تعداد بازدید:

چهار سوی علم؛ سفرهای کاوشگرانه به آتشفشان ها - 16 مرداد 1400

آتشفشان های فعال؛ غولهای خستگی ناپذیر: این قسمت سفر به ژاپن و کوه فوجی
یک شنبه 17 مرداد 1400
تعداد بازدید 238 دریافت فیلم

بیش از 500 آتشفشان فعال در زمین وجود دارد . این مجموعه سفریست به سوی جهانی که همیشه تحت تاثیر آتشفشانها قرار میگیرد . این قسمت سفر به ژاپن و کوه فوجی
ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها