زمانبندی پخش برنامه های امروز همه روزها

 • آگهی بازرگانی (بخش24)
  زمان آغاز: 00:03:09
  زمان پایان : 00:08:11
  مدت برنامه : 00:05:02
  [مدت] 05:02
 • مجموعه آغاز
  زمان آغاز: 00:08:35
  زمان پایان : 00:30:56
  مدت برنامه : 00:22:21
  [خلاصه برنامه] گروه می داند که یکی از افراد ازس وی موجود بیگانه آلوده شده و به مورگان و بام مشکوک می شوند [محصول] انگلستان [سال ساخت] 2021
 • مجموعه آغاز
  زمان آغاز: 00:35:59
  زمان پایان : 00:53:29
  مدت برنامه : 00:17:30
  [خلاصه برنامه] گروه می داند که یکی از افراد ازس وی موجود بیگانه آلوده شده و به مورگان و بام مشکوک می شوند [محصول] انگلستان [سال ساخت] 2021
 • سرچشمه- سری دوم
  زمان آغاز: 01:04:42
  زمان پایان : 01:58:37
  مدت برنامه : 00:53:55
  [خلاصه برنامه] روایت ابوحسام السهلانی تشکیل و تأسیس سپاه بدر [سال ساخت] 1399
 • چهار سوی علم -سری یازدهم
  زمان آغاز: 02:07:10
  زمان پایان : 02:45:39
  مدت برنامه : 00:38:29
  [خلاصه برنامه] جهان بهم پیوسته -علم پنهان -گرد و خاک -ذرات گردو خاک به نظر ما ممکن است بسیار ناچیزو کم اهمیت باشند درحالیکه تأثیر شگرفی در جهان هستی دارند..
 • داستان ناتمام یک حزب ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 03:01:57
  زمان پایان : 03:56:44
  مدت برنامه : 00:54:47
  [خلاصه برنامه] سوم اسفند 1357 اعلان حزب جمهوری اسلمی در روزنامه- اشاره به روزهای انقلاب- تأسیس شورای خبرگان به منظور تدوین قانون اساسی [محصول] مؤسسه اوج [سال ساخت] 1394
 • تلاوت قرآن اذانگاهی(5)-زخرف-حصان
  زمان آغاز: 04:01:23
  زمان پایان : 04:06:45
  مدت برنامه : 00:05:22
  [خلاصه برنامه] [قاری] شیخ عبدالعزیز حصان [سوره] زخرف [آیات ] 26 الی 35
 • دعای هفتم صحیفه سجادیه
  زمان آغاز: 04:11:42
  زمان پایان : 04:18:45
  مدت برنامه : 00:07:03
  [خلاصه برنامه] دعای هفتم صحیفه سجادیه با صدای آقای ایمانی [سال ساخت] 1399
 • نماز جماعت صبح
  زمان آغاز: 04:18:45
  زمان پایان : 04:24:53
  مدت برنامه : 00:06:08
  [خلاصه برنامه] [نماز] جماعت صبح [اقامه ]آیت الله امامی کاشانی [محصول] شبکه 4 سیما
 • درس گفتار
  زمان آغاز: 04:31:25
  زمان پایان : 05:03:15
  مدت برنامه : 00:31:50
  [محصول] شبکه4 سیما [سال ساخت] 1400
 • معرفت -سری پانزدهم
  زمان آغاز: 05:10:57
  زمان پایان : 05:59:38
  مدت برنامه : 00:48:41
 • دعای عهد
  زمان آغاز: 06:02:57
  زمان پایان : 06:13:06
  مدت برنامه : 00:10:09
  [خلاصه برنامه] و مشتمل بر تجدید بیعت با مهدی امام دوازدهم شیعیان است.شیخ عباس قمی در مفاتیح‌الجنان نقل کرده‌است: "هر کس چهل صبح این دعا را را بخواند از یاران امام دوازدهم شیعیان خواهد بود و اگر پیش از ظهور بمیرد، خداوند او را از قبرش بیرون آورد (رجعت می‌ک
 • سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
  زمان آغاز: 06:14:34
  زمان پایان : 06:55:52
  مدت برنامه : 00:41:18
  [محصول] مؤسسه امام خمینی (ره
 • چهار سوی علم -سری یازدهم
  زمان آغاز: 07:04:10
  زمان پایان : 07:42:39
  مدت برنامه : 00:38:29
  [خلاصه برنامه] جهان بهم پیوسته -علم پنهان -گرد و خاک -ذرات گردو خاک به نظر ما ممکن است بسیار ناچیزو کم اهمیت باشند درحالیکه تأثیر شگرفی در جهان هستی دارند..
 • آمریکای زیبا
  زمان آغاز: 07:47:59
  زمان پایان : 07:53:19
  مدت برنامه : 00:05:20
  [خلاصه برنامه] هفته حقوق بشر آمریکایی
 • سرچشمه- سری دوم
  زمان آغاز: 08:00:24
  زمان پایان : 08:54:19
  مدت برنامه : 00:53:55
  [خلاصه برنامه] روایت ابوحسام السهلانی تشکیل و تأسیس سپاه بدر [سال ساخت] 1399
 • ساعت سینما
  زمان آغاز: 09:00:15
  زمان پایان : 10:05:49
  مدت برنامه : 01:05:34
  [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1401
 • درس گفتار
  زمان آغاز: 10:13:16
  زمان پایان : 10:45:06
  مدت برنامه : 00:31:50
  [محصول] شبکه4 سیما [سال ساخت] 1400
 • مجموعه آغاز
  زمان آغاز: 11:02:46
  زمان پایان : 11:25:07
  مدت برنامه : 00:22:21
  [خلاصه برنامه] گروه می داند که یکی از افراد ازس وی موجود بیگانه آلوده شده و به مورگان و بام مشکوک می شوند [محصول] انگلستان [سال ساخت] 2021
 • آگهی بازرگانی(بخش11)
  زمان آغاز: 11:25:20
  زمان پایان : 11:30:41
  مدت برنامه : 00:05:21
  [مدت] 05:21
 • مجموعه آغاز
  زمان آغاز: 11:31:05
  زمان پایان : 11:48:36
  مدت برنامه : 00:17:31
  [خلاصه برنامه] گروه می داند که یکی از افراد ازس وی موجود بیگانه آلوده شده و به مورگان و بام مشکوک می شوند [محصول] انگلستان [سال ساخت] 2021
 • پایان نا باروری
  زمان آغاز: 12:00:26
  زمان پایان : 12:40:46
  مدت برنامه : 00:40:20
  [سال ساخت] 1401
 • نماز جماعت ظهر به امامت حجت الاسلام اسلامی فرد
  زمان آغاز: 13:13:31
  زمان پایان : 13:20:33
  مدت برنامه : 00:07:02
  [خلاصه برنامه] نماز ظهر حرم مطهر رضوی
 • قلمستان
  زمان آغاز: 13:26:57
  زمان پایان : 13:57:07
  مدت برنامه : 00:30:10
  [خلاصه برنامه] معرفی خانم بهناز ضرابی زاده اهل همدان نویسنده ومربی توانا در حوزه دفاع مقدسوادبیات فارسی [محصول] ایران [سال ساخت] 1401
 • هزاره شعر
  زمان آغاز: 14:03:23
  زمان پایان : 15:00:15
  مدت برنامه : 00:56:52
  [محصول] شبکه4 سیما [سال ساخت] 1401
 • چهار سوی علم -سری یازدهم
  زمان آغاز: 15:11:04
  زمان پایان : 15:49:33
  مدت برنامه : 00:38:29
  [خلاصه برنامه] جهان بهم پیوسته -علم پنهان -گرد و خاک -ذرات گردو خاک به نظر ما ممکن است بسیار ناچیزو کم اهمیت باشند درحالیکه تأثیر شگرفی در جهان هستی دارند..
 • طنز پیشگان- سری پنجم
  زمان آغاز: 15:58:41
  زمان پایان : 16:15:51
  مدت برنامه : 00:17:10
  [خلاصه برنامه] گالیور نامه رسان یک روزنامه بر اثر یک اشتباه راه خود را در اقیانوس گم کرده است [سال ساخت] 1394
 • طنز پیشگان- سری پنجم
  زمان آغاز: 16:20:09
  زمان پایان : 17:10:17
  مدت برنامه : 00:50:08
