سریال خارجی

رمز میلیاد دلاری - قسمت 3

گروهی از وکلا که قرار است در دادگاه از تراویژن دفاع کنند در یک جلسه خصوصی یوری را مورد پرسش قرار میدهند اما یوری عصبانی میشود و برلین را ترک می کند .
شنبه 19 شهریور 1401 ادامه...

رمز میلیارد دلاری - قسمت 1

در دههء  1990  در شهر برلین یک نابغه هنر به عنوان پروژه دانشگاهی و برای جذب سرمایه طرحی کامپیوتری  برای دیدن جهان از طریق رایانه ارائه می دهد اما بدلیل ضعف در نمایش موفق نمی شود ...
پنج شنبه 17 شهریور 1401 ادامه...

مکانیسم - قسمت 16 (آخر)

رئیس جمهور برزیل مظنون به فساد اقتصادی است و استیضاح می شود. روفو دوباره با همسرش آشتی می کند.
چهار شنبه 16 شهریور 1401 ادامه...

مکانیسم - قسمت 15

ریکاردو متهم به فساد و پولشویی است. حزب کارگر و حزب دموکراتیک برزیل با هم در جنگ بودند...
سه شنبه 15 شهریور 1401 ادامه...

مکانیسم - قسمت 14

مارتینز باید عملیات ریکاردو را لو بدهد. قرار است رئیس جمهور برزیل و رئیس مجلس از بین بروند...
دو شنبه 14 شهریور 1401 ادامه...

مکانیسم - قسمت 13

روفو به پاراگوئه رفته و مارتینز را حین ارتکاب قاچاق سیگار در قایق دستگیر میکند ولی ...
یک شنبه 13 شهریور 1401 ادامه...

مکانیسم - قسمت 12

مارتینز بی پول بود و جایی برای پنهان شدن لازم داشت. روفو در تعقیب مارتینز است. ریکاردو در وقت ملاقات در زندان به همسرش نامه ای داده است ...
شنبه 12 شهریور 1401 ادامه...