فلسفی

معرکه آرا ؛ سوره یازدهم: مواجهه‌ی فلاسفه و اندیشمندان متاخر با مرگ چگونه است؟

با آرائی از علامه طباطبایی، شهید مرتضی مطهری، محمدتقی مصباح یزدی، آیت‌الله جوادی آملی، مصطفی ملکیان، عبدالکریم سروش، امام خمینی، احمد فردید، رضا داوری اردکانی و مرتضی آوینی
یک شنبه 4 مهر 1400 ادامه...