زمانبندی پخش برنامه های امروز همه روزها

 • آگهی بازرگانی (بخش 26)
  زمان آغاز: 00:03:26
  زمان پایان : 00:13:05
  مدت برنامه : 00:09:39
  شبکه چهار شبکه دانایی و خرد ورزی ، سایت ، www.tv4.ir ، رایانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومی 26215600 ، صندوق پستی 6733-19359 ، پیامک 300004 [مدت] 09:39
 • مجموعه ابری بر بالای کوه
  زمان آغاز: 00:13:29
  زمان پایان : 00:54:00
  مدت برنامه : 00:40:31
  [مدت] 40:31 [کارگردان] mikio sato [خلاصه برنامه] یوشیفور برادر بزرگ سانه یوکی برای همذاهی پسر رئیسش عازم فرانسه می شود و در آنجا دلبسته سواره نظام فرانسه می شود او تصمیم می گیرد بعد از بازگشت به ژاپن سواره نظام قدرتمندی در ژاپن بنیان می نهد. [محصول] ژاپن [سال ساخت] 2009
 • آگهی بازرگانی (بخش01)
  زمان آغاز: 00:57:25
  زمان پایان : 01:05:29
  مدت برنامه : 00:08:04
  شبکه چهار شبکه دانایی و خرد ورزی ، سایت ، www.tv4.ir ، رایانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومی 26215600 ، صندوق پستی 6733-19359 ، پیامک 300004 [مدت] 08:04
 • آینه داران
  زمان آغاز: 01:05:53
  زمان پایان : 01:55:22
  مدت برنامه : 00:49:29
  [مدت] 49:29 [موضوع] روایت اصحاب امام حسین(ع) [تهیه کننده] محمدی- داجر [مجری] حامد عسگری [میهمان] قاسمی [خلاصه برنامه] زهیر [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1400
 • آگهی بازرگانی (بخش02)
  زمان آغاز: 01:57:19
  زمان پایان : 02:03:10
  مدت برنامه : 00:05:51
  شبکه چهار شبکه دانایی و خرد ورزی ، سایت ، www.tv4.ir ، رایانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومی 26215600 ، صندوق پستی 6733-19359 ، پیامک 300004 [مدت] 05:51
 • چهار سوی علم - سری دهم
  زمان آغاز: 02:03:34
  زمان پایان : 02:54:47
  مدت برنامه : 00:51:13
  [مدت] 51:13 [موضوع] رودخانه های عظیم- می سی پی پی [تهیه کننده] تأمین برنامه [خلاصه برنامه] بررسی می سی پی پی از ابتدا تا انتها
 • آگهی بازرگانی (بخش03)
  زمان آغاز: 02:55:24
  زمان پایان : 03:01:44
  مدت برنامه : 00:06:20
  شبکه چهار شبکه دانایی و خرد ورزی ، سایت ، www.tv4.ir ، رایانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومی 26215600 ، صندوق پستی 6733-19359 ، پیامک 300004 [مدت] 06:20
 • پایان ناباروری
  زمان آغاز: 03:02:08
  زمان پایان : 03:43:44
  مدت برنامه : 00:41:36
  [مدت] 41:36 [موضوع] مراقب های جامع باروری [تهیه کننده] مرجان بیات [مجری] مینا هاشمی [میهمان] دکتر شهرزاد هاشمی [سال ساخت] 1400
 • آگهی بازرگانی (بخش04)
  زمان آغاز: 03:44:21
  زمان پایان : 03:50:12
  مدت برنامه : 00:05:51
  شبکه چهار شبکه دانایی و خرد ورزی ، سایت ، www.tv4.ir ، رایانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومی 26215600 ، صندوق پستی 6733-19359 ، پیامک 300004 [مدت] 05:51
 • قلمستان
  زمان آغاز: 03:50:36
  زمان پایان : 04:16:15
  مدت برنامه : 00:25:39
  [مدت] 25:39 [موضوع] سردار حمید حسام [تهیه کننده] ابوالفضل توکلی [کارگردان] ابوالفضل توکلی [خلاصه برنامه] سردار حمید حسام- ستاره الوند- اهل همدان و نویسنده توانا و چهره ی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس-نگاهی بر آثار ارزشمند ایشان در حوزه ی دفاع مقدس وجنگ تحمیلی. [محصول] شبکه مستند
 • مداحی اربعین
  زمان آغاز: 04:22:48
  زمان پایان : 04:30:39
  مدت برنامه : 00:07:51
  شبکه چهار شبکه دانایی و خرد ورزی ، سایت ، www.tv4.ir ، رایانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومی 26215600 ، صندوق پستی 6733-19359 ، پیامک 300004 [مدت] 07:51
 • دعای هفتم صحیفه سجادیه
  زمان آغاز: 04:36:45
  زمان پایان : 04:43:48
  مدت برنامه : 00:07:03
  [مدت] 07:03 [موضوع] دعای هفتم صحیفه سجادیه [تهیه کننده] شورای عالی قرآن [خلاصه برنامه] دعای هفتم صحیفه سجادیه با صدای آقای ایمانی [سال ساخت] 1399
 • نماز جماعت صبح
  زمان آغاز: 04:43:48
  زمان پایان : 04:49:10
  مدت برنامه : 00:05:22
  [مدت] 05:22 [موضوع] نماز صبح [خلاصه برنامه] [نماز] جماعت صبح [اقامه ]حجت الاسلام عبد خدایی [محصول] شبکه 4 سیما
 • ستایش
  زمان آغاز: 04:50:37
  زمان پایان : 04:56:30
  مدت برنامه : 00:05:53
  شبکه چهار شبکه دانایی و خرد ورزی ، سایت ، www.tv4.ir ، رایانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومی 26215600 ، صندوق پستی 6733-19359 ، پیامک 300004 [مدت] 05:53 [موضوع] نجوای عارفانه
 • آگهی بازرگانی (بخش06)
  زمان آغاز: 04:57:30
  زمان پایان : 05:04:31
  مدت برنامه : 00:07:01
  شبکه چهار شبکه دانایی و خرد ورزی ، سایت ، www.tv4.ir ، رایانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومی 26215600 ، صندوق پستی 6733-19359 ، پیامک 300004 [مدت] 07:01
 • رو در رو- بازپخش
  زمان آغاز: 05:04:55
  زمان پایان : 05:50:42
  مدت برنامه : 00:45:47
  [مدت] 45:47 [تهیه کننده] افشاری پور [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1400
 • کلیپ کل ارض کربلا
  زمان آغاز: 05:50:42
  زمان پایان : 05:59:42
  مدت برنامه : 00:09:00
  شبکه چهار شبکه دانایی و خرد ورزی ، سایت ، www.tv4.ir ، رایانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومی 26215600 ، صندوق پستی 6733-19359 ، پیامک 300004 [مدت] 09:00
 • دعای عهد
  زمان آغاز: 06:01:05
  زمان پایان : 06:11:14
  مدت برنامه : 00:10:09
  [مدت] 10:09 [موضوع] دعای عهد دعایی است که از امام جعفر صادق روایت شده است [خلاصه برنامه] و مشتمل بر تجدید بیعت با مهدی امام دوازدهم شیعیان است.شیخ عباس قمی در مفاتیح‌الجنان نقل کرده‌است: "هر کس چهل صبح این دعا را را بخواند از یاران امام دوازدهم شیعیان خواهد بود و اگر پیش از ظهور بمیرد، خداوند او را از قبرش بیرون آورد (رجعت می‌ک
 • سخنرانی آیت الله مظاهری
  زمان آغاز: 06:14:24
  زمان پایان : 06:58:07
  مدت برنامه : 00:43:43
  [مدت] 43:43 [تهیه کننده] شبکه اصفهان [خلاصه برنامه] هدف از خلقت انسان اینست که انسان به مقام وصول و شهود برسد [محصول] ایران
