زمانبندی پخش برنامه های امروز همه روزها

 • بزم اسرار
  زمان آغاز: 00:00:54
  زمان پایان : 00:05:56
  مدت برنامه : 00:05:02
  [مدت] 05:02 [موضوع] حکایت های گلستان سعدی [تهیه کننده] مسعود امجدیان [کارگردان] غفاری [مجری] راوی- محمد رضا سرشار [محصول] شبکه4 سیما [سال ساخت] 1400
 • آگهی بازرگانی(بخش25)
  زمان آغاز: 00:06:55
  زمان پایان : 00:13:19
  مدت برنامه : 00:06:24
  [مدت] 06:24
 • مجموعه الیور تویست
  زمان آغاز: 00:13:43
  زمان پایان : 00:25:29
  مدت برنامه : 00:11:46
  [خلاصه برنامه] زن بارداری به نوانخانه ای پناه می برد او قبل از مرگ نامه ای را به کارگر نوانخانه می دهد تا از طریق او کودک به خانواده اش تحویل داده شود اما کارگر امتناع می کند و..-الیور در نوانخانه بزرگ می شود و به 8 سالگی می رسد. [بازیگران] William Miller
 • آگهی بازرگانی(بخش26)
  زمان آغاز: 00:25:42
  زمان پایان : 00:31:06
  مدت برنامه : 00:05:24
  [مدت] 05:24
 • مجموعه الیور تویست
  زمان آغاز: 00:31:06
  زمان پایان : 00:45:57
  مدت برنامه : 00:14:51
  [خلاصه برنامه] زن بارداری به نوانخانه ای پناه می برد او قبل از مرگ نامه ای را به کارگر نوانخانه می دهد تا از طریق او کودک به خانواده اش تحویل داده شود اما کارگر امتناع می کند و..-الیور در نوانخانه بزرگ می شود و به 8 سالگی می رسد. [بازیگران] William Miller
 • سوره -فصل قرآن -سری دوم
  زمان آغاز: 01:03:08
  زمان پایان : 01:56:12
  مدت برنامه : 00:53:04
  [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1400
 • چهار سوی علم- سری یازدهم
  زمان آغاز: 02:00:41
  زمان پایان : 02:50:45
  مدت برنامه : 00:50:04
  [خلاصه برنامه] نگاهی علمی و تاریخی به انواع جنگ افزارها - بررسی جنبه های ویرانگر سلاح ها- بررسی شعله پرتاب کن و آتش یونانی
 • پایان ناباروری
  زمان آغاز: 03:00:36
  زمان پایان : 03:41:39
  مدت برنامه : 00:41:03
  [خلاصه برنامه] بررسی موضوع سقط مکرر در روایت زندگی یک زوج نابارور [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1400
 • پیش پرده جامع برنامه های زمستان
  زمان آغاز: 03:42:24
  زمان پایان : 03:49:54
  مدت برنامه : 00:07:30
  [مدت] 07:30
 • معرفت - سری پانزدهم
  زمان آغاز: 03:59:19
  زمان پایان : 04:45:03
  مدت برنامه : 00:45:44
  [محصول] شبکه 4 سیما
 • درس گفتار
  زمان آغاز: 04:58:30
  زمان پایان : 05:27:57
  مدت برنامه : 00:29:27
  [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1400
 • ستایش
  زمان آغاز: 05:31:23
  زمان پایان : 05:37:16
  مدت برنامه : 00:05:53
  [مدت] 05:53 [موضوع] نجوای عارفانه
 • زلال اندیشه -آیت ا... جوادی آملی
  زمان آغاز: 05:37:16
  زمان پایان : 05:42:41
  مدت برنامه : 00:05:25
  [خلاصه برنامه] سخنرانی آیت الله جوادی آملی در خصوص وظیفه مومنان در زمان غیبت
 • نماز جماعت صبح
  زمان آغاز: 05:52:46
  زمان پایان : 05:58:08
  مدت برنامه : 00:05:22
  [خلاصه برنامه] [نماز] جماعت صبح [اقامه ]حجت الاسلام عبد خدایی [محصول] شبکه 4 سیما
 • دعای عهد
  زمان آغاز: 06:03:10
  زمان پایان : 06:13:19
  مدت برنامه : 00:10:09
  [خلاصه برنامه] و مشتمل بر تجدید بیعت با مهدی امام دوازدهم شیعیان است.شیخ عباس قمی در مفاتیح‌الجنان نقل کرده‌است: "هر کس چهل صبح این دعا را را بخواند از یاران امام دوازدهم شیعیان خواهد بود و اگر پیش از ظهور بمیرد، خداوند او را از قبرش بیرون آورد (رجعت می‌ک
 • سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
  زمان آغاز: 06:14:57
  زمان پایان : 06:55:58
  مدت برنامه : 00:41:01
  [خلاصه برنامه] احسان به والدین حتی بدون قید و شرط
 • چهار سوی علم- سری یازدهم
  زمان آغاز: 07:02:57
