سینمای جهان

جواد طوسی کارشناس «فیلم خانه» شد/ آغاز و پایان جشنواره فیلم های سینمایی با «مظنونین همیشگی» و «پرده آخر»/«صبح روز بعد» با کیومرث پوراحمد

جواد طوسی، رامتین شهبازی،محمدرضا مقدسیان و خسرو نقیبی منتقدین هفته سوم جشنواره فیلم های سینمایی شبکه چهارسیما هستند.
شنبه 15 تیر 1398 ادامه...