزی و سرامیک سازی تبحر دارد و صاحب کارگاه سرامیک سازی است او در این زمینه چندین لوح تقدیر گرفته است.
دو شنبه 31 مرداد 1401 ادامه...