 • آگهی بازرگانی (بخش07)
  زمان آغاز: 06:59:06
  زمان پایان : 07:05:51
  مدت برنامه : 00:06:45
  شبکه چهار شبکه دانایی و خرد ورزی ، سایت ، www.tv4.ir ، رایانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومی 26215600 ، صندوق پستی 6733-19359 ، پیامک 300004 [مدت] 06:45
 • چهار سوی علم - سری دهم
  زمان آغاز: 07:06:15
  زمان پایان : 07:57:28
  مدت برنامه : 00:51:13
  [مدت] 51:13 [موضوع] رودخانه های عظیم- می سی پی پی [تهیه کننده] تأمین برنامه [خلاصه برنامه] بررسی می سی پی پی از ابتدا تا انتها
 • آگهی بازرگانی (بخش08)
  زمان آغاز: 07:59:28
  زمان پایان : 08:06:22
  مدت برنامه : 00:06:54
  شبکه چهار شبکه دانایی و خرد ورزی ، سایت ، www.tv4.ir ، رایانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومی 26215600 ، صندوق پستی 6733-19359 ، پیامک 300004 [مدت] 06:54
 • پایان ناباروری
  زمان آغاز: 08:06:46
  زمان پایان : 08:48:22
  مدت برنامه : 00:41:36
  [مدت] 41:36 [موضوع] مراقب های جامع باروری [تهیه کننده] مرجان بیات [مجری] مینا هاشمی [میهمان] دکتر شهرزاد هاشمی [سال ساخت] 1400
 • آگهی بازرگانی (بخش09)
  زمان آغاز: 08:53:15
  زمان پایان : 09:00:12
  مدت برنامه : 00:06:57
  شبکه چهار شبکه دانایی و خرد ورزی ، سایت ، www.tv4.ir ، رایانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومی 26215600 ، صندوق پستی 6733-19359 ، پیامک 300004 [مدت] 06:57
 • سوره- فصل امام حسن (ع) -زنده
  زمان آغاز: 09:00:36
  زمان پایان : 10:25:45
  مدت برنامه : 01:25:09
  [زنده] [مدت] 85:09
 • مقطعات
  زمان آغاز: 10:27:13
  زمان پایان : 10:52:22
  مدت برنامه : 00:25:09
  [مدت] 25:09 [تهیه کننده] امید مهدی نژاد [کارگردان] حسین شمس [خلاصه برنامه] نگاهی بر آثار و اشعار عاشورایی - بازخوانی کتاب حسین بن علی نوشته محمد حسین مهدوی [محصول] حوزه هنری [سال ساخت] 1399
 • آگهی بازرگانی (بخش11)
  زمان آغاز: 10:52:57
  زمان پایان : 11:01:46
  مدت برنامه : 00:08:49
  شبکه چهار شبکه دانایی و خرد ورزی ، سایت ، www.tv4.ir ، رایانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومی 26215600 ، صندوق پستی 6733-19359 ، پیامک 300004 [مدت] 08:49
 • مجموعه ابری بر بالای کوه
  زمان آغاز: 11:02:10
  زمان پایان : 11:42:41
  مدت برنامه : 00:40:31
  [مدت] 40:31 [کارگردان] mikio sato [خلاصه برنامه] یوشیفور برادر بزرگ سانه یوکی برای همذاهی پسر رئیسش عازم فرانسه می شود و در آنجا دلبسته سواره نظام فرانسه می شود او تصمیم می گیرد بعد از بازگشت به ژاپن سواره نظام قدرتمندی در ژاپن بنیان می نهد. [محصول] ژاپن [سال ساخت] 2009
 • ارتباط زنده با مراسم راهپیمایی اربعین حسینی
  زمان آغاز: 11:44:27
  زمان پایان : 11:54:27
  مدت برنامه : 00:10:00
  [زنده] [مدت] 10:00
 • اذان به افق تهران ، مؤذن محمد حسین سعیدیان
  زمان آغاز: 11:56:00
  زمان پایان : 12:01:16
  مدت برنامه : 00:05:16
