زمانبندی پخش برنامه های امروز همه روزها

 • آگهی بازرگانی(بخش23)
  زمان آغاز: 00:03:05
  زمان پایان : 00:12:07
  مدت برنامه : 00:09:02
  [مدت] 09:02
 • مجموعه جانشینی
  زمان آغاز: 00:12:31
  زمان پایان : 00:32:30
  مدت برنامه : 00:19:59
  [خلاصه برنامه] برای میهمانی خداحافظی با مجردی تام قرار است مردان فامیل به پراگ بروند و رومن قرار است برنامه ریزی کند اما استویی آنها را به یک میهمانی دعوت می کند که تمام مردان قدرتمند رسانه در آن میهمانی هستند . لوگان به گرگ می گوید که مواظب کندال باشد .
 • آگهی بازرگانی(بخش24)
  زمان آغاز: 00:32:43
  زمان پایان : 00:38:09
  مدت برنامه : 00:05:26
  [مدت] 05:26
 • مجموعه جانشینی
  زمان آغاز: 00:38:33
  زمان پایان : 00:59:27
  مدت برنامه : 00:20:54
  [خلاصه برنامه] برای میهمانی خداحافظی با مجردی تام قرار است مردان فامیل به پراگ بروند و رومن قرار است برنامه ریزی کند اما استویی آنها را به یک میهمانی دعوت می کند که تمام مردان قدرتمند رسانه در آن میهمانی هستند . لوگان به گرگ می گوید که مواظب کندال باشد .
 • آگهی بازرگانی(بخش01)
  زمان آغاز: 01:00:09
  زمان پایان : 01:07:09
  مدت برنامه : 00:07:00
  [مدت] 07:00
 • سیاحت غرب
  زمان آغاز: 01:07:33
  زمان پایان : 01:30:07
  مدت برنامه : 00:22:34
  [خلاصه برنامه] جنایت سرباز استرالیایی بنجامین رابرت اسمیت در افغانستان بررسی می شود. [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1402
 • نیم فاصله
  زمان آغاز: 01:31:34
  زمان پایان : 01:56:54
  مدت برنامه : 00:25:20
  [خلاصه برنامه] سیاست خارجی ایالات متحده در قرن بیستم در این برنامه بررسی می شود. [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1401
 • آگهی بازرگانی(بخش02)
  زمان آغاز: 01:57:53
  زمان پایان : 02:03:57
  مدت برنامه : 00:06:04
  [مدت] 06:04
 • چهار سوی علم -سری یازدهم
  زمان آغاز: 02:04:21
  زمان پایان : 02:49:24
  مدت برنامه : 00:45:03
  [خلاصه برنامه] این مستند می پردازد به ساخت طولانی ترین باغ هوایی با ارتفاع بیش از 150 متر مجموعه ای که همه احتیاجات ساکنین خود را فراهم می کند.. [محصول] آمریکا و انگلیس [سال ساخت] 2021
 • چکاد
  زمان آغاز: 02:55:00
  زمان پایان : 03:50:56
  مدت برنامه : 00:55:56
  [خلاصه برنامه] فرامرز پارسی متولد فروردین 1342 در دانشگاه علم و صنعت فوق لیسانس معماری گرفته در دوران دانشجویی [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1400
 • درس گفتار-فصل سوم
  زمان آغاز: 03:52:09
  زمان پایان : 04:24:03
  مدت برنامه : 00:31:54
  [خلاصه برنامه] در این برنامه از درس گفتار حجت الاسلام محسن الویری درباره مغولان پیش از حکومت ،مغولان در عصر چنگیز وجانشینان او گفتگو می کند. [محصول] شبکه چهارسیما [سال ساخت] 1399
 • دعای هفتم صحیفه سجادیه
  زمان آغاز: 04:33:49
  زمان پایان : 04:39:33
  مدت برنامه : 00:05:44
  [خلاصه برنامه] دعای هفتم صحیفه سجادیه با صدای آقای کسمایی [سال ساخت] 1399
 • نماز جماعت صبح -به امامت حجت الاسلام والمسلمین عبد
  زمان آغاز: 04:39:33
  زمان پایان : 04:44:55
  مدت برنامه : 00:05:22
  [خلاصه برنامه] [نماز] جماعت صبح [اقامه ]حجت الاسلام عبد خدایی [محصول] شبکه 4 سیما
