تعداد بازدید:

چهار سوی علم؛ سفرهای کاوشگرانه به آتشفشان ها - 17 مرداد 1400

سفر به هاوایی و سوماترا و بررسی دو آتشفشان همیشه فعال منطقه
دو شنبه 18 مرداد 1400
تعداد بازدید 215 دریافت فیلم

قسمت پنجم سفرهای کاوشگرانه به آتشفشان ها. این قسمت مسیر یک آتشفشان. در این قسمت سفر به هاوایی و سوماترا و بررسی دو آتشفشان همیشه فعال منطقه انجام می پذیرد.
ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها