تعداد بازدید:

چین باستان از بالا : پمپی چین (شیمائو)

بررسی شواهدی از شهرهایی که بطور کامل نابود شده اند
دو شنبه 10 آبان 1400
تعداد بازدید 159 دریافت فیلم

فن آوریهای نوین ماهواره های پیشرفته سرنخ هایی از فروپاشی و نابودی شهرهایی در چین باستان را نشان میدهند . شواهدی از شهرهایی که بطور کامل نابود شده اند در مناطقی از چین مشاهده شده . یکی از آنها شهر شیمائو است که به پمپی چین مشهور است . این برنامه به بررسی علل نابودی این شهر میپردازد ...


ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها