مستند های شبکه چهار

چهار سوی علم

مجموعه چهار سوی علم با پرداختن به موضوعات مختلف علمی در اغلب روزهای هفته ساعت 22 پخش و روز بعد درساعات 2، 7 و 15 تکرار می شود.
چهار شنبه 18 مرداد 1396 ادامه...

مستند غول های اعماق دریا

ین مجموعه مستند که محصول سال ۲۰۱۷ کشور فرانسه است، در قالب برنامه "چهارسوی علم" از شنبه تا دوشنبه، ۲ الی ۴ بهمن ماه، از شبکه چهار سیما پخش و روز بعد در ساعت های ۲ بامداد ۷ و ۱۵ تکرار خواهد شد.
یک شنبه 3 بهمن 1400 ادامه...

ده شکارگر مرگ آفرین

در این برنامه مرگبارترین جانوران وحشی  از 500 میلیون سال پیش به این سو مورد بررسی قرار می گیرند و بعد از بررسی های دقیق به ترتیب طبقه بندی می شوند.
جمعه 24 دی 1400 ادامه...