 • رویان
  زمان آغاز: 04:54:25
  زمان پایان : 05:41:44
  مدت برنامه : 00:47:19
  [خلاصه برنامه] دراین برنامه از رویان مجری به همراه کارشناس درباره توسعه وفناوری نوین گقتگو می کنند. [محصول] شبکه چهارسیما [سال ساخت] 1401
 • خاک ایران
  زمان آغاز: 05:47:41
  زمان پایان : 05:53:26
  مدت برنامه : 00:05:45
  [مدت] 05:45 [موضوع] نماهنگ ویژه ارتش
 • صهبای تسنیم - سری هشتم
  زمان آغاز: 06:05:14
  زمان پایان : 06:46:37
  مدت برنامه : 00:41:23
  [خلاصه برنامه] مقصود از مهجوریت قرآن در مناجات پیامبر ( ص ) - سر عدم اذن نفرین به پیامبر ( ص ) - شبهه مشرکان بر تدریجی بودن نزول قرآن و پاسخ آن ، جهنم ، پایان تلخ شبهه کنندگان معاند و نفی کنندگان بروحی نبوت. [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1398
 • آگهی بازرگانی(بخش06)
  زمان آغاز: 06:47:39
  زمان پایان : 06:53:11
  مدت برنامه : 00:05:32
  [مدت] 05:32
 • چهار سوی علم -سری یازدهم
  زمان آغاز: 06:53:35
  زمان پایان : 07:38:38
  مدت برنامه : 00:45:03
  [خلاصه برنامه] این مستند می پردازد به ساخت طولانی ترین باغ هوایی با ارتفاع بیش از 150 متر مجموعه ای که همه احتیاجات ساکنین خود را فراهم می کند.. [محصول] آمریکا و انگلیس [سال ساخت] 2021
 • آگهی بازرگانی(بخش07)
  زمان آغاز: 07:39:35
  زمان پایان : 07:45:07
  مدت برنامه : 00:05:32
  [مدت] 05:32
 • نیم فاصله
  زمان آغاز: 07:45:31
  زمان پایان : 08:10:51
  مدت برنامه : 00:25:20
  [خلاصه برنامه] سیاست خارجی ایالات متحده در قرن بیستم در این برنامه بررسی می شود. [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1401
 • سیاحت غرب
  زمان آغاز: 08:12:02
  زمان پایان : 08:34:36
  مدت برنامه : 00:22:34
  [خلاصه برنامه] جنایت سرباز استرالیایی بنجامین رابرت اسمیت در افغانستان بررسی می شود. [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1402
 • آگهی بازرگانی(بخش08)
  زمان آغاز: 08:35:33
  زمان پایان : 08:41:57
  مدت برنامه : 00:06:24
  [مدت] 06:24
 • چکاد
  زمان آغاز: 08:42:21
  زمان پایان : 09:38:17
  مدت برنامه : 00:55:56
  [خلاصه برنامه] فرامرز پارسی متولد فروردین 1342 در دانشگاه علم و صنعت فوق لیسانس معماری گرفته در دوران دانشجویی [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1400
 • جایزه مصطفی(ص)
  زمان آغاز: 09:40:31
  زمان پایان : 10:03:42
  مدت برنامه : 00:23:11
  [خلاصه برنامه] مروری مختصر برگسترش وتوسعه علم وفناوری در سطح جهان اسلام -چگونگی پرداختن جایزه مصطفی ص [محصول] ایران [سال ساخت] 1402
 • آگهی بازرگانی(بخش09)
  زمان آغاز: 10:04:41
  زمان پایان : 10:13:18
  مدت برنامه : 00:08:37
  [مدت] 08:37
 • درس گفتار-فصل سوم
  زمان آغاز: 10:13:42
  زمان پایان : 10:45:36
  مدت برنامه : 00:31:54
  [خلاصه برنامه] در این برنامه از درس گفتار حجت الاسلام محسن الویری درباره مغولان پیش از حکومت ،مغولان در عصر چنگیز وجانشینان او گفتگو می کند. [محصول] شبکه چهارسیما [سال ساخت] 1399
 • آگهی بازرگانی(بخش10)
  زمان آغاز: 10:47:08
  زمان پایان : 10:57:40
  مدت برنامه : 00:10:32
  [مدت] 10:32
