مستند

فناوری چگونه عمل می کند؟ - قسمت اول

این مجموعه ما را به اقصی نقاط جهان میبرد تا با اسرار طبیعت و نیز کار مخترعان و مهندسانی که با استفاده از فن آوری گامی در راه حل مشکلات بشر و محیط زیست برداشته اند آشنا شویم .
یک شنبه 26 دی 1400 ادامه...

ده شکارگر مرگ آفرین - قسمت 2 از 2

در این برنامه مرگبارترین جانوران وحشی  از 500 میلیون سال پیش به این سو مورد بررسی قرار می گیرند و بعد از بررسی های دقیق به ترتیب طبقه بندی می شوند.
جمعه 24 دی 1400 ادامه...