مستندهای زیست محیطی

چهار سوی علم

مجموعه چهار سوی علم با پرداختن به موضوعات مختلف علمی در اغلب روزهای هفته ساعت 22 پخش و روز بعد درساعات 2، 7 و 15 تکرار می شود.
چهار شنبه 18 مرداد 1396 ادامه...

هفت جهان یک سیاره

مجموعه مستند هفت جهان یک سیاره به محیط زیست و حیات وحش 7 قاره جهان در هفت جداگانه پرداخته است.
دو شنبه 22 فروردین 1401 ادامه...

خوش آمدید به زمین

مجموعه مستند شش قسمتی «به زمین خوش آمدید - Welcome to earth» محصول ۲۰۲۱ شبکه National Geographic تلاشی برای یافتن اسرار پنهان سیاره زمین است.
سه شنبه 24 اسفند 1400 ادامه...

زمین آتشفشانی

بیش از 1400 آتشفشان فعال در سراسر جهان تاکنون شناسایی شده اند.چه اتفاقی می افتد اگر همه آتشفشان های جهان در یک روز فوران کنند ؟
شنبه 9 بهمن 1400 ادامه...