تازه های علم و فناوری

چرخ - 10 اسفند

مجله تازه های علم و فناوری ، گفتگوی علمی و گزارش از محافل علمی
چهار شنبه 11 اسفند 1400 ادامه...

ماشین پرنده

این ماشین ظرف 2 دقیقه می تواند از هواپیما به خودرو سواری تبدیل شود و بالعکس.
دو شنبه 11 بهمن 1400 ادامه...

چرخ - 5 بهمن

تازه‌ترین تحولات و خبرهای دنیای تکنولوژی و مهم‌ترین پروژه‌های صنعت و فناوری روسیه: از اسپوتنیک تا اسپوتنیک وی
چهار شنبه 6 بهمن 1400 ادامه...