شب روایت

«روایت کودتای سوم اسفند» در شب روایت

در بیست‌و‌نهمین قسمت از برنامه «شب روایت»، محمدمهدی شیخ‌صراف، میزبان قاسم تبریزی، نویسنده وپژوهشگر خواهد بود تا درباره ی کودتای سوم اسفند و روی کار آمدن رضاخان گفت‌وگو کنند.
سه شنبه 6 اسفند 1398 ادامه...

وحدت وانسجام ملی درشهادت حاج قاسم کمر دشمن را شکست/سردار قاآنی حاج قاسم دیگریست

سردار جعفر جهروتی زاده همرزم شهید سردار حاج قاسم سلیمانی در برنامه ی سه شنبه شب 17 دیماه گفت: این روزها با شهادت حاج قاسم دل ها به هم نزدیک شد و دشمن نمی خواست این انسجام و وحدت را در کشور ببیند.
چهار شنبه 18 دی 1398 ادامه...

پیترهانتکه نسل کشی مسلمانان را انکار می کند اما نوبل می گیرد/ «شب روایت» شب گذشته جنگ بوسنی وهرزگوین را روایت کرد

سازمان ملل اعلام کرده بود مسلمانان در شهرصربنیتسا از حمله ی نظامی و تجاوز صربها درامان هستند اما سربازان آن منطقه را تحویل ملادیچ فرمانده ی صربها دادند که درنهایت 8372 نفراز مسلمانان را به رگبار بستند و اجسادشان را در شهرهای مختلف دفن کردند اما پیتر هانتکه برنده ی نوبل این فاجعه را انکار می کند.
چهار شنبه 4 دی 1398 ادامه...

جایزه ی ملی "جلال" اما نا شناخته در جهان /جایزه ی جلال هیچ ربطی به اندیشه ی جلال ندارد

مجتبی گلستانی مهمان برنامه ی" شب روایت" در خصوص جایگاه جلال در ادبیات گفت: آثار جلال زیاد خوانده میشود و اثری که زیاد خوانده میشود باید نقد شود آل احمد کسی است که بسیار نوشته است و این دستاورد بزرگی نسبت به هم نسل های خود است.
چهار شنبه 13 آذر 1398 ادامه...

جایزه ی جلال صدای ملی است/ جایزه ی جلال متعادل ترین رفتار را در انتخاب آثار برگزیده دارد

مدیر عامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان گفت:جوایز زیادی در کشور برگزار میشود که در نحوه ی اجرا و نوع نگاه فراگیر نبوده اند اما مهم ترین فلسفه ی جایزه ی جلال این است که فراگیر بوده است و صدای ملی است.
چهار شنبه 6 آذر 1398 ادامه...