تغییر جهان به جای تفسیر جهان؛ آیا فلسفه همچنان پاسخگوست؟

سرمقاله‌ی هفته شانزدهم برنامه سوره
تعداد بازدید: 50 دریافت فیلم

سرمقاله‌ی هفته شانزدهم سوره > تغییر جهان به جای تفسیر جهان؛ آیا فلسفه همچنان پاسخگوست؟ 
فلسفه از نخستین گام و پیش‌تر از آن‌که پسوند اسلامی را با خود همراه کند، در پی پاسخ به کلی‌ترین پرسش‌های هستی بود. فیلسوفان پیشاسقراطی دنبال ماده اولیه و مشترک همه مواد می‌گشتند.

 دگرگونی‌های زندگی و به ویژه‌ دگرگونی بنیادینی که در زیست بشر غربی رخ داد نتیجه‌بخش بودن روش‌های کل‌نگر را با چالش روبه‌رو کرد. یافته‌هایی که دانشمندان با روش‌هایی غیر از روش‌های استدلالی و کل‌نگر یافتند، رگه‌های تردید را پررنگ‌تر کرد.

پس از رنسانس جهان وارد جزئيات شده بود و روش فلسفی نمی‌توانست پاسخ‌ درخوری بدهد. جز آنکه انسان جدید دغدغه تازه‌ای نیز پیدا کرده بود: تغییر جهان به جای تفسیر جهان!

 مسلمانان نیز هر چند کمی دیرتر ولی به هر روی مسافر قطار مدرنیته شدند. در این جهان انسان نقش تازه‌ای در زیست خود یافته بود و می‌توانست در سرنوشت فردی و اجتماعی و حتی ویژگی‌های زیستی خود دخالت کند. ‌


دسته بندی :

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها