سینمایی

آخر هفته شبکه چهار با دو اثر سینمایی جدید

«من چه کسی هستم» و «زیبای بی نظیر» برای اولین بار در قاب 4 شبکه چهار سیما برای پایان هفته جاری دو اثر سینمایی «من چه کسی هستم» و «زیبای بی نظیر» را برای اولین بار روی آنتن می برد.
چهار شنبه 20 آذر 1398 ادامه...