زمانبندی پخش برنامه های امروز همه روزها

 • آگهی بازرگانی (بخش05)
  زمان آغاز: 00:03:27
  زمان پایان : 00:11:22
  مدت برنامه : 00:07:55
  [مدت] 07:55
 • مجموعه هفت ثانیه
  زمان آغاز: 00:11:46
  زمان پایان : 00:40:40
  مدت برنامه : 00:28:54
  [خلاصه برنامه] به دلیل گم شدن نیدن تنها شاهد پرونده وکیل مدافع درخواست به تعویق افتادن دادگاه را دارد اما قاضی اجازه نمی دهد خیلی زود جسد نیدن پیدا شده است پزشکی قانونی علت مرگ را اوردوز تشخیص می دهد جی کی مسئله تبعیض نژادی را مطرح می کند... [بازیگران]
 • آگهی بازرگانی (بخش06)
  زمان آغاز: 00:40:53
  زمان پایان : 00:46:18
  مدت برنامه : 00:05:25
  [مدت] 05:25
 • مجموعه هفت ثانیه
  زمان آغاز: 00:46:42
  زمان پایان : 01:15:09
  مدت برنامه : 00:28:27
  [خلاصه برنامه] به دلیل گم شدن نیدن تنها شاهد پرونده وکیل مدافع درخواست به تعویق افتادن دادگاه را دارد اما قاضی اجازه نمی دهد خیلی زود جسد نیدن پیدا شده است پزشکی قانونی علت مرگ را اوردوز تشخیص می دهد جی کی مسئله تبعیض نژادی را مطرح می کند... [بازیگران]
 • آگهی بازرگانی (بخش01)
  زمان آغاز: 01:16:46
  زمان پایان : 01:21:56
  مدت برنامه : 00:05:10
  [مدت] 05:10
 • سیاحت غرب
  زمان آغاز: 01:22:20
  زمان پایان : 01:38:20
  مدت برنامه : 00:16:00
 • فصل
  زمان آغاز: 01:43:48
  زمان پایان : 02:53:50
  مدت برنامه : 01:10:02
  [خلاصه برنامه] در این قسمت از برنامه کارشناس به همراه مجری درباره شخصیت ،اندیشه ها وهمچنین آراءامام خمینی گفتگو می کنند. [محصول] شبکه چهارسیما [سال ساخت] 1402
 • تلاوت قرآن اذانگاهی(2)-قمروالرحمن-پناهی
  زمان آغاز: 02:58:13
  زمان پایان : 03:03:25
  مدت برنامه : 00:05:12
  [خلاصه برنامه] [قاری] استاد محمد جواد پناهی [ سوره ] قمر [آیات ]49 الی 55 -[سوره ] الرحمن[ آیات] 1الی 13
 • دعای هفتم صحیفه سجادیه
  زمان آغاز: 03:07:50
  زمان پایان : 03:14:53
  مدت برنامه : 00:07:03
  [خلاصه برنامه] دعای هفتم صحیفه سجادیه با صدای آقای ایمانی [سال ساخت] 1399
 • نماز جماعت صبح -به امات حجت الاسلام والمسلمین رئیس
  زمان آغاز: 03:14:53
  زمان پایان : 03:20:40
  مدت برنامه : 00:05:47
  [خلاصه برنامه] [نماز] جماعت صبح [اقامه ]آیت الله حجت الاسلام رئیسی [محصول] شبکه 4 سیما
 • ستایش
  زمان آغاز: 03:25:30
  زمان پایان : 03:32:02
  مدت برنامه : 00:06:32
  [مدت] 06:32 [موضوع] نجوای عارفانه
 • آرشیو گردی
  زمان آغاز: 03:33:12
  زمان پایان : 03:58:34
  مدت برنامه : 00:25:22
  [خلاصه برنامه] سخنان حضرت امام خمینی (ره)در جمع بانوان به مناسبت روز زن .. [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1402
 • امام از منظر دیگران
  زمان آغاز: 03:58:34
  زمان پایان : 04:11:53
  مدت برنامه : 00:13:19
  [خلاصه برنامه] گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین سعید رضازاده از افغانستان
 • ایرانشهر
  زمان آغاز: 04:21:56
  زمان پایان : 05:07:42
  مدت برنامه : 00:45:46
  [خلاصه برنامه] این مستند به دوران تبعید مقام معظم رهبری در سال 1356 در شهرستان ایرانشهر بوده است و حضور ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی و یادآوری خاطرات خوش آن دوران با مردم می پردازد. [محصول] استان ها [سال ساخت] 1395
 • چرخ
  زمان آغاز: 05:15:48
  زمان پایان : 05:58:51
  مدت برنامه : 00:43:03
  [خلاصه برنامه] در این برنامه از چرخ دکتر مولا در باره سرطان شناسی ودکتر صادقی گفتگو می کنند . [محصول] شبکه چهارسیما [سال ساخت] 1402
 • دعای عهد
  زمان آغاز: 06:02:26
  زمان پایان : 06:12:35
  مدت برنامه : 00:10:09
  [خلاصه برنامه] و مشتمل بر تجدید بیعت با مهدی امام دوازدهم شیعیان است.شیخ عباس قمی در مفاتیح‌الجنان نقل کرده‌است: "هر کس چهل صبح این دعا را را بخواند از یاران امام دوازدهم شیعیان خواهد بود و اگر پیش از ظهور بمیرد، خداوند او را از قبرش بیرون آورد (رجعت می‌ک
 • صهبای تسنبم
  زمان آغاز: 06:13:53
  زمان پایان : 06:53:09
  مدت برنامه : 00:39:16
  [خلاصه برنامه] کیفیت برخورد حضرت موسی (ع) با سامری و به اتش کشیدن گوساله سامری به حکم خداوند [محصول] ایران [سال ساخت] 1397
 • فصل
  زمان آغاز: 07:04:06
  زمان پایان : 08:14:08
  مدت برنامه : 01:10:02
  [خلاصه برنامه] در این قسمت از برنامه کارشناس به همراه مجری درباره شخصیت ،اندیشه ها وهمچنین آراءامام خمینی گفتگو می کنند. [محصول] شبکه چهارسیما [سال ساخت] 1402
 • سیاحت غرب
  زمان آغاز: 08:25:42
  زمان پایان : 08:41:42
  مدت برنامه : 00:16:00
 • آگهی بازرگانی (بخش08)
  زمان آغاز: 08:51:00
  زمان پایان : 08:58:47
  مدت برنامه : 00:07:47
  [مدت] 07:47
 • ایرانشهر
  زمان آغاز: 08:59:11
  زمان پایان : 09:44:57
  مدت برنامه : 00:45:46
  [خلاصه برنامه] این مستند به دوران تبعید مقام معظم رهبری در سال 1356 در شهرستان ایرانشهر بوده است و حضور ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی و یادآوری خاطرات خوش آن دوران با مردم می پردازد. [محصول] استان ها [سال ساخت] 1395
 • دوار
  زمان آغاز: 09:46:40
  زمان پایان : 10:01:27
  مدت برنامه : 00:14:47
  [خلاصه برنامه] در این برنامه از دوار کارشناس محرم در باره شخصیت امام خمینی (ره) وآثارش از جمله چهل حدیث می پردازد . [سال ساخت] 1402
 • آگهی بازرگانی (بخش09)
  زمان آغاز: 10:02:29
  زمان پایان : 10:11:14
  مدت برنامه : 00:08:45
  [مدت] 08:45
 • آرشیو گردی
  زمان آغاز: 10:11:38
  زمان پایان : 10:37:00
  مدت برنامه : 00:25:22
  [خلاصه برنامه] سخنان حضرت امام خمینی (ره)در جمع بانوان به مناسبت روز زن .. [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1402
 • آگهی بازرگانی (بخش10)
  زمان آغاز: 10:38:01
  زمان پایان : 10:48:22
  مدت برنامه : 00:10:21
  [مدت] 10:21
 • مجموعه هفت ثانیه
  زمان آغاز: 10:48:46
  زمان پایان : 11:17:40
  مدت برنامه : 00:28:54
  [خلاصه برنامه] به دلیل گم شدن نیدن تنها شاهد پرونده وکیل مدافع درخواست به تعویق افتادن دادگاه را دارد اما قاضی اجازه نمی دهد خیلی زود جسد نیدن پیدا شده است پزشکی قانونی علت مرگ را اوردوز تشخیص می دهد جی کی مسئله تبعیض نژادی را مطرح می کند... [بازیگران]
 • آگهی بازرگانی (بخش11)