  [خلاصه برنامه] گالیور نامه رسان یک روزنامه بر اثر یک اشتباه راه خود را در اقیانوس گم کرده است [سال ساخت] 1394
 • آگهی بازرگانی(بخش16)
  زمان آغاز: 17:11:46
  زمان پایان : 17:18:38
  مدت برنامه : 00:06:52
  [مدت] 06:52
 • درس گفتار
  زمان آغاز: 17:19:02
  زمان پایان : 17:53:16
  مدت برنامه : 00:34:14
  [محصول] شبکه4 سیما [سال ساخت] 1400
 • آگهی بازرگانی(بخش17)
  زمان آغاز: 17:57:11
  زمان پایان : 18:04:08
  مدت برنامه : 00:06:57
  [مدت] 06:57
 • مجموعه آغاز
  زمان آغاز: 18:04:32
  زمان پایان : 18:26:53
  مدت برنامه : 00:22:21
  [خلاصه برنامه] گروه می داند که یکی از افراد ازس وی موجود بیگانه آلوده شده و به مورگان و بام مشکوک می شوند [محصول] انگلستان [سال ساخت] 2021
 • آگهی بازرگانی(بخش18)
  زمان آغاز: 18:27:06
  زمان پایان : 18:32:36
  مدت برنامه : 00:05:30
  [مدت] 05:30
 • مجموعه آغاز
  زمان آغاز: 18:33:00
  زمان پایان : 18:50:31
  مدت برنامه : 00:17:31
  [خلاصه برنامه] گروه می داند که یکی از افراد ازس وی موجود بیگانه آلوده شده و به مورگان و بام مشکوک می شوند [محصول] انگلستان [سال ساخت] 2021
 • آگهی بازرگانی(بخش19)
  زمان آغاز: 18:54:18
  زمان پایان : 19:01:03
  مدت برنامه : 00:06:45
  [مدت] 06:45
 • پندار- فصل دوم
  زمان آغاز: 19:01:27
  زمان پایان : 19:41:20
  مدت برنامه : 00:39:53
  [خلاصه برنامه] موضوع صحبت در مورد روشنگری وروشنفکری وانالیز ریشه تاریخی آن وروشنفکری در ایران [سال ساخت] 1393
 • آگهی بازرگانی(بخش20)
  زمان آغاز: 19:47:47
  زمان پایان : 19:55:16
  مدت برنامه : 00:07:29
  [مدت] 07:29
 • خبر 20
  زمان آغاز: 20:00:00
  زمان پایان : 20:25:00
  مدت برنامه : 00:25:00
 • قلمستان
  زمان آغاز: 20:31:00
  زمان پایان : 20:44:32
  مدت برنامه : 00:13:32
  [خلاصه برنامه] معرفی نوسنده کتاب های دفاع مقدس خانم مهناز فتاحی وخاطرات او [محصول] ایران [سال ساخت] 1401
 • قلمستان
  زمان آغاز: 20:50:39
  زمان پایان : 21:07:08
  مدت برنامه : 00:16:29
  [خلاصه برنامه] معرفی نوسنده کتاب های دفاع مقدس خانم مهناز فتاحی وخاطرات او [محصول] ایران [سال ساخت] 1401
 • روایت سپید
  زمان آغاز: 21:07:52
  زمان پایان : 21:56:49
  مدت برنامه : 00:48:57
  [خلاصه برنامه] گفتگو درباره سلامت و تصمیمات آقای لنکرانی [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1401
 • آگهی بازرگانی(بخش22)
  زمان آغاز: 21:58:43
  زمان پایان : 22:06:04
  مدت برنامه : 00:07:21
  [مدت] 07:21
 • چهار سوی علم -سری یازدهم
  زمان آغاز: 22:06:28
  زمان پایان : 22:46:41
  مدت برنامه : 00:40:13
  [خلاصه برنامه] جهان بهم پیوسته -علم پنهان -شماره ها
 • آگهی بازرگانی(بخش23)
  زمان آغاز: 22:52:23
  زمان پایان : 22:59:48
  مدت برنامه : 00:07:25
  [مدت] 07:25
 • هزار ه شعر
  زمان آغاز: 23:00:12
  زمان پایان : 23:57:35
  مدت برنامه : 00:57:23
  [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1401
فرهنگی