  زمان پایان : 07:53:01
  مدت برنامه : 00:50:04
  [خلاصه برنامه] نگاهی علمی و تاریخی به انواع جنگ افزارها - بررسی جنبه های ویرانگر سلاح ها- بررسی شعله پرتاب کن و آتش یونانی
 • پایان ناباروری
  زمان آغاز: 08:00:34
  زمان پایان : 08:41:37
  مدت برنامه : 00:41:03
  [خلاصه برنامه] بررسی موضوع سقط مکرر در روایت زندگی یک زوج نابارور [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1400
 • پیش پرده جامع برنامه های زمستان
  زمان آغاز: 08:42:22
  زمان پایان : 08:49:52
  مدت برنامه : 00:07:30
  [مدت] 07:30
 • کاروان شکر
  زمان آغاز: 08:55:13
  زمان پایان : 09:29:33
  مدت برنامه : 00:34:20
  [خلاصه برنامه] معرفی چهره ای فرهنگی و ادبی ابوالفیض فیضی فیاضی از شاعران رده بالای هندوستان.خاندانش یمن بوده به هندوستان مهاجرت کردند.. [سال ساخت] 1400
 • چراغ مطالعه
  زمان آغاز: 09:31:12
  زمان پایان : 10:16:23
  مدت برنامه : 00:45:11
  [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1400
 • درس گفتار
  زمان آغاز: 10:23:05
  زمان پایان : 10:52:32
  مدت برنامه : 00:29:27
  [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1400
 • آگهی بازرگانی(بخش10)
  زمان آغاز: 10:54:22
  زمان پایان : 10:59:44
  مدت برنامه : 00:05:22
  [مدت] 05:22
 • مجموعه الیور تویست
  زمان آغاز: 11:00:08
  زمان پایان : 11:11:54
  مدت برنامه : 00:11:46
  [خلاصه برنامه] زن بارداری به نوانخانه ای پناه می برد او قبل از مرگ نامه ای را به کارگر نوانخانه می دهد تا از طریق او کودک به خانواده اش تحویل داده شود اما کارگر امتناع می کند و..-الیور در نوانخانه بزرگ می شود و به 8 سالگی می رسد. [بازیگران] William Miller
 • مجموعه الیور تویست
  زمان آغاز: 11:16:56
  زمان پایان : 11:31:47
  مدت برنامه : 00:14:51
  [خلاصه برنامه] زن بارداری به نوانخانه ای پناه می برد او قبل از مرگ نامه ای را به کارگر نوانخانه می دهد تا از طریق او کودک به خانواده اش تحویل داده شود اما کارگر امتناع می کند و..-الیور در نوانخانه بزرگ می شود و به 8 سالگی می رسد. [بازیگران] William Miller
 • بزم اسرار
  زمان آغاز: 11:45:26
  زمان پایان : 11:50:28
  مدت برنامه : 00:05:02
  [مدت] 05:02 [موضوع] حکایت های گلستان سعدی [تهیه کننده] مسعود امجدیان [کارگردان] غفاری [مجری] راوی- محمد رضا سرشار [محصول] شبکه4 سیما [سال ساخت] 1400
 • سوره -فصل قرآن -سری دوم
  زمان آغاز: 11:58:33
  زمان پایان : 12:13:45
  مدت برنامه : 00:15:12
  [خلاصه برنامه] عدالت و عدالت توزیعی [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1400
 • اذان ظهربه افق تهران ، مؤذن حسین سبزعلی
  زمان آغاز: 12:14:00
  زمان پایان : 12:19:11
  مدت برنامه : 00:05:11
 • سوره -فصل قرآن -سری دوم
  زمان آغاز: 12:21:17
  زمان پایان : 12:52:16
  مدت برنامه : 00:30:59
  [خلاصه برنامه] عدالت و عدالت توزیعی [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1400
 • مکعب- سری سوم
  زمان آغاز: 12:56:38
  زمان پایان : 13:19:18
  مدت برنامه : 00:22:40
  [خلاصه برنامه] در این مجموعه با کار مخترعان و مهندسان که با استفاده از فناوری گامی در راه حل مشکلات بشر و محیط زیست برداشته اند آشنا می شویم.-بازیافت هواپیمای پهن پیکر بویینگ 747 [محصول] آلمان
 • مسابقه تلفنی بعد 4
  زمان آغاز: 13:23:42
  زمان پایان : 13:53:22
  مدت برنامه : 00:29:40
  [خلاصه برنامه] مسابقه تلفنی بعد 4 [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1399
 • راهنمای مسافران کهکشان- بازپخش
  زمان آغاز: 13:59:30
  زمان پایان : 14:54:30
  مدت برنامه : 00:55:00
  [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1400