 • مجموعه جانشینی
  زمان آغاز: 10:58:04
  زمان پایان : 11:18:03
  مدت برنامه : 00:19:59
  [خلاصه برنامه] برای میهمانی خداحافظی با مجردی تام قرار است مردان فامیل به پراگ بروند و رومن قرار است برنامه ریزی کند اما استویی آنها را به یک میهمانی دعوت می کند که تمام مردان قدرتمند رسانه در آن میهمانی هستند . لوگان به گرگ می گوید که مواظب کندال باشد .
 • آگهی بازرگانی(بخش11)
  زمان آغاز: 11:18:16
  زمان پایان : 11:24:10
  مدت برنامه : 00:05:54
  [مدت] 05:54
 • مجموعه جانشینی
  زمان آغاز: 11:24:34
  زمان پایان : 11:45:28
  مدت برنامه : 00:20:54
  [خلاصه برنامه] برای میهمانی خداحافظی با مجردی تام قرار است مردان فامیل به پراگ بروند و رومن قرار است برنامه ریزی کند اما استویی آنها را به یک میهمانی دعوت می کند که تمام مردان قدرتمند رسانه در آن میهمانی هستند . لوگان به گرگ می گوید که مواظب کندال باشد .
 • زلال اندیشه -آیت ا... جوادی آملی
  زمان آغاز: 11:46:17
  زمان پایان : 11:51:30
  مدت برنامه : 00:05:13
  [خلاصه برنامه] سخنرانی آیت الله جوادی آملی در خصوص خاتمیت امامت امام زمان (عج)
 • آگهی بازرگانی(بخش12)
  زمان آغاز: 12:08:23
  زمان پایان : 12:15:27
  مدت برنامه : 00:07:04
  [مدت] 07:04
 • رویان
  زمان آغاز: 12:15:51
  زمان پایان : 13:03:10
  مدت برنامه : 00:47:19
  [خلاصه برنامه] دراین برنامه از رویان مجری به همراه کارشناس درباره توسعه وفناوری نوین گقتگو می کنند. [محصول] شبکه چهارسیما [سال ساخت] 1401
 • آگهی بازرگانی(بخش13)
  زمان آغاز: 13:04:42
  زمان پایان : 13:13:26
  مدت برنامه : 00:08:44
  [مدت] 08:44
 • چاووش
  زمان آغاز: 13:13:50
  زمان پایان : 14:42:50
  مدت برنامه : 01:29:00
  [محصول] شبکه چهارسیما [سال ساخت] 1402
 • آگهی بازرگانی(بخش14)
  زمان آغاز: 14:44:15
  زمان پایان : 14:54:22
  مدت برنامه : 00:10:07
  [مدت] 10:07
 • چهار سوی علم -سری یازدهم
  زمان آغاز: 14:54:46
  زمان پایان : 15:39:49
  مدت برنامه : 00:45:03
  [خلاصه برنامه] این مستند می پردازد به ساخت طولانی ترین باغ هوایی با ارتفاع بیش از 150 متر مجموعه ای که همه احتیاجات ساکنین خود را فراهم می کند.. [محصول] آمریکا و انگلیس [سال ساخت] 2021
 • جایزه مصطفی(ص)
  زمان آغاز: 15:43:50
  زمان پایان : 16:12:59
  مدت برنامه : 00:29:09
  [خلاصه برنامه] در این برنامه از جایزه مصطفی موسوم به دانشمند جهان اسلام با پرفسوریحیی تعیلاتی استاد برجسته جهان اسلام از کشور مراکش که در زمینه... [محصول] ایران [سال ساخت] 1402
 • درس گفتار-فصل سوم
  زمان آغاز: 16:16:37
  زمان پایان : 16:48:12
  مدت برنامه : 00:31:35
  [خلاصه برنامه] در این برنامه از درس گفتار حجت الاسلام محسن الویری درباره تشکیل حکومت ایلخانی گفتگو می کند. [محصول] شبکه چهارسیما [سال ساخت] 1399
 • آگهی بازرگانی(بخش16)
  زمان آغاز: 16:49:09
  زمان پایان : 16:59:11
  مدت برنامه : 00:10:02
  [مدت] 10:02
 • چراغ مطالعه، سری سوم
  زمان آغاز: 16:59:35
  زمان پایان : 17:52:12
  مدت برنامه : 00:52:37
  [خلاصه برنامه] خطی بر شن قرار داد سایکس پیکو ، منطقه خاورمیانه کشور های شامل بین النحرین، حجاز،شام [محصول] شبکه چهار سیما
