گفتگو

از نشانی تا کلید ؛ خوشنویسی

تاکید بر خط خوش وخوشنویسی در کلام ائمه اطهار و بزرگان دینی .. فرایند وسیر تحولالت تاریخی خوشنویسی در ایران تابعد از انقلاب اسلامی
یک شنبه 3 بهمن 1400 ادامه...

از نشانی تا کلید

مروری بر عکاسی در ایران وسیر تحول در این هنر ماندگار / نقش فناوری در این تحول / مصاحبه با استاد عکاس ونورپرداز سعید دستوری و خاطرات او از علاقه به هنر تصویر سازی وعکاسی / معرفی اثار ایشان / عکاسی در قبل وبعد از انقلاب از عکاسی درباری تا عکاسی انقلاب با قالب و مفهوم ومحتوا .عکاسی دوران دفاع مقدس / لزوم آموزش کامل هنر عکاسی وتعلیم صحیح آن ...
یک شنبه 3 بهمن 1400 ادامه...

سوره: الهیات سایبر؛ - 28 دی

آیا فضای سایبر قلمرو حضور خدا و ایمان است یا منطقه‌ی ورود ممنوع دین؟ علیرضا قائمی نیا متولد ۱۳۴۳، پژوهشگر علوم دینی و فلسفه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مهمان برنامه است.
سه شنبه 28 دی 1400 ادامه...