حیات وحش

عصر طبیعت - قسمت 2 از 3

ارتباط مخرب بشر با طبیعت تا کنون بسیاری از جنبه های بکر طبیعت را نابود کرده و به کره زمین صدمات بسیاری وارد کرده اما خوشیختانه پیش از آنکه خیلی دیر شود به اشتباهات خود واقف شده و سعی در جبران دارد ...
دو شنبه 17 آبان 1400 ادامه...

مکعب - 15 آبان 1400

در این مجموعه با زیر نظر گرفتن جانوران در حیات وحش میکوشیم تا بزرگترین اسرار آنها را آشکار کنیم .
یک شنبه 16 آبان 1400 ادامه...