فلسفی

معرفت - 23 تیر 1402

موضوع برنامه: اندیشه های شیخ الرییس بوعلی سینا؛ شناخت مبدا نفس یا روان انسان
جمعه 23 تیر 1402 ادامه...

معرفت - 17 تیر 1402

موضوع گفتگو : رابطه روح و روان با جسم از نگاه شیخ الرییس ابوعلی سینا: نفس مجرد چگونه بعد از مفارقت از بدن به تکامل خود ادامه می دهد؟
شنبه 17 تیر 1402 ادامه...