درس گفتار

درس گفتار

درس گفتار‌هایی از اساتید و کارشناسان بنام بویژه در موضوعات تاریخی و دینی.
دو شنبه 17 تیر 1398 ادامه...

درس گفتار - 18 دی 1401

موضوع درس: تحولات قوانین خانواده زنان پس از انقلاب ؛ استاد درس: حجت الاسلام دکتر مهدی سجاد امین
یک شنبه 18 دی 1401 ادامه...

درس گفتار

موضوع درس: تحولات قوانین خانواده زنان پس از انقلاب؛ استاد درس: حجت الاسلام دکتر مهدی سجاد امین
چهار شنبه 14 دی 1401 ادامه...

درس گفتار - 13 دی 1401

موضوع درس: تحولات قوانین خانواده زنان پس از انقلاب؛ استاد درس: حجت الاسلام دکتر مهدی سجاد امین
سه شنبه 13 دی 1401 ادامه...