  [مدت] 05:16
 • آینه داران
  زمان آغاز: 12:04:11
  زمان پایان : 12:53:40
  مدت برنامه : 00:49:29
  [مدت] 49:29 [موضوع] روایت اصحاب امام حسین(ع) [تهیه کننده] محمدی- داجر [مجری] حامد عسگری [میهمان] قاسمی [خلاصه برنامه] زهیر [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1400
 • قلمستان
  زمان آغاز: 12:54:04
  زمان پایان : 13:19:43
  مدت برنامه : 00:25:39
  [مدت] 25:39 [موضوع] سردار حمید حسام [تهیه کننده] ابوالفضل توکلی [کارگردان] ابوالفضل توکلی [خلاصه برنامه] سردار حمید حسام- ستاره الوند- اهل همدان و نویسنده توانا و چهره ی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس-نگاهی بر آثار ارزشمند ایشان در حوزه ی دفاع مقدس وجنگ تحمیلی. [محصول] شبکه مستند
 • آگهی بازرگانی (بخش13)
  زمان آغاز: 13:19:56
  زمان پایان : 13:29:46
  مدت برنامه : 00:09:50
  شبکه چهار شبکه دانایی و خرد ورزی ، سایت ، www.tv4.ir ، رایانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومی 26215600 ، صندوق پستی 6733-19359 ، پیامک 300004 [مدت] 09:50
 • مسابقه تلفنی بعد 4
  زمان آغاز: 13:30:10
  زمان پایان : 14:00:10
  مدت برنامه : 00:30:00
  [زنده] [قسمت] 5 [مدت] 30:00 [موضوع] مسابقه تلفنی بعد چهار [تهیه کننده] مجید قره گوزلو [مجری] علی نیک زاد [خلاصه برنامه] مسابقه تلفنی بعد 4 [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1399
 • چهار سوی علم - سری دهم
  زمان آغاز: 14:01:50
  زمان پایان : 14:53:03
  مدت برنامه : 00:51:13
  [مدت] 51:13 [موضوع] رودخانه های عظیم- می سی پی پی [تهیه کننده] تأمین برنامه [خلاصه برنامه] بررسی می سی پی پی از ابتدا تا انتها
 • سوره- فصل امام حسن (ع) -زنده
  زمان آغاز: 14:58:17
  زمان پایان : 16:23:26
  مدت برنامه : 01:25:09
  [زنده] [مدت] 85:09
 • ارتباط زنده با مراسم راهپیمایی اربعین حسینی
  زمان آغاز: 16:24:44
  زمان پایان : 16:35:56
  مدت برنامه : 00:11:12
  [زنده] [مدت] 11:12
 • مقطعات
  زمان آغاز: 16:36:20
  زمان پایان : 17:01:29
  مدت برنامه : 00:25:09
  [مدت] 25:09 [تهیه کننده] امید مهدی نژاد [کارگردان] حسین شمس [خلاصه برنامه] نگاهی بر آثار و اشعار عاشورایی - بازخوانی کتاب حسین بن علی نوشته محمد حسین مهدوی [محصول] حوزه هنری [سال ساخت] 1399
 • آینه داران
  زمان آغاز: 17:01:53
  زمان پایان : 17:51:15
  مدت برنامه : 00:49:22
  [مدت] 49:22 [موضوع] روایت زندگی اصحاب امام حسین(ع) [تهیه کننده] مهدی محمدی - محسن داجر [کارگردان] رضا محبی [مجری] حامد عسگری [میهمان] طباطبایی [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1400
 • آگهی بازرگانی (بخش18)
  زمان آغاز: 17:52:15
  زمان پایان : 18:01:06
  مدت برنامه : 00:08:51
  شبکه چهار شبکه دانایی و خرد ورزی ، سایت ، www.tv4.ir ، رایانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومی 26215600 ، صندوق پستی 6733-19359 ، پیامک 300004 [مدت] 08:51
 • مجموعه ابری بر بالای کوه
  زمان آغاز: 18:01:30