  زمان آغاز: 11:17:53
  زمان پایان : 11:23:22
  مدت برنامه : 00:05:29
  [مدت] 05:29
 • مجموعه هفت ثانیه
  زمان آغاز: 11:23:46
  زمان پایان : 11:52:11
  مدت برنامه : 00:28:25
  [خلاصه برنامه] به دلیل گم شدن نیدن تنها شاهد پرونده وکیل مدافع درخواست به تعویق افتادن دادگاه را دارد اما قاضی اجازه نمی دهد خیلی زود جسد نیدن پیدا شده است پزشکی قانونی علت مرگ را اوردوز تشخیص می دهد جی کی مسئله تبعیض نژادی را مطرح می کند... [بازیگران]
 • تلاوت قرآن اذانگاهی(2)-هود -کاشفی
  زمان آغاز: 11:55:51
  زمان پایان : 12:02:25
  مدت برنامه : 00:06:34
  [خلاصه برنامه] [قاری ] استاد امیر محمود کاشفی [تلاوت قرآن] سوره هود [آیات ] 91 الی 99
 • نمازجماعت ظهر-آیت الله سبحانی-مسجدجمکران
  زمان آغاز: 12:07:12
  زمان پایان : 12:14:32
  مدت برنامه : 00:07:20
  [خلاصه برنامه] نماز جماعت ظهر به امامت آیت الله سبحانی - مسجد جمکران
 • چرخ
  زمان آغاز: 12:17:26
  زمان پایان : 13:00:29
  مدت برنامه : 00:43:03
  [خلاصه برنامه] در این برنامه از چرخ دکتر مولا در باره سرطان شناسی ودکتر صادقی گفتگو می کنند . [محصول] شبکه چهارسیما [سال ساخت] 1402
 • نغمه های آسمانی
  زمان آغاز: 13:01:41
  زمان پایان : 13:27:07
  مدت برنامه : 00:25:26
  [خلاصه برنامه] عشق و علاقه به خوانندگی از دوران کودکی ونوجوانی امیر مداح-مرثیه خوانی برای اهل بیت علیهم السلام در کنار پدرش [محصول] تامین برنامه [سال ساخت] 1397
 • آگهی بازرگانی (بخش12)
  زمان آغاز: 13:27:44
  زمان پایان : 13:36:13
  مدت برنامه : 00:08:29
  [مدت] 08:29
 • امتحان
  زمان آغاز: 13:36:37
  زمان پایان : 14:42:07
  مدت برنامه : 01:05:30
  [خلاصه برنامه] روایت مواجهه امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری در دوران ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای بر سر تعیین نخست وزیری مهندس میر حسین موسوی از بدو انتخاب تا دور بعدی ریاست جمهوری نظرات سیاسی و نگاه کارشناسان
 • آگهی بازرگانی (بخش13)
  زمان آغاز: 14:43:09
  زمان پایان : 14:53:06
  مدت برنامه : 00:09:57
  [مدت] 09:57
 • فصل
  زمان آغاز: 14:53:30
  زمان پایان : 16:03:32
  مدت برنامه : 01:10:02
  [خلاصه برنامه] در این قسمت از برنامه کارشناس به همراه مجری درباره شخصیت ،اندیشه ها وهمچنین آراءامام خمینی گفتگو می کنند. [محصول] شبکه چهارسیما [سال ساخت] 1402
 • آگهی بازرگانی (بخش14)
  زمان آغاز: 16:04:39
  زمان پایان : 16:11:55
  مدت برنامه : 00:07:16
  [مدت] 07:16
 • آرشیو گردی
  زمان آغاز: 16:12:19
  زمان پایان : 16:42:01
  مدت برنامه : 00:29:42
  [خلاصه برنامه] سخنان حضرت امام خمینی (ره)با حضور سفرای کشور های اسلامی .. [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1402
 • آگهی بازرگانی (بخش15)
  زمان آغاز: 16:42:38
  زمان پایان : 16:52:29
  مدت برنامه : 00:09:51
  [مدت] 09:51
 • عشق شورانگیزما
  زمان آغاز: 16:52:53
  زمان پایان : 17:47:34
  مدت برنامه : 00:54:41
  [خلاصه برنامه] نگاهی به بحث دردسترس نبودن در ابعاد روانشناختی در بافت زوجیت -تعریفی از حقیقت های مربوط به دردسترس بودن - [محصول] ایران [سال ساخت] 1400
