نقد کتاب

چراغ مطالعه - 19 آبان 1400

در بخش «نقد کتاب» این هفته، کتاب «مرثیه‌ای برای رویای آمریکایی» با حضور ثمانه اِکوان نقد و بررسی می‌شود.
پنج شنبه 20 آبان 1400 ادامه...

نگریستن دقیق و آگاهانه به مسئله مرگ و زندگی زیر نور «چراغ مطالعه» شبکه 4/ اورانوس قطبی نژاد پاسخ می دهد؛چگونه بر وحشت از مرگ غلبه کنیم؟

مترجم کتاب «خیره به خورشید نگریستن»، اثر اروین یالوم در هشتمین قسمت از برنامه چراغ مطالعه از راهکارهای غلبه بر وحشت از مرگ می‌گوید.
شنبه 25 مرداد 1399 ادامه...