  زمان پایان : 18:12:30
  مدت برنامه : 00:11:00
  [مدت] 11:00 [کارگردان] mikio sato [خلاصه برنامه] یوشیفور برادر بزرگ سانه یوکی برای همذاهی پسر رئیسش عازم فرانسه می شود و در آنجا دلبسته سواره نظام فرانسه می شود او تصمیم می گیرد بعد از بازگشت به ژاپن سواره نظام قدرتمندی در ژاپن بنیان می نهد. [محصول] ژاپن [سال ساخت] 2009
 • مجموعه ابری بر بالای کوه ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 18:18:17
  زمان پایان : 18:47:48
  مدت برنامه : 00:29:31
  [مدت] 29:31 [کارگردان] mikio sato [خلاصه برنامه] یوشیفور برادر بزرگ سانه یوکی برای همذاهی پسر رئیسش عازم فرانسه می شود و در آنجا دلبسته سواره نظام فرانسه می شود او تصمیم می گیرد بعد از بازگشت به ژاپن سواره نظام قدرتمندی در ژاپن بنیان می نهد. [محصول] ژاپن [سال ساخت] 2009
 • مداحی میثم مطیعی - اربعین حسینی
  زمان آغاز: 18:51:10
  زمان پایان : 18:58:41
  مدت برنامه : 00:07:31
  شبکه چهار شبکه دانایی و خرد ورزی ، سایت ، www.tv4.ir ، رایانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومی 26215600 ، صندوق پستی 6733-19359 ، پیامک 300004 [مدت] 07:31
 • چرخ- زنده
  زمان آغاز: 19:00:14
  زمان پایان : 19:49:14
  مدت برنامه : 00:49:00
  [زنده] [مدت] 49:00 [تهیه کننده] الهه بهبودی [مجری] محمد رضا مقدسیان [محصول] شبکه چهار سیما
 • مداحی ویژه اربعین-فراق
  زمان آغاز: 19:49:29
  زمان پایان : 19:54:56
  مدت برنامه : 00:05:27
  شبکه چهار شبکه دانایی و خرد ورزی ، سایت ، www.tv4.ir ، رایانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومی 26215600 ، صندوق پستی 6733-19359 ، پیامک 300004 [مدت] 05:27
 • خبر
  زمان آغاز: 20:00:00
  زمان پایان : 20:25:03
  مدت برنامه : 00:25:03
  [زنده] [مدت] 25:03
 • مقطعات
  زمان آغاز: 20:30:05
  زمان پایان : 20:53:43
  مدت برنامه : 00:23:38
  [مدت] 23:38 [تهیه کننده] امید مهدی نژاد [کارگردان] حسین شمس [خلاصه برنامه] بازخوانی کتاب حسین بن علی نوشته محمد حسین مهدوی - معرفی کتاب عاشورایی [محصول] حوزه هنری [سال ساخت] 1399
 • بیکران-زنده
  زمان آغاز: 21:00:00
  زمان پایان : 21:55:00
  مدت برنامه : 00:55:00
  [زنده] [مدت] 55:00
 • منظومه حُسن
  زمان آغاز: 21:59:14
  زمان پایان : 22:29:26
  مدت برنامه : 00:30:12
  [مدت] 30:12 [موضوع] علامه حسن حسن زاده [تهیه کننده] محمد سبحانی [کارگردان] امیر تیرانی [مجری] شهیدی فر [میهمان] دکتر منصوری لاریجانی- دکتر محمد جواد لاریجانی [خلاصه برنامه] علامه حسن حسن زاده آملی در سال 1307 در روستایی در هشتاد کیلومتری جنوب آمل و در نزدیکی لاریجان متولد شده و عمر پر برکتش را در راه مطالعه و عبادت و فراگیری علوم ریاضی-نجوم -طب و.. گذرانیده استو.. [سال ساخت] 1391
 • سوره - زنده
  زمان آغاز: 22:30:00
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 01:29:59
  [زنده] [مدت] 89:59 [تهیه کننده] مرتضی روحانی [محصول] شبکه چهار سیما
گفتگو و مناظره