 • آگهی بازرگانی(بخش13)
  زمان آغاز: 14:55:28
  زمان پایان : 15:00:33
  مدت برنامه : 00:05:05
  [مدت] 05:05
 • چهار سوی علم- سری یازدهم
  زمان آغاز: 15:00:57
  زمان پایان : 15:51:01
  مدت برنامه : 00:50:04
  [خلاصه برنامه] نگاهی علمی و تاریخی به انواع جنگ افزارها - بررسی جنبه های ویرانگر سلاح ها- بررسی شعله پرتاب کن و آتش یونانی
 • بی چارچوب
  زمان آغاز: 15:57:22
  زمان پایان : 16:53:56
  مدت برنامه : 00:56:34
  [سال ساخت] 1400
 • تیتر هفته
  زمان آغاز: 16:55:14
  زمان پایان : 17:19:20
  مدت برنامه : 00:24:06
  [مدت] 24:06 [موضوع] بررسی نشریات جهان [تهیه کننده] قاسمی [میهمان] مهدی مقسومی- مهدی صادقی [محصول] شبکه4 سیما [سال ساخت] 1400
 • درس گفتار
  زمان آغاز: 17:20:05
  زمان پایان : 17:34:45
  مدت برنامه : 00:14:40
  [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1400
 • درس گفتار
  زمان آغاز: 17:40:57
  زمان پایان : 17:55:48
  مدت برنامه : 00:14:51
  [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1400
 • آگهی بازرگانی(بخش16)
  زمان آغاز: 17:56:46
  زمان پایان : 18:04:38
  مدت برنامه : 00:07:52
  [مدت] 07:52
 • مجموعه الیور تویست
  زمان آغاز: 18:05:02
  زمان پایان : 18:16:48
  مدت برنامه : 00:11:46
  [خلاصه برنامه] زن بارداری به نوانخانه ای پناه می برد او قبل از مرگ نامه ای را به کارگر نوانخانه می دهد تا از طریق او کودک به خانواده اش تحویل داده شود اما کارگر امتناع می کند و..-الیور در نوانخانه بزرگ می شود و به 8 سالگی می رسد. [بازیگران] William Miller
 • آگهی بازرگانی(بخش17)
  زمان آغاز: 18:17:01
  زمان پایان : 18:22:18
  مدت برنامه : 00:05:17
  [مدت] 05:17
 • مجموعه الیور تویست
  زمان آغاز: 18:22:18
  زمان پایان : 18:37:09
  مدت برنامه : 00:14:51
  [خلاصه برنامه] زن بارداری به نوانخانه ای پناه می برد او قبل از مرگ نامه ای را به کارگر نوانخانه می دهد تا از طریق او کودک به خانواده اش تحویل داده شود اما کارگر امتناع می کند و..-الیور در نوانخانه بزرگ می شود و به 8 سالگی می رسد. [بازیگران] William Miller
 • پیش پرده جامع برنامه های زمستان
  زمان آغاز: 18:41:39
  زمان پایان : 18:49:09
  مدت برنامه : 00:07:30
  [مدت] 07:30
 • آگهی بازرگانی(بخش18)
  زمان آغاز: 18:51:16
  زمان پایان : 18:59:47
  مدت برنامه : 00:08:31
  [مدت] 08:31
 • چرخ- زنده
  زمان آغاز: 19:00:11
  زمان پایان : 19:49:20
  مدت برنامه : 00:49:09
  [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1400
 • آگهی بازرگانی(بخش19)
  زمان آغاز: 19:49:33
  زمان پایان : 19:58:40
  مدت برنامه : 00:09:07
  [مدت] 09:07
 • خبر
  زمان آغاز: 20:00:00
  زمان پایان : 20:25:01
  مدت برنامه : 00:25:01
 • آگهی بازرگانی(بخش20)
  زمان آغاز: 20:28:58
  زمان پایان : 20:37:29
  مدت برنامه : 00:08:31
  [مدت] 08:31
 • مکعب- سری سوم
  زمان آغاز: 20:37:53
  زمان پایان : 21:00:05
  مدت برنامه : 00:22:12
  [خلاصه برنامه] اسرار پای عنکبوت ها و رتیل ها- در این مجموعه با کار مخترعان و مهندسان که با استفاده از فناوری گامی در راه حل مشکلات بشر و محیط زیست برداشته اند آشنا می شویم. [محصول] آلمان
 • روایت سپید ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 21:01:44
  زمان پایان : 21:51:18
  مدت برنامه : 00:49:34
  [خلاصه برنامه] گفتگو درباره شکل گیری نظام شبکه و اقدامات وزارت خانه بهداشت
 • آگهی بازرگانی(بخش21)
  زمان آغاز: 21:52:16
  زمان پایان : 22:00:47
  مدت برنامه : 00:08:31
  [مدت] 08:31
 • سرنا
  زمان آغاز: 22:01:11
  زمان پایان : 22:57:29
  مدت برنامه : 00:56:18
  [خلاصه برنامه] موسیقی نواحی ایران - شیراز
اجتماعی