 • آگهی بازرگانی (بخش16)
  زمان آغاز: 17:48:11
  زمان پایان : 17:55:45
  مدت برنامه : 00:07:34
  [مدت] 07:34
 • مجموعه هفت ثانیه
  زمان آغاز: 17:56:09
  زمان پایان : 18:53:29
  مدت برنامه : 00:57:20
  [خلاصه برنامه] به دلیل گم شدن نیدن تنها شاهد پرونده وکیل مدافع درخواست به تعویق افتادن دادگاه را دارد اما قاضی اجازه نمی دهد خیلی زود جسد نیدن پیدا شده است پزشکی قانونی علت مرگ را اوردوز تشخیص می دهد جی کی مسئله تبعیض نژادی را مطرح می کند... [بازیگران]
 • آگهی بازرگانی (بخش18)
  زمان آغاز: 18:54:16
  زمان پایان : 19:05:00
  مدت برنامه : 00:10:44
  [مدت] 10:44
 • چرخ
  زمان آغاز: 19:05:24
  زمان پایان : 19:37:18
  مدت برنامه : 00:31:54
  [خلاصه برنامه] در این برنامه از چرخ کارشناسان در باره پسماند روغن گیاهی وهمچنین بازی رایانه ای گفتگو می کنند. [محصول] شبکه چهارسیما [سال ساخت] 1402
 • آگهی بازرگانی (بخش19)
  زمان آغاز: 19:48:49
  زمان پایان : 19:59:34
  مدت برنامه : 00:10:45
  [مدت] 10:45
 • خبر20
  زمان آغاز: 19:59:40
  زمان پایان : 20:23:40
  مدت برنامه : 00:24:00
 • آگهی بازرگانی (بخش20)
  زمان آغاز: 20:24:47
  زمان پایان : 20:32:46
  مدت برنامه : 00:07:59
  [مدت] 07:59
 • سیاحت غرب
  زمان آغاز: 20:33:10
  زمان پایان : 20:52:34
  مدت برنامه : 00:19:24
  [خلاصه برنامه] در این برنامه با اریک لوپ درباره امام خمینی (ره) گفتگو می شود [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1402
 • آگهی بازرگانی (بخش21)
  زمان آغاز: 20:54:01
  زمان پایان : 21:01:05
  مدت برنامه : 00:07:04
  [مدت] 07:04
 • فصل ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 21:01:29
  زمان پایان : 22:11:59
  مدت برنامه : 01:10:30
  [خلاصه برنامه] در این قسمت از برنامه کارشناس به همراه مجری درباره عدالت در گفتمان امام خمینی (ره) گفتگو می کنند. [محصول] شبکه چهارسیما [سال ساخت] 1402
 • فوتون
  زمان آغاز: 22:13:37
  زمان پایان : 22:23:16
  مدت برنامه : 00:09:39
  [خلاصه برنامه] کارشناسان و مسئولین محترم در مورد کتاب و فرهنگ کتاب خانی گفتگو می کنند [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1402
 • آگهی بازرگانی (بخش22)
  زمان آغاز: 22:23:29
  زمان پایان : 22:32:46
  مدت برنامه : 00:09:17
  [مدت] 09:17
 • استادان نوگرا
  زمان آغاز: 22:33:10
  زمان پایان : 23:25:07
  مدت برنامه : 00:51:57
  [خلاصه برنامه] خورجه لونیس بورخس نویسنده شاعر وادیب معاصر آرژانتینی وی از برجسته ترین نویسندگان آمریکای لاتین است .شهرت او بیشتر به خاطر نوشتن داستان کوتاه است . [محصول] انگلستان [سال ساخت] 1978
 • بی مرز با حجاب
  زمان آغاز: 23:30:36
  زمان پایان : 23:57:17
  مدت برنامه : 00:26:41
  [خلاصه برنامه] در این برنامه خانم نیکوروین با آقای سایریس مک گلدر مصاحبه می کند او فارغ التحصیل دانشگاه کلمبیا و مدیر حقوق مدنی در شورای روابط اسلامی آمریکا در شهر نیویورک است [محصول] ایران [سال ساخت] 1394
گفتگو

فصل روح الله

برنامه ای گفتگو محور درباره شخصیت و اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه
ادامه مطلب سایر
فلسفه و اندیشه

معرفت

ارائه کننده مباحث فلسفه اسلامی در برنامه ای گفتگو محور با حضور دکتر ابراهیمی دینانی به عنوان میهمان ثابت برنامه و اجرای دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی
ادامه مطلب سایر
هنری

مرصع

مجله هنری مرصع برنامه ای است که به ارائه گزارش هایی از وقایع هنری و نقد و بررسی جریانات هنری روز می پردازد.
ادامه مطلب سایر
اجتماعی

جامعه گردی

روایتی تحلیلی و آشنایی‌زدایانه از موضوعات فرهنگی و اجتماعی متناسب با فهم عموم افراد جامعه
ادامه مطلب سایر
مستند

دال

دال در هر قسمت به پخش کامل یک مستند اندیشه و به نقد و گفتگوی کارشناسی در مورد آن می پردازد.
ادامه مطلب سایر
مستند

چهار سوی علم

مجموعه چهار سوی علم به پخش مجموعه مستند روز دنیا در موضوعات مختلف علمی، هنری، فرهنگی، تاریخی و .. می پردازد.
ادامه مطلب سایر
عشق شور انگیز ما

عشق شورانگیز ما

برنامه ای برای ایجاد جریان عشق و مهر در میان زوجین با حضور کارشناسان خانواده و با اجرای علیرضا خمسه
ادامه مطلب سایر
فلسفه و اندیشه

تاریکخانه ایدئولوژی

واکاوی در مفهوم ایدئولوژی و تحلیل و بررسی روند شکل گیری و گسترش ایدئولوژی های عالم مدرن در برنامه تاریکخانه ایدئولوژی
ادامه مطلب سایر
دینی و معارفی

زندگی پس از زندگی

زندگی پس از زندگی، روایت هایی از تجربه های نزدیک به مرگ، قبل از افطار در روزهای ماه مبارک رمضان
ادامه مطلب سایر
نمایشی
مجموعه هفت ثانیه
درام جنایی ساخته وینا ساد در 10 قسمت محصول سال 201...
...
سایر ...
سینمایی
پخش فیلم سینمایی نقش خیال در روز جمعه 19 خرداد
فیلم سینمایی نقش خیال به کارگردانی احمد فیضی محصول...
...
سایر ...
مستند
سیاحت غرب - 13 خرداد 1402
مصاحبه رابرت مک نیل با حضرت امام در 10 آذر 1357 در...
...
سایر ...
گفتگو
فصل روح الله - 14 خرداد 1402
موضوع: امام(ره) و مسئله زن، با حضور دکتر نجمه کیخا
...
سایر ...

شبکه دانایی

شبکه چهار سیما جمهوری اسلامی ایران در سال 1374 شمسی با هدف جذب مخاطبان خاص و با شعار شبکه فرهیختگان و نخبگان تاسیس و آغاز به کارنمود. تولید و پخش برنامه های تلویزیونی در حوزه های علمی، فرهنگی، هنری، سیاسی و دینی با پشتوانه تحلیلی غنی از اهداف اصلی این شبکه است تا بتواند بستری برای مشارکت نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان جامعه در برنامه های کلان و خرد نظام جمهوری اسلامی ایران، بیان نظرات و آرا و نقد سازی مسائلی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و تعاملی افکار و اندیشه های گوناگون در جهت ارتقاء سطح اندیشه ورزی باشد. شبکه چهار سیما در چهار گروه تخصصی برنامه سازی ادب و هنر، فرهنگ و اندیشه، دانش ،اجتماعی و سیاسی در زمینه های علمی، فرهنگی، هنری، سیاسی، دینی و اجتماعی فعالیت می کند.

اخبار شبکه چهار

پخش فیلم سینمایی نقش خیال در روز جمعه 19 خرداد

فیلم سینمایی نقش خیال به کارگردانی احمد فیضی محصول سال 1395 در روز جمعه 19 خرداد 1402 از شبکه چهار سیما پخش می شود.
ادامه مطلب سایر

فیلم های غزال (1374) و تابستان طولانی (1391) در آخر هفته شبکه چهار

فیلم سینمایی تابستان طولانی به کارگردانی علی خزاعی فر و غزال به کارگردانی مجتبی راعی در روزهای پنجشنبه و جمعه 11 و 12 خرداد از شبکه چهار پخش می شود.
ادامه مطلب سایر

سفری پرماجرا با یک زنبور

مستند یاددشت های روزانه یک زنبور عسل محوصل سال 2021 کشور آلمان به زودی از شبکه چهار پخش خواهد شد.
ادامه مطلب سایر

فصل سوم مجموعه گمشده در فضا از شبکه چهار

فصل سوم سریال گمشده در فضا در 8 قسمت از امشب به روی آنتن شبکه چهار می رود.
ادامه مطلب سایر

پخش فیلم های سینمایی فرزند چهارم و لامبورگینی در آخر هفته از شبکه چهار

فیلم سینمای لامبورگینی در روز پنجشنبه 28 اردیبهشت و فیلم سینمایی فرزند چهارم در روز جمعه 29 اردیبهشت 1402 از شبکه چهار پخش می شود.
ادامه مطلب سایر

هم‌افزایی و همکاری شبکه۴ و شبکه اینترنتی کتاب در نمایشگاه کتاب

شبکه چهار در چند برنامه و بخش جداگانه در روز با همکاری شبکه تلویزیونی اینترنتی کتاب (ketab.tv) سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را پوشش می دهد.
ادامه مطلب سایر

وقایع و نقد هنر در مجله هنری «مرصع»

مجله هنری مرصع برنامه ای است که به ارائه گزارش از وقایع هنری و نقد و بررسی جریانات هنری روز می پردازد.
ادامه مطلب سایر

تاریکخانه ایدئولوژی روی آنتن شبکه چهار

واکاوی در مفهوم ایدئولوژی و تحلیل و بررسی روند شکل گیری و گسترش ایدئولوژی های عالم مدرن از جمله موضوعاتی است که در برنامه تاریکخانه ایدئولوژی مطرح می شود
ادامه مطلب سایر

نظرسنجی

تماس با ما

تهران-خیابان ولیعصر (عج)-روبروی مسجد بلال-خیابان مهناز-شماره 22

ارتباط با ما