 • آگهی بازرگانی(بخش17)
  زمان آغاز: 17:53:41
  زمان پایان : 18:04:08
  مدت برنامه : 00:10:27
  [مدت] 10:27
 • مجموعه جانشینی
  زمان آغاز: 18:04:32
  زمان پایان : 18:14:40
  مدت برنامه : 00:10:08
  [خلاصه برنامه] برای میهمانی خداحافظی با مجردی تام قرار است مردان فامیل به پراگ بروند و رومن قرار است برنامه ریزی کند اما استویی آنها را به یک میهمانی دعوت می کند که تمام مردان قدرتمند رسانه در آن میهمانی هستند . لوگان به گرگ می گوید که مواظب کندال باشد .
 • مجموعه جانشینی
  زمان آغاز: 18:22:18
  زمان پایان : 18:53:03
  مدت برنامه : 00:30:45
  [خلاصه برنامه] برای میهمانی خداحافظی با مجردی تام قرار است مردان فامیل به پراگ بروند و رومن قرار است برنامه ریزی کند اما استویی آنها را به یک میهمانی دعوت می کند که تمام مردان قدرتمند رسانه در آن میهمانی هستند . لوگان به گرگ می گوید که مواظب کندال باشد .
 • آگهی بازرگانی(بخش19)
  زمان آغاز: 18:53:55
  زمان پایان : 19:03:37
  مدت برنامه : 00:09:42
  [مدت] 09:42
 • رویان ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 19:04:01
  زمان پایان : 19:50:59
  مدت برنامه : 00:46:58
  [خلاصه برنامه] دراین برنامه از رویان مجری به همراه کارشناس درباره توسعه وفناوری نوین در حوزه علوم زیستی در پژوهشگاه رویان گفتگو می کنند. [محصول] شبکه چهارسیما [سال ساخت] 1401
 • آگهی بازرگانی(بخش20)
  زمان آغاز: 19:51:46
  زمان پایان : 19:59:37
  مدت برنامه : 00:07:51
  [مدت] 07:51
 • خبر 20
  زمان آغاز: 19:59:40
  زمان پایان : 20:24:50
  مدت برنامه : 00:25:10
 • سیاحت غرب
  زمان آغاز: 20:33:07
  زمان پایان : 20:54:16
  مدت برنامه : 00:21:09
  [خلاصه برنامه] ناگفته های تاریخ ایالات محده آمریکا در این مستند بررسی و تبیین می شود. [محصول] شبکه4 سیما [سال ساخت] 1402
 • گیومه
  زمان آغاز: 20:55:05
  زمان پایان : 21:05:32
  مدت برنامه : 00:10:27
  [خلاصه برنامه] گیومه جایی است برای بررسی راههای مواجهه با خبرها. [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1402
 • فوتون
  زمان آغاز: 21:06:21
  زمان پایان : 21:17:00
  مدت برنامه : 00:10:39
  [خلاصه برنامه] معرفی برترین شرکت های دانش بنیان پردیس در این برنامه معرفی می شود. [محصول] شبکه4 سیما [سال ساخت] 1402
 • آگهی بازرگانی(بخش21)
  زمان آغاز: 21:20:10
  زمان پایان : 21:29:40
  مدت برنامه : 00:09:30
  [مدت] 09:30
 • چهار سوی علم -سری یازدهم
  زمان آغاز: 21:30:04
  زمان پایان : 22:14:51
  مدت برنامه : 00:44:47
  [خلاصه برنامه] این مستند می پردازد به چگونگی ساخت ایستگاه پژوهشی در دشوارترین محیط روی زمین و همچنین چگونه می شود یک کمان بتونی 3500 تنی را به شکل شناور ساخت... [محصول] آمریکا و انگلیس [سال ساخت] 2021
 • آگهی بازرگانی(بخش22)
  زمان آغاز: 22:18:49
  زمان پایان : 22:29:21
  مدت برنامه : 00:10:32
  [مدت] 10:32
 • چاووش
  زمان آغاز: 22:29:45
  زمان پایان : 23:59:43
  مدت برنامه : 01:29:58
  [خلاصه برنامه] در این قسمت از برنامه چاووش با حضور عزیز نجف پور و مجید سلیمانی درباره پلتفرم های فضای مجازی گفتگو می شود. [محصول] شبکه چهارسیما [سال ساخت] 1402
فرهنگی