بی چارچوب

مجله شبانگاهي فرهنگي هنری «بی چارچوب» كاري از گروه ادب و هنر شبكه چهار، شنبه شب ها ساعت 23
ادامه مطلب سایر
گفتگوی دینی

سوره ؛ درنگ دین پژوهی

فصل جدید برنامه سوره با تغییراتی در فرم و افزودن بخش‌های جدیدی به برنامه به صورت هفتگی و به طور زنده، از 1 تیر ماه 1400، سه‌شنبه شب‌ها ساعت 22 روی آنتن شبکه چهار سیما.
ادامه مطلب سایر
دینی و معارفی

زندگی پس از زندگی

سري جديد زندگي پس از زندگي، روایتی از تجربه های پس از مرگ؛ برنامه مناسبتي ويژه رمضان
ادامه مطلب سایر
گفتگو

زاویه

مناظره در جهانی که به عصر ارتباطات معروف شده می تواند برای پیشرفت هر کشوری از ارکان اساسی به شمار آید. این برنامه با بهره گیری از مجری با دعوت از حد اقل 2 صاحب نظر حوزه اندیشه در علوم انسانی به تحلیل و گفت‌و‌گو درباره مهم‌ترین موضوعات فرهنگی می پردازد .و می تواند زمینه ساز مباحثه و مناظره مطلوب در رسانه ملی باشد .
ادامه مطلب سایر
گفتگوی علمی

چرخ؛ فصل هشتم

فصل جدید مجله ی علم و فناوری چرخ همراه با تغییراتی در فرم، محتوا و دکور
ادامه مطلب سایر
گفتگو

سرنا

مجله موسيقي شامگاهي «سرنا» كاري از گروه ادب و هنر روزهاي يكشنبه ساعت 23 از شبكه چهار سيما پخش مي شود.
ادامه مطلب سایر
شعر و ادب پارسی

معرفت

معرفت، برنامه ای از گروه معارف و اندیشه دینی شبکه چهار سیما است که با محوریت ارائه مباحث فلسفه اسلامی و با حضور دکتر دینانی تهیه شده است.
ادامه مطلب سایر
مستند زیست محیطی

چهار سوی علم

مجموعه چهار سوی علم با پرداختن به موضوعات مختلف علمی در اغلب روزهای هفته ساعت 22 پخش و روز بعد درساعات 2، 7 و 15 تکرار می شود.
ادامه مطلب سایر
گفتگو

چراغ مطالعه (فصل جدید)

پخش فصل جدید چراغ مطالعه روزهای سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت 21 از روز سه شنبه 23 شهریور از شبکه چهار آغاز می شود.
ادامه مطلب سایر
گفتگو

هزاره شعر

مجله ادبی هزاره شب با اجرای علیرضا بهرامی دوشنبه شب ها ساعت 23 از شبكه چهار پخش مي شود.
ادامه مطلب سایر
حیات وحش

مجله علمی «مکعب»

پاسخ به برخی از عجیب ترین معماهای جانوران و رویدادهای طبیعی را در این مجموعه دریابید.
ادامه مطلب سایر
اجتماعی

«مدرسه ایران»

«مدرسه ایران» برنامه جدید شبکه چهار در حوزه تعلیم و تربیت است که از 14 آبان از شبکه چهار سیما روی آنتن می رود.
ادامه مطلب سایر
نمایشی
الیور توئیست
سریال خارجی «الیور توئیست» برگرفته از رمانی به همی...
...
سایر ...
سینمایی هفته
«منک» و «برادران سیسترز» فیلم های آخر هفته
فیلم «منک» در روز پنجشنبه 23  دی و «برادران سیسترز...
...
سایر ...
مستندها
فناوری چگونه عمل می کند؟
این مجموعه ما را به اقصی نقاط جهان میبرد تا با اسر...
...
سایر ...
مناظره هفته
زوایه - 22 دی
«چالش‌های حاکمیت کتاب درسی بر نظام آموزشی»
...
سایر ...

