سریال جنایی

مکانیسم

یک درام سیاسی – اکشن و ماجراجویی  16 قسمتی محصول سال ۲۰۱۹ برزیل به کارگردانی «ژوزه پادیلا»
دو شنبه 31 مرداد 1401 ادامه...

مجموعه سرزمین خونین

این مجموعه 4 قسمتی درامی جنایی محصول سال ۲۰۲۱ انگلستان است که آن را  پیت تراویس کارگردانی کرده است.
سه شنبه 25 مرداد 1401 ادامه...