زمانبندی پخش برنامه های امروز همه روزها

 • آگهی بازرگانی (بخش23)
  زمان آغاز: 00:03:12
  زمان پایان : 00:09:05
  مدت برنامه : 00:05:53
  [مدت] 05:53
 • مجموعه به هر طریق
  زمان آغاز: 00:09:29
  زمان پایان : 00:45:13
  مدت برنامه : 00:35:44
  [خلاصه برنامه] ساختمانی قدیمی از قصد از سوی چند نوجوان به آتش کشیده می شودزند. [بازیگران] Warren Brown - Shelley Conn- Elliot Knight [محصول] انگلستان [سال ساخت] 2013
 • پیش پرده جامع زمستانی
  زمان آغاز: 00:48:19
  زمان پایان : 00:55:49
  مدت برنامه : 00:07:30
  [مدت] 07:30
 • سخنرانی دکتر الهی قمشه ای
  زمان آغاز: 01:01:04
  زمان پایان : 01:50:03
  مدت برنامه : 00:48:59
  [خلاصه برنامه] فتوت و جوانمردی [سال ساخت] 1381
 • چهار سوی علم - سری یازدهم
  زمان آغاز: 01:58:35
  زمان پایان : 02:48:08
  مدت برنامه : 00:49:33
  [خلاصه برنامه] صداهایی از اقیانوس ها -بیش از 50 میلیون سال قبل اجداد نهنگ ها و بسیاری از ابزیان از زندگی در خشکی به زندگی در دریا روی آوردند.. [سال ساخت] 1400
 • چرخ- باز پخش ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 03:00:44
  زمان پایان : 03:49:42
  مدت برنامه : 00:48:58
  [محصول] شبکه4 سیما [سال ساخت] 1400
 • روایت سپید
  زمان آغاز: 04:01:04
  زمان پایان : 04:50:25
  مدت برنامه : 00:49:21
  [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1400
 • درس گفتار
  زمان آغاز: 05:06:38
  زمان پایان : 05:37:23
  مدت برنامه : 00:30:45
  [محصول] شبکه4 سیما [سال ساخت] 1400
 • نماز جماعت صبح
  زمان آغاز: 05:51:58
  زمان پایان : 05:57:20
  مدت برنامه : 00:05:22
  [خلاصه برنامه] [نماز] جماعت صبح [اقامه ]حجت الاسلام عبد خدایی [محصول] شبکه 4 سیما
 • دعای عهد
  زمان آغاز: 06:02:34
  زمان پایان : 06:12:43
  مدت برنامه : 00:10:09
  [خلاصه برنامه] و مشتمل بر تجدید بیعت با مهدی امام دوازدهم شیعیان است.شیخ عباس قمی در مفاتیح‌الجنان نقل کرده‌است: "هر کس چهل صبح این دعا را را بخواند از یاران امام دوازدهم شیعیان خواهد بود و اگر پیش از ظهور بمیرد، خداوند او را از قبرش بیرون آورد (رجعت می‌ک
 • سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
  زمان آغاز: 06:13:22
  زمان پایان : 06:40:01
  مدت برنامه : 00:26:39
  [خلاصه برنامه] اوصاف امیر المومنین (ع)
 • چهار سوی علم - سری یازدهم
  زمان آغاز: 07:00:33
  زمان پایان : 07:50:06
  مدت برنامه : 00:49:33
  [خلاصه برنامه] صداهایی از اقیانوس ها -بیش از 50 میلیون سال قبل اجداد نهنگ ها و بسیاری از ابزیان از زندگی در خشکی به زندگی در دریا روی آوردند.. [سال ساخت] 1400
 • چرخ- باز پخش
  زمان آغاز: 08:01:35
  زمان پایان : 08:50:38
  مدت برنامه : 00:49:03
  [محصول] شبکه4 سیما [سال ساخت] 1400
 • آگهی بازرگانی (بخش08)
  زمان آغاز: 08:56:33
  زمان پایان : 09:01:59
  مدت برنامه : 00:05:26
  [مدت] 05:26
 • مکعب- سری سوم
  زمان آغاز: 09:02:23
  زمان پایان : 09:24:55
  مدت برنامه : 00:22:32
  [خلاصه برنامه] در این مجموعه با کار مخترعان و مهندسان که با استفاده از فناوری گامی در راه حل مشکلات بشر و محیط زیست برداشته اند آشنا می شویم. [محصول] آلمان
 • چراغ مطالعه
  زمان آغاز: 09:28:40
  زمان پایان : 10:12:20
  مدت برنامه : 00:43:40
  [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1400
 • درس گفتار
  زمان آغاز: 10:24:34
  زمان پایان : 10:55:19
  مدت برنامه : 00:30:45
  [محصول] شبکه4 سیما [سال ساخت] 1400
 • مجموعه به هر طریق
  زمان آغاز: 11:01:23
  زمان پایان : 11:37:07
  مدت برنامه : 00:35:44
  [خلاصه برنامه] ساختمانی قدیمی از قصد از سوی چند نوجوان به آتش کشیده می شودزند. [بازیگران] Warren Brown - Shelley Conn- Elliot Knight [محصول] انگلستان [سال ساخت] 2013
 • از نشانی تا کلید
  زمان آغاز: 11:46:27
  زمان پایان : 12:15:30
  مدت برنامه : 00:29:03
  [خلاصه برنامه] گفتگو با استاد محمد علی بهمنی -اهمیت مفهوم و محتوا دراشعار -بررسی آثاری از شاعران گذشته مانند حسین منزوی- فرخزاد- [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1397
 • اذان ظهر به افق تهران ، مؤذن محمد حسین سعیدیان
  زمان آغاز: 12:16:00
  زمان پایان : 12:21:16
  مدت برنامه : 00:05:16
 • از نشانی تا کلید
  زمان آغاز: 12:21:55
  زمان پایان : 12:53:59
  مدت برنامه : 00:32:04
  [خلاصه برنامه] گفتگو با استاد محمد علی بهمنی -اهمیت مفهوم و محتوا دراشعار -بررسی آثاری از شاعران گذشته مانند حسین منزوی- فرخزاد- [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1397
 • مکعب- سری سوم
  زمان آغاز: 12:56:08
  زمان پایان : 13:18:40
  مدت برنامه : 00:22:32
  [خلاصه برنامه] در این مجموعه با کار مخترعان و مهندسان که با استفاده از فناوری گامی در راه حل مشکلات بشر و محیط زیست برداشته اند آشنا می شویم. [محصول] آلمان
 • مسابقه تلفنی بعد 4
  زمان آغاز: 13:24:44
  زمان پایان : 13:54:42
  مدت برنامه : 00:29:58
  [خلاصه برنامه] مسابقه تلفنی بعد 4 [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1399
 • آگهی بازرگانی (بخش12)
  زمان آغاز: 13:55:40
  زمان پایان : 14:01:06
  مدت برنامه : 00:05:26
  [مدت] 05:26
 • روایت سپید
  زمان آغاز: 14:01:30
  زمان پایان : 14:50:51
  مدت برنامه : 00:49:21
  [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1400
 • چهار سوی علم - سری یازدهم
  زمان آغاز: 14:56:35
  زمان پایان : 15:46:08
  مدت برنامه : 00:49:33
  [خلاصه برنامه] صداهایی از اقیانوس ها -بیش از 50 میلیون سال قبل اجداد نهنگ ها و بسیاری از ابزیان از زندگی در خشکی به زندگی در دریا روی آوردند.. [سال ساخت] 1400
 • آگهی بازرگانی (بخش14)
  زمان آغاز: 15:47:15
  زمان پایان : 15:52:41
  مدت برنامه : 00:05:26
  [مدت] 05:26
 • سرنا
  زمان آغاز: 15:53:05
  زمان پایان : 16:49:19
  مدت برنامه : 00:56:14
  [خلاصه برنامه] موسیقی نواحی ایران -مکتب تهران
 • جادوی تاریخ -سری سوم
  زمان آغاز: 16:50:07
  زمان پایان : 17:20:57
  مدت برنامه : 00:30:50
  [محصول] شبکه4 سیما [سال ساخت] 1400
 • درس گفتار
  زمان آغاز: 17:21:45
  زمان پایان : 17:42:30
  مدت برنامه : 00:20:45
  [محصول] شبکه4 سیما [سال ساخت] 1400
 • درس گفتار
  زمان آغاز: 17:48:17
  زمان پایان : 17:56:55
  مدت برنامه : 00:08:38
  [محصول] شبکه4 سیما [سال ساخت] 1400
 • آگهی بازرگانی (بخش16)
  زمان آغاز: 17:58:02
  زمان پایان : 18:06:45
  مدت برنامه : 00:08:43
  [مدت] 08:43
 • مجموعه به هر طریق
  زمان آغاز: 18:07:09
  زمان پایان : 18:42:53
  مدت برنامه : 00:35:44
  [خلاصه برنامه] ساختمانی قدیمی از قصد از سوی چند نوجوان به آتش کشیده می شودزند. [بازیگران] Warren Brown - Shelley Conn- Elliot Knight [محصول] انگلستان [سال ساخت] 2013
 • آگهی بازرگانی (بخش18)
  زمان آغاز: 18:50:29
  زمان پایان : 18:59:43
  مدت برنامه : 00:09:14
  [مدت] 09:14
 • چرخ- زنده
  زمان آغاز: 19:00:07
  زمان پایان : 19:45:22
  مدت برنامه : 00:45:15
  [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1400
 • آگهی بازرگانی (بخش19)
  زمان آغاز: 19:46:50
  زمان پایان : 19:56:04
  مدت برنامه : 00:09:14
  [مدت] 09:14
 • خبر
  زمان آغاز: 20:00:00
  زمان پایان : 20:25:02
  مدت برنامه : 00:25:02
 • آگهی بازرگانی (بخش20)
  زمان آغاز: 20:25:39
  زمان پایان : 20:33:16
  مدت برنامه : 00:07:37
  [مدت] 07:37
 • مکعب- سری سوم
  زمان آغاز: 20:33:40
  زمان پایان : 20:55:56
  مدت برنامه : 00:22:16
  [خلاصه برنامه] در این مجموعه با کار مخترعان و مهندسان که با استفاده از فناوری گامی در راه حل مشکلات بشر و محیط زیست برداشته اند آشنا می شویم. [محصول] آلمان
 • حکایت دل
  زمان آغاز: 21:00:19
  زمان پایان : 21:55:03
  مدت برنامه : 00:54:44
  [خلاصه برنامه] استاداحمد سمیعی میراث دار فرهنگ و ادب در یازده بهمن در سنگلج تهران بدنیا آمد خاطرات استاد از دوران تحصیلات و ورود به دانشسرای عالی ادبیات و ادامه تحصیل در دکترای این رشته و کسب فیض از استاد بدیع الزمان فروزانفر و ملک الشعرای بهارو... [سال س
 • آگهی بازرگانی (بخش21)
  زمان آغاز: 21:56:01
  زمان پایان : 22:03:29
  مدت برنامه : 00:07:28
  [مدت] 07:28
 • چهار سوی علم - سری یازدهم
  زمان آغاز: 22:03:53
  زمان پایان : 22:52:28
  مدت برنامه : 00:48:35
  [خلاصه برنامه] با گرم شدن تدریجی هوا و بالا آمدن سطح دریاها بسیاری از جانوران عظیم الجثه خشکیها مجوز به زندگی در آب شدند. [سال ساخت] 1400
 • آگهی بازرگانی (بخش22)
  زمان آغاز: 22:53:26
  زمان پایان : 23:01:28
  مدت برنامه : 00:08:02
  [مدت] 08:02
 • هزاره شعر
  زمان آغاز: 23:01:52
  زمان پایان : 23:56:32
  مدت برنامه : 00:54:40
  [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1400
هنری

بی چارچوب

مجله شبانگاهي فرهنگي هنری «بی چارچوب» كاري از گروه ادب و هنر شبكه چهار، شنبه شب ها ساعت 23
ادامه مطلب سایر
گفتگوی دینی

سوره ؛ درنگ دین پژوهی

فصل جدید برنامه سوره با تغییراتی در فرم و افزودن بخش‌های جدیدی به برنامه به صورت هفتگی و به طور زنده، از 1 تیر ماه 1400، سه‌شنبه شب‌ها ساعت 22 روی آنتن شبکه چهار سیما.
ادامه مطلب سایر
دینی و معارفی

زندگی پس از زندگی

سري جديد زندگي پس از زندگي، روایتی از تجربه های پس از مرگ؛ برنامه مناسبتي ويژه رمضان
ادامه مطلب سایر
گفتگو

زاویه

مناظره در جهانی که به عصر ارتباطات معروف شده می تواند برای پیشرفت هر کشوری از ارکان اساسی به شمار آید. این برنامه با بهره گیری از مجری با دعوت از حد اقل 2 صاحب نظر حوزه اندیشه در علوم انسانی به تحلیل و گفت‌و‌گو درباره مهم‌ترین موضوعات فرهنگی می پردازد .و می تواند زمینه ساز مباحثه و مناظره مطلوب در رسانه ملی باشد .
ادامه مطلب سایر
گفتگوی علمی

چرخ؛ فصل هشتم

فصل جدید مجله ی علم و فناوری چرخ همراه با تغییراتی در فرم، محتوا و دکور
ادامه مطلب سایر
گفتگو

سرنا

مجله موسيقي شامگاهي «سرنا» كاري از گروه ادب و هنر روزهاي يكشنبه ساعت 23 از شبكه چهار سيما پخش مي شود.
ادامه مطلب سایر
شعر و ادب پارسی

معرفت

معرفت، برنامه ای از گروه معارف و اندیشه دینی شبکه چهار سیما است که با محوریت ارائه مباحث فلسفه اسلامی و با حضور دکتر دینانی تهیه شده است.
ادامه مطلب سایر
مستند زیست محیطی

چهار سوی علم

مجموعه چهار سوی علم با پرداختن به موضوعات مختلف علمی در اغلب روزهای هفته ساعت 22 پخش و روز بعد درساعات 2، 7 و 15 تکرار می شود.
ادامه مطلب سایر
گفتگو

چراغ مطالعه (فصل جدید)

پخش فصل جدید چراغ مطالعه روزهای سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت 21 از روز سه شنبه 23 شهریور از شبکه چهار آغاز می شود.
ادامه مطلب سایر
گفتگو

هزاره شعر

مجله ادبی هزاره شب با اجرای علیرضا بهرامی دوشنبه شب ها ساعت 23 از شبكه چهار پخش مي شود.
ادامه مطلب سایر
حیات وحش

مجله علمی «مکعب»

پاسخ به برخی از عجیب ترین معماهای جانوران و رویدادهای طبیعی را در این مجموعه دریابید.
ادامه مطلب سایر
آموزشی

«مدرسه ایران»

«مدرسه ایران» برنامه جدید شبکه چهار در حوزه تعلیم و تربیت است که از 14 آبان از شبکه چهار سیما روی آنتن می رود.
ادامه مطلب سایر
نمایشی
مجموعه تلویزیونی به هر طریق
مینی سریال "به هر طریق" در گونه جنایی، در سال ۲۰۱۳...
...
سایر ...
سینمایی هفته
«تنت» و «آخرین مهلت» فیلم های آخر هفته
فیلم های «تنت» در روز پنجشنبه 30 دی و«آخرین مهلت» ...
...
سایر ...
مستندها
مستند غول های اعماق دریا
ین مجموعه مستند که محصول سال ۲۰۱۷ کشور فرانسه است،...
...
سایر ...
مناظره هفته
رو در رو - 30 دی
سفر رسمی رییس جمهور کشورمان جناب آقای رییسی به روس...
...
سایر ...

شبکه دانایی

تلویزیون به عنوان قدرتمند ترین ابزار صنعت سرگرمی همواره مورد نکوهش روشنفکران قرار داشت و فرزانگان از تماشای آن بدلیل عوام زدگی و سطحی بودن اجتناب می کردند، اما در ایران تاسیس شبکه چهار از این بدبینی کاست و موجب دوستی این قشر با تلویزیون شد. طرح تاسیس شبکه چهار سیما جمهوری اسلامی ایران در سال 1374 شمسی با هدف جذب مخاطبان خاص و با شعار شبکه فرهیختگان و نخبگان به تصویب رسید. تولید و پخش برنامه های تلویزیونی در حوزه های علمی، فرهنگی، هنری و دینی با پشتوانه تحلیلی غنی تر از اهداف اصلی تاسیس این شبکه است واینکه شبکه بتواند بستری برای مشارکت نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان جامعه در برنامه های کلان و خرد نظام جمهوری اسلامی ایران، بیان نظرات و آرا و نقد سازی مسائلی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و تعاملی افکار و اندیشه های گوناگون در جهت ارتقاء سطح اندیشه ورزی باشد. شبکه چهار سیما با مدیریت دکتر معینی پور ،در چهار گروه تخصصی برنامه سازی ادب و هنر، فرهنگ و اندیشه، دانش ،اجتماعی و سیاسی در زمینه های علمی،فرهنگی،هنری،سیاسی و اجتماعی فعالیت می کند.

اخبار شبکه چهار

اخبار علمی فرهنگی هنری 28 دی 1400

آیین قرعه کشی چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر برگزار شد.
ادامه مطلب سایر

پخش فیلم مستند « ایستاده در چهار راه فرهنگ و تاریخ» از شبکه۴

زندگی حرفه ای استاد شهرام اقبال زاده از قاب «حکایت دل» شبکه چهار سیما، دوشنبه بیست و هفتم دیماه پخش خواهد شد.
ادامه مطلب سایر

«چرخ» میزبان معاون صندوق نوآوری و شکوفایی

هفتادونهمین قسمت فصل هشتم «چرخ» به بررسی تامین مالی جمعی طرح‌های دانش‌بنیان اختصاص دارد. این برنامه ساعت 19 امروز، دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰ از شبکه‌ی چهار پخش می‌شود.
ادامه مطلب سایر

گروه‌‌های خونی نادر زیر ذره‌بین «چرخ»

هفتادوششمین قسمت فصل هشتم «چرخ» به بررسی گرو‌ه‌های خونی نادر در ایران اختصاص دارد. این برنامه ساعت 19 امروز، سه‌شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰ از شبکه‌ی چهار پخش می‌شود.
ادامه مطلب سایر

برنامه تلویزیونی "سوره" بررسی می کند: «اقتصاد نهاد دین»

بیستمین قسمت از برنامه تلویزیونی سوره با موضوع «اقتصاد نهاد دین» سه شنبه ۲۱ دی ماه ساعت ۲۲ پخش می شود.
ادامه مطلب سایر

رصد تکنولوژی‌های آینده در «چرخ»

هفتادویکمین قسمت فصل هشتم «چرخ» به بررسی روند پیشرفت تکنولوژی‌ها در 10 سال آینده اختصاص دارد. این برنامه ساعت 19 امروز، دوشنبه 13 دی ۱۴۰۰ از شبکه‌ی چهار پخش می‌شود.
ادامه مطلب سایر

«چهار سوی علم» به سراغ تاریخ جنگ افزارها می رود

مجموعه مستند جدید «تاریخچه سلاح» در قالب چهار سوی علم از شبکه چهار سیما پخش می شود.
ادامه مطلب سایر

پخش مینی سریالی ضد استعماری از شبکه چهار سیما

سریال چهار قسمتی «نامیبیا؛ مبارزه برای آزادی» از بامداد شنبه، ۱۱ دی، پخش خود را از شبکه چهار سیما آغاز خواهد کرد.
ادامه مطلب سایر

نظرسنجی

تماس با ما

تهران-خیابان ولیعصر (عج)-روبروی مسجد بلال-خیابان مهناز-شماره 22

ارتباط با ما