می بی غش

می بی غش

در این برنامه ای سعی شده با شعرخوانی، حافظ خوانی، سعدی خوانی ادبیات مشاهیر و بزرگان فرهنگ و ادب پارس را معرفی کند..
شنبه 13 شهریور 1400 ادامه...