مستند خارجی

ابری بر بالای کوه - قسمت سیزده

شیکی که بعد از بیماریش توکیو را ترک کرده توسط خواهرش ریتکسو نگهداری می شود- حال او اما هر روز بدتر می شود او که می داند پایان زندگیش نزدیک است...
دو شنبه 12 مهر 1400 ادامه...