درس گفتار

بررسی «جنسیت و زبان قرآن»/ چرا مردان بیش از زنان مورد خطاب قرآن هستند؟

در موضوع جنسیت و زبان قرآن، پژوهش‌های مختلفی صورت گرفته است. در این میان نتایج برخی مطالعات فمینیستی حکایت از فرودستی زنان در زبان قرآن دارد. یکی از دلایلی که در تائید این مدعا ارائه می‌شوند، نحوه به‌کارگیری الفاظ مذکر در قرآن است.
سه شنبه 5 شهریور 1398 ادامه...