برسد به دست فردا

مجله تصویری برسد به دست فردا ، پنجشنبه و جمعه ها ساعت 22:30 پخش می شود.
ادامه مطلب سایر
چکاد

چکاد

چکاد به زندگی هنری هنرمندان معاصر ایران زمین می پردازد و هر قسمت از این مجموعه به یک هنرمند اختصاص دارد.
ادامه مطلب سایر
گفتگو

زاویه

مناظره در جهانی که به عصر ارتباطات معروف شده می تواند برای پیشرفت هر کشوری از ارکان اساسی به شمار آید. این برنامه با بهره گیری از مجری با دعوت از حد اقل 2 صاحب نظر حوزه اندیشه در علوم انسانی به تحلیل و گفت‌و‌گو درباره مهم‌ترین موضوعات فرهنگی می پردازد .و می تواند زمینه ساز مباحثه و مناظره مطلوب در رسانه ملی باشد .
ادامه مطلب سایر
فرهنگی، ادبی

چراغ مطالعه (فصل جدید)

پخش فصل جدید چراغ مطالعه روزهای سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت 21 از روز سه شنبه 23 شهریور از شبکه چهار آغاز می شود.
ادامه مطلب سایر
سیاسی

سرچشمه

فصل دوم سرچشمه به وقایع دهه شصت ،تاریخچه کمیته‌های انقلاب اسلامی و ... می پردازد
ادامه مطلب سایر
دینی و معارفی

زندگی پس از زندگی

پخش فصل سوم زندگي پس از زندگي، روایتی از تجربه های نزدیک به مرگ در ماه مبارک رمضان هر روز ساعت 18:30
ادامه مطلب سایر
علم و فناوری

راهنمای مسافران کهکشان

«راهنمای مسافران کهکشان» برنامه جدید شبکه چهار در حوزه نجوم است که شنبه ها روی آنتن می رود.
ادامه مطلب سایر
گفتگو و مناظره

رو در رو

برنامه «رو در رو» به تهیه کنندگی سید مهدی حسینی کاری از گروه سیاسی شبکه چهار سیما است
ادامه مطلب سایر
فرهنگی، ادبی

هزاره شعر

مجله ادبی هزاره شب با اجرای علیرضا بهرامی دوشنبه شب ها ساعت 23 از شبكه چهار پخش مي شود.
ادامه مطلب سایر
فرهنگ و اندیشه

معرفت

معرفت، برنامه ای از گروه معارف و اندیشه دینی شبکه چهار سیما است که با محوریت ارائه مباحث فلسفه اسلامی و با حضور دکتر دینانی تهیه شده است.
ادامه مطلب سایر
مستند

چهار سوی علم

مجموعه چهار سوی علم با پرداختن به موضوعات مختلف علمی در اغلب روزهای هفته ساعت 22 پخش و روز بعد درساعات 2، 7 و 15 تکرار می شود.
ادامه مطلب سایر
دینی و معارفی

سخنرانی آیت الله مصباح یزدی

سلسله سخنرانی های آیت الله مصباح یزدی هر روز صبح ساعت 6:15 از شبکه چهار
ادامه مطلب سایر
علم و فناوری

چرخ؛ فصل هشتم

فصل جدید مجله ی علم و فناوری چرخ همراه با تغییراتی در فرم، محتوا و دکور
ادامه مطلب سایر
نمایشی
آغاز
سریال علمی تخیلی هیجانی آغاز با نام انگلیسی origin...
...
سایر ...
سینمایی
«عملیات کف دریا»
فیلم سینمای عملیات کف دریا در روز پنجشنبه 99 تیر س...
...
سایر ...
مستند
جهان به هم پیوسته
مجموعه مستند جدید «جهان به هم پیوسته» به سراغ موضو...
...
سایر ...
مناظره
رو در رو - 9 تیر 1401
موضوع: هوشمند سازی مالیات با اجرای نظام پایانه های...
...
سایر ...