چاووش

مجله فرهنگی چاووش نگاهی دارد اندیشمندانه به مباحث حوزه های گوناگون فرهنگ و هنر.
ادامه مطلب سایر
هنری

مرصع

مجله هنری مرصع برنامه ای است که به ارائه گزارش هایی از وقایع هنری و نقد و بررسی جریانات هنری روز می پردازد.
ادامه مطلب سایر
اجتماعی

جامعه گردی

روایتی تحلیلی و آشنایی‌زدایانه از موضوعات فرهنگی و اجتماعی متناسب با فهم عموم افراد جامعه
ادامه مطلب سایر
مستند

دال

دال در هر قسمت به پخش کامل یک مستند اندیشه و به نقد و گفتگوی کارشناسی در مورد آن می پردازد.
ادامه مطلب سایر
مستند

چهار سوی علم

مجموعه چهار سوی علم به پخش مجموعه مستند روز دنیا در موضوعات مختلف علمی، هنری، فرهنگی، تاریخی و .. می پردازد.
ادامه مطلب سایر
فلسفه و اندیشه

معرفت

ارائه کننده مباحث فلسفه اسلامی در برنامه ای گفتگو محور با حضور دکتر ابراهیمی دینانی به عنوان میهمان ثابت برنامه و اجرای دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی
ادامه مطلب سایر
گیومه

گیومه

برنامه های کوتاه برای افزایش دانش مورد نیازِ مواجهه با اخبار و آشنایی با روش های اعتبار سنجی یک خبر
ادامه مطلب سایر
پزشکی و سلامت

سرخرگ

سرخرگ مجله ای تخصصی در حوزه بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به بررسی شاخص های بهداشت و درمان در ایران می‌پردازد.
ادامه مطلب سایر
اجتماعی

جرگه

مجله علمی با موضوع جمعیت با محوریت نرخ رشد و پیری جمعیت و تبعات آن برای آینده کشور
ادامه مطلب سایر
نمایشی
مجموعه جانشینی
سریال جانشینی ساخته جسی آرمسترانگ محصول 2018 و 201...
...
سایر ...
سینمایی
سینمایی آخرین نگهبان
آخرین نگهبان (Last Sentinel) فیلمی به کارگردانی تن...
...
سایر ...
مستند
شکستن حد و مرزها: دانش سیاره ما
مستندی در گونه علمی-زیست محیطی درباره پدیده گرمایش...
...
سایر ...
گفتگو
شیوه - 1 مهر 1402
مناظرهٔ زنده با موضوع «تقابل بین لیبرالیسم و رئالی...
...
سایر ...

شبکه دانایی

شبکه چهار سیما جمهوری اسلامی ایران در سال 1374 شمسی با هدف جذب مخاطبان خاص و با شعار شبکه فرهیختگان و نخبگان تاسیس و آغاز به کارنمود. تولید و پخش برنامه های تلویزیونی در حوزه های علمی، فرهنگی، هنری، سیاسی و دینی با پشتوانه تحلیلی غنی از اهداف اصلی این شبکه است تا بتواند بستری برای مشارکت نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان جامعه در برنامه های کلان و خرد نظام جمهوری اسلامی ایران، بیان نظرات و آرا و نقد سازی مسائلی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و تعاملی افکار و اندیشه های گوناگون در جهت ارتقاء سطح اندیشه ورزی باشد. شبکه چهار سیما در چهار گروه تخصصی برنامه سازی ادب و هنر، فرهنگ و اندیشه، دانش ،اجتماعی و سیاسی در زمینه های علمی، فرهنگی، هنری، سیاسی، دینی و اجتماعی فعالیت می کند.

اخبار شبکه چهار

شکستن حد و مرزها: دانش سیاره ما

مستندی در گونه علمی-زیست محیطی درباره پدیده گرمایش زمین  تولید سال ۲۰۲۱ کشور انگلستان
ادامه مطلب سایر

فیلم سینمایی جدید «آخرین نگهبان» (Last Sentinel) از شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی جدید آخرین نگهبان (Last Sentinel) در روز پنجشنبه 30 شهریور از شبکه چهار سیما پخش می شود.
ادامه مطلب سایر

«آخرین نمایش فیلم»، فیلمی از سینمای هند

آخرین نمایش فیلم محصول 2021 هندوستان در روز پنجشنبه 23 شهریور برای اولین بار از شبکه چهار پخش می شود.
ادامه مطلب سایر

ماجرا ماجرای رضاخان را بررسی می کند.

مقطع تاریخی حضور متفقین در ایران تا سقوط رضاخان با حضور پژوهشگران این حوزه در برنامه ماجرا در 5 قسمت بررسی می شود.
ادامه مطلب سایر

«رییس جمهور موقت» یک مجموعه تلویزیونی کره ای که به روی آنتن شبکه چهار می رود.

سریال رییس جمهور موقت یک درام سیاسی، دلهره آور و جنایی کره ای است، محصول ۲۰۱۹، که از بامداد سه شنبه 31 مرداد پخش خواهد شد.
ادامه مطلب سایر

مستند اسرار سامانه خورشیدی از دنیای نجوم در شبکه چهار

مجموعه مستند اسرار سامانه خورشیدی در 8 قسمت از شنبه 21 مرداد به روی آنتن شبکه چهار می رود.
ادامه مطلب سایر

چراغ گاز برای اولین بار از 18 مرداد از شبکه چهار

سریال 8 قسمتی جدید چراغ گاز از چهارشنبه 18 مرداد از شبکه چهار پخش خواهد شد.
ادامه مطلب سایر

نگریستنی از جنس اندیشه به مباحث حوزه‌های گوناگون فرهنگ و هنر

مجله فرهنگی هنري چاووش» با هدف طرح مسائل فرهنگی و هنری کشور از یکشنبه 15مردادماه ساعت ۲۲:۳۰ روی آنتن شبکه چهار سیما می‌رود.
ادامه مطلب سایر

نظرسنجی

تماس با ما

تهران-خیابان ولیعصر (عج)-روبروی مسجد بلال-خیابان مهناز-شماره 22

ارتباط با ما