سوره؛ فصل حسن بن علی علیهما السلام

ویژه برنامه سوره به مناسبت ماه صفر از شنبه این هفته (3 مهر 1400)
ادامه مطلب سایر
اجتماعی

بی چارچوب

مجله شبانگاهي فرهنگي هنری «بی چارچوب» كاري از گروه ادب و هنر شبكه چهار، شنبه شب ها ساعت 23
ادامه مطلب سایر
علم و فناوری

چرخ؛ فصل هشتم

فصل جدید مجله ی علم و فناوری چرخ همراه با تغییراتی در فرم، محتوا و دکور
ادامه مطلب سایر
هنری

سرنا

مجله موسيقي شامگاهي «سرنا» كاري از گروه ادب و هنر روزهاي يكشنبه ساعت 23 از شبكه چهار سيما پخش مي شود.
ادامه مطلب سایر
دینی و معارفی

آینه داران

برنامه اي ويژه محرم در مورد اصحاب و ياران و اهل بيت امام حسين عليه السلام شامل آيتم هاي گفتگو با مهمانان برنامه در موضوع برنامه، نوحه خواني و ...
ادامه مطلب سایر
دینی و معارفی

زندگی پس از زندگی

سري جديد زندگي پس از زندگي، روایتی از تجربه های پس از مرگ؛ برنامه مناسبتي ويژه رمضان
ادامه مطلب سایر
سیاسی

پندار

مجموعه 13 قسمتی «پندار» به تهیه کنندگی محسن ناجی از 24 فروردین ماه هر شب ساعت 23 به بررسی جریان های روشنفکری در ایران می پردازد.
ادامه مطلب سایر
حیات وحش

مجله علمی «مکعب»

پاسخ به برخی از عجیب ترین معماهای جانوران و رویدادهای طبیعی را در این مجموعه دریابید.
ادامه مطلب سایر
علم و فناوری

چهار سوی علم

مجموعه چهار سوی علم با پرداختن به موضوعات مختلف علمی مانند جانوران، پزشکی، هوا فضا، دیجیتال و ... ایام نوروز 1400 هرروز 15 از شبکه چهار سیما پخش می شود.
ادامه مطلب سایر
فرهنگ و اندیشه

معرفت

معرفت، برنامه ای از گروه معارف و اندیشه دینی شبکه چهار سیما است که با محوریت ارائه مباحث فلسفه اسلامی و با حضور دکتر دینانی تهیه شده است.
ادامه مطلب سایر
فرهنگی، ادبی

چراغ مطالعه (فصل جدید)

پخش فصل جدید چراغ مطالعه روزهای سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت 21 از روز سه شنبه 23 شهریور از شبکه چهار آغاز می شود.
ادامه مطلب سایر
فرهنگی، ادبی

هزاره شعر

مجله ادبی هزاره شب با اجرای علیرضا بهرامی دوشنبه شب ها ساعت 23 از شبكه چهار پخش مي شود.
ادامه مطلب سایر
فرهنگ و اندیشه

کتاب خوب

فصل دوم برنامه «کتاب خوب» اردیبهشت ۱۴۰۰ با اجرای «ایرج نوذری» و تهیه کنندگی و کارگردانی «مصطفی هیودی» در ۲۶ قسمت ۵۰ دقیقه‌ای از 25 اردیبهشت 1400 به روی آنتن می رود.
ادامه مطلب سایر
نغمه ها

نغمه ها

مجله موسیقیایی کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما که به معرفی و نیز گرامیداشت اساتید بنام و پیشکسوت موسیقی ایران می پردازد.
ادامه مطلب سایر
دینی و معارفی

سوره ؛ درنگ دین پژوهی

فصل جدید برنامه سوره با تغییراتی در فرم و افزودن بخش‌های جدیدی به برنامه به صورت هفتگی و به طور زنده، از 1 تیر ماه 1400، سه‌شنبه شب‌ها ساعت 22 روی آنتن شبکه چهار سیما.
ادامه مطلب سایر
اجتماعی

«مدرسه ایران»

«مدرسه ایران» برنامه جدید شبکه چهار در حوزه تعلیم و تربیت است که از 14 آبان از شبکه چهار سیما روی آنتن می رود.
ادامه مطلب سایر
علم و فناوری

چرخ

مجله علمی عصرگاهی «چرخ»، به مهمترین رویدادهای قلمرو دانش و فناوری
ادامه مطلب سایر
نمایشی
ابری بر بالای کوه - قسمت پنجم
یوشیفور برادر بزرگ سانه یوکی برای همذاهی پسر رئیسش...
...
سایر ...
سینمایی هفته
روبان قرمز و سفر به چزابه ویژه دفاع مقدس، فیلم ها...
دو فیلم روبان قرمز به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا ...
...
سایر ...
مستندها
او هنوز زنده است
او هنوز زنده است، با موضوع زندگی و کارنامه هنری عل...
...
سایر ...
مناظره هفته
سوره، فصل حسن ابن علی علیهما السلام: تحریف اموی
موضوع امشب: تحریف اموی برنامه تلویزیونی سوره در ا...
...
سایر ...

شبکه دانایی

تلویزیون به عنوان قدرتمند ترین ابزار صنعت سرگرمی همواره مورد نکوهش روشنفکران قرار داشت و فرزانگان از تماشای آن بدلیل عوام زدگی و سطحی بودن اجتناب می کردند، اما در ایران تاسیس شبکه چهار از این بدبینی کاست و موجب دوستی این قشر با تلویزیون شد. طرح تاسیس شبکه چهار سیما جمهوری اسلامی ایران در سال 1374 شمسی با هدف جذب مخاطبان خاص و با شعار شبکه فرهیختگان و نخبگان به تصویب رسید. تولید و پخش برنامه های تلویزیونی در حوزه های علمی، فرهنگی، هنری و دینی با پشتوانه تحلیلی غنی تر از اهداف اصلی تاسیس این شبکه است واینکه شبکه بتواند بستری برای مشارکت نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان جامعه در برنامه های کلان و خرد نظام جمهوری اسلامی ایران، بیان نظرات و آرا و نقد سازی مسائلی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و تعاملی افکار و اندیشه های گوناگون در جهت ارتقاء سطح اندیشه ورزی باشد. شبکه چهار سیما با مدیریت دکتر معینی پور ،در چهار گروه تخصصی برنامه سازی ادب و هنر، فرهنگ و اندیشه، دانش ،اجتماعی و سیاسی در زمینه های علمی،فرهنگی،هنری،سیاسی و اجتماعی فعالیت می کند.

اخبار شبکه چهار

پخش مستند «منظومه حُسن» از شبکه چهار سیما / پخش مستند زندگینامه علامه حسن زاده آملی از شبکه چهار

شبکه چهار سیما به منظور  گرامیداشت علامه حسن زاده آملی، مستند منظومه حسن را در پنج قسمت به روی آنتن می برد.
ادامه مطلب سایر

ویژه های شبکه چهار به مناسبت اربعین حسینی

«سوره; فصل امام حسن (ع)»، «بیکران»، «مقطعات»، «آینه داران»، مستندهای «غریبان» و «پرچم های برافراشته» و ... از جمله برنامه های زنده و تولیدی و مستندی است که شبکه چهار سیما برای پخش در ایام سوگواری و اربعین حسینی درنظر گرفته است.
ادامه مطلب سایر

ویژه های شبکه چهار سیما در ایام گرامیداشت دفاع مقدس

شبکه چهار به منظور پاسداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس پخش برنامه های مختلفی را درنظر گرفته است.
ادامه مطلب سایر

«حکایت دل» از دلنگاره های کاغذ و قیچی می گوید

زندگی حرفه ای استاد توران زندیه از قاب «حکایت دل» شبکه چهار سیما، دوشنبه بیست و هفت شهریور پخش خواهد شد.
ادامه مطلب سایر

«چرخ» از معماری سبز می گوید

سیزدهمین قسمت فصل هشتم «چرخ» به بررسی کاربردهای معماری سبز و پایدار اختصاص دارد. این برنامه ساعت 19 امروز، یکشنبه 28 شهریور ۱۴۰۰ از شبکه‌ی چهار پخش می‌شود.
ادامه مطلب سایر

رمزگشایی از رمز و راز خورشید با عکاسی در «راهنمای مسافران کهکشان»‌‎

دومین قسمت از فصل سوم «راهنمای مسافران کهکشان» شنبه ۲7 شهریور ماه ساعت 21 روی آنتن شبکه چهار می‌رود.
ادامه مطلب سایر

«چهارسوی علم» به سراغ سرزمین‌های ناشناخته می‌رود.

«در جستجوی سرزمین‌های کاوش نشده» عنوان مجموعه مستند سه قسمتی است که در قالب برنامه (چهارسوی علم) از شنبه تا دوشنبه، ۲۷ لغایت ۲۹ شهریور، هر شب ساعت ۲۲، از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.
ادامه مطلب سایر

آلزایمر;از پیشگیری تا درمان در «چرخ» امروز

دوازدهمین قسمت فصل هشتم «چرخ» ساعت 19 امروز، چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰، با بررسی روند پیشگیری تا درمان آلزایمر روی آنتن شبکه‌ی چهار می‌رود.
ادامه مطلب سایر

نظرسنجی

تماس با ما

تهران-خیابان ولیعصر (عج)-روبروی مسجد بلال-خیابان مهناز-شماره 22

ارتباط با ما