شبکه دانایی

تلویزیون به عنوان قدرتمند ترین ابزار صنعت سرگرمی همواره مورد نکوهش روشنفکران قرار داشت و فرزانگان از تماشای آن بدلیل عوام زدگی و سطحی بودن اجتناب می کردند، اما در ایران تاسیس شبکه چهار از این بدبینی کاست و موجب دوستی این قشر با تلویزیون شد. طرح تاسیس شبکه چهار سیما جمهوری اسلامی ایران در سال 1374 شمسی با هدف جذب مخاطبان خاص و با شعار شبکه فرهیختگان و نخبگان به تصویب رسید. تولید و پخش برنامه های تلویزیونی در حوزه های علمی، فرهنگی، هنری و دینی با پشتوانه تحلیلی غنی تر از اهداف اصلی تاسیس این شبکه است واینکه شبکه بتواند بستری برای مشارکت نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان جامعه در برنامه های کلان و خرد نظام جمهوری اسلامی ایران، بیان نظرات و آرا و نقد سازی مسائلی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و تعاملی افکار و اندیشه های گوناگون در جهت ارتقاء سطح اندیشه ورزی باشد. شبکه چهار سیما با مدیریت دکتر معینی پور ،در چهار گروه تخصصی برنامه سازی ادب و هنر، فرهنگ و اندیشه، دانش ،اجتماعی و سیاسی در زمینه های علمی،فرهنگی،هنری،سیاسی و اجتماعی فعالیت می کند.

اخبار شبکه چهار

پخش « سریال آغاز -Origin 2018 » از شبکه چهار سیما

سریال خارجی «آغاز» از بامداد سه شنبه 7  تیر روی آنتن شبکه چهار سیما می رود.
ادامه مطلب سایر

آغاز فصل جدید ساعت سینما با «دادگاه شیکاگو هفت»

با شروع فصل تابستان، اولین قسمت از فصل دوم برنامه ساعت سینما با نقد، تحلیل و پخش فیلم سینمایی «دادگاه شیکاگو هفت - The Trial of the chicago 7» آغاز می‌شود.
ادامه مطلب سایر

«بازگشت به خویشتن» امشب به صورت زنده از شبکه چهار

ویژه برنامه «بازگشت  به خویشتن»، امشب یکشنبه 29 خرداد به صورت زنده از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد.
ادامه مطلب سایر

بررسی یک سند عجیب تاریخی در «برسد به دست فردا»

برنامه تلویزیونی «برسد به دست فردا»، پنج‌شنبه ۱۲ خردادماه به بررسی گذشته‌ی نفت در قرن۱۴ و آینده‌ «صنعت نفت» در قرن ۱۵  می‌پردازد.
ادامه مطلب سایر

تدارک شبکه‌ چهار سیما برای ۱۴ و ۱۵خرداد

شبکه چهار سیما برای روزهای شنبه و یکشنبه ۱۴ و ۱۵ خرداد ویژه برنامه های مختلفی پیرامون شخصیت و قیام امام خمینی (ره) روی آنتن می برد.
ادامه مطلب سایر

ویژه برنامه‌های شبکه چهار به مناسبت سوم خرداد ماه اعلام شد

«اهالی شب»، تله‌تئاتر «وقایع دلهره‌آور مسافرخانه پارس»، مستند «در لباس سربازی» و فیلم سینمایی «هشتصد» به مناسبت گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.
ادامه مطلب سایر

تماشای  مینی‌سریال «سرباز گمنام» از شبکه چهار

مینی سریال خارجی «سرباز گمنام» از دوشنبه ۲ خرداد ماه هر شب ساعت ۱۲ روی آنتن شبکه چهار سیما پخش می رود.
ادامه مطلب سایر

سفری از قرن ۱۴ به قرن ۱۵ با  «برسد به دست فردا»

برنامه «برسد به دست فردا» روزهای پنجشنبه و جمعه با اجرای علیرضا شجاع نوری از شبکه چهار سیما پخش می شود.
ادامه مطلب سایر

نظرسنجی

تماس با ما

تهران-خیابان ولیعصر (عج)-روبروی مسجد بلال-خیابان مهناز-شماره 22

ارتباط با ما