شبکه دانایی

تلویزیون به عنوان قدرتمند ترین ابزار صنعت سرگرمی همواره مورد نکوهش روشنفکران قرار داشت و فرزانگان از تماشای آن بدلیل عوام زدگی و سطحی بودن اجتناب می کردند، اما در ایران تاسیس شبکه چهار از این بدبینی کاست و موجب دوستی این قشر با تلویزیون شد. طرح تاسیس شبکه چهار سیما جمهوری اسلامی ایران در سال 1374 شمسی با هدف جذب مخاطبان خاص و با شعار شبکه فرهیختگان و نخبگان به تصویب رسید. تولید و پخش برنامه های تلویزیونی در حوزه های علمی، فرهنگی، هنری و دینی با پشتوانه تحلیلی غنی تر از اهداف اصلی تاسیس این شبکه است واینکه شبکه بتواند بستری برای مشارکت نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان جامعه در برنامه های کلان و خرد نظام جمهوری اسلامی ایران، بیان نظرات و آرا و نقد سازی مسائلی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و تعاملی افکار و اندیشه های گوناگون در جهت ارتقاء سطح اندیشه ورزی باشد. شبکه چهار سیما با مدیریت دکتر معینی پور ،در چهار گروه تخصصی برنامه سازی ادب و هنر، فرهنگ و اندیشه، دانش ،اجتماعی و سیاسی در زمینه های علمی،فرهنگی،هنری،سیاسی و اجتماعی فعالیت می کند.

اخبار شبکه چهار

گروه‌‌های خونی نادر زیر ذره‌بین «چرخ»

هفتادوششمین قسمت فصل هشتم «چرخ» به بررسی گرو‌ه‌های خونی نادر در ایران اختصاص دارد. این برنامه ساعت 19 امروز، سه‌شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰ از شبکه‌ی چهار پخش می‌شود.
ادامه مطلب سایر

برنامه تلویزیونی "سوره" بررسی می کند: «اقتصاد نهاد دین»

بیستمین قسمت از برنامه تلویزیونی سوره با موضوع «اقتصاد نهاد دین» سه شنبه ۲۱ دی ماه ساعت ۲۲ پخش می شود.
ادامه مطلب سایر

رصد تکنولوژی‌های آینده در «چرخ»

هفتادویکمین قسمت فصل هشتم «چرخ» به بررسی روند پیشرفت تکنولوژی‌ها در 10 سال آینده اختصاص دارد. این برنامه ساعت 19 امروز، دوشنبه 13 دی ۱۴۰۰ از شبکه‌ی چهار پخش می‌شود.
ادامه مطلب سایر

نمایش مستند «فرمانده خاورمیانه» برای اولین بار از شبکه چهار

به مناسبت دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی،شبکه چهار سیما برای اولین بار مستند «فرمانده خاورمیانه» را روی آنتن می برد.
ادامه مطلب سایر

«چهار سوی علم» به سراغ تاریخ جنگ افزارها می رود

مجموعه مستند جدید «تاریخچه سلاح» در قالب چهار سوی علم از شبکه چهار سیما پخش می شود.
ادامه مطلب سایر

پخش مینی سریالی ضد استعماری از شبکه چهار سیما

سریال چهار قسمتی «نامیبیا؛ مبارزه برای آزادی» از بامداد شنبه، ۱۱ دی، پخش خود را از شبکه چهار سیما آغاز خواهد کرد.
ادامه مطلب سایر

مدیریت بحران در ایران از زلزله بم تا امروز در «چرخ»

شصت‌ و ششمین قسمت فصل هشتم «چرخ» به بررسی پرتاب تلسکوپ فضایی جیمزوب و مدیریت بحران در ایران اختصاص دارد. این برنامه ساعت 19 امروز، یکشنبه ۵ دی ۱۴۰۰ از شبکه‌ی چهار پخش می‌شود.
ادامه مطلب سایر

رشید کاکاوند میزبان ویژه‌برنامه شب یلدای شبکه ۴

شبکۀ چهار سیما، این شبکه امسال با برنامۀ «هزارۀ شعر» با میزبانی رشید کاکاوند به استقبال شب یلدا می‌رود.
ادامه مطلب سایر

نظرسنجی

تماس با ما

تهران-خیابان ولیعصر (عج)-روبروی مسجد بلال-خیابان مهناز-شماره 22

ارتباط با ما