خیلی دور خیلی نزدیک

در برنامه «خیلی دور خیلی نزدیک» مطرح می‌شود: وضعیت دین در دنیای مدرن از زبان استاد الهیات دانشگاه آلمان

برنامه تلویزیونی «خیلی دور خیلی نزدیک» امشب با حضور پروفسور «فون استوش» استاد مطالعات الهیات تطبیقی دانشگاه پادربورن آلمان از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.
شنبه 6 مهر